Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIn 't midden van 't Oost-Indische landt / [...]  
[Campis, Victor à [...] | Den H. Franciscus [...]
Campis NW1664 (1664), p111 [nr. 61]
,4A,4b,4A,4b 2C 2D 2C.3e 2C 2D 2C.3eAls ick hoor van 't Hemelrijck spreken / Ben ick [...]  
[Campis, Victor à [...] | Eyndelijck, soo [...]
Campis NW1664 (1664), p113 [nr. 62]
4a 4B 4a 4B.2C.2C.3D 3e 3F 2G 2G 2G 4FHarderinnen, die uw Schaepjes, / Als [...]  
[Campis, Victor à [...] | TE KERSNACHT [...]
Campis NW1664 (1664), p115 [nr. 63]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4DBalâm, wilt spoeden / Uw reys naar Baäls hooght'  
[Campis, Victor à [...] | Op H. drie Koningen dagh
Campis NW1664 (1664), p119 [nr. 64]
.2a.3B.2a.3B.2c.3c 4c 3BDenckt, ô mensch! van wat weerde / Datmen u [...]  
[Campis, Victor à [...] | Op Assche [...]
Campis NW1664 (1664), p121 [nr. 65]
.3a.3B.2a.3a.2C.3d.3d.2e.3e 2f 2f,4dO! Jesu! Bruygom van mijn hert / Met wat al [...]  
[Campis, Victor à [...] | Palm-Sondagh
Campis NW1664 (1664), p123 [nr. 66]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C.4D.4DTwee sijn naer Emaus heen gegaen / Op [...]  
[Campis, Victor à [...] | OP PAES-DAGH. Jesus [...]
Campis NW1664 (1664), p124 [nr. 67]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bGebenedijdt in der eeuwigheyt / Zy Godt den Vader  
[Campis, Victor à [...] | Op H. [...]
Campis NW1664 (1664), p126 [nr. 68]
.4A.2b 4C 5D 4D 4DDe dagh quam aen, dat Jesus hoogh / Uyt d'ooghen [...]  
[Campis, Victor à [...] | Ons' Heeren Hemel-vaert
Campis NW1664 (1664), p127 [nr. 69]
.4A.1b.1b.2C.4A.1d.1d.2C 4e.4F [...]Myne vrienden! O vrienden: / Laet dalen uw gesicht Sulamite!  
[Poirters, Adrianus] | Op aller geloovige [...] Amarilli mia bella
Campis NW1664 (1664), 130 [nr. 70]
.3a.3B.4a.5c.3c.2d.3d 2e 2e 2e 2aDaer sijn soo veel / Die elck het oor  
[Campis, Victor à [...] | Oogen-water Voor de [...]
Campis NW1664 (1664), p132 [nr. 71]
.2A.2B.1c.1c.2D.2A.2B.1e.1e.2D 4f.4G [...]Die sijn natur' hier doet gewelt, / All' ydle [...]  
[Campis, Victor à [...] | Werelts genoeghten [...]
Campis NW1664 (1664), p138 [nr. 72]
.4A.4b.4A.4bHoe doolt de werelt soo / Langhst dwarse wegen voort?  
[Campis, Victor à [...] | 's Werelts [...]
Campis NW1664 (1664), p139 [nr. 73]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3DYdelheydt der ydelheden / Is al 's werelts [...]  
[Campis, Victor à [...] | Vier uyttersten der [...]
Campis NW1664 (1664), p142 [nr. 74]
4a 4B 4a 4B,2C,2C,3D,2E,2E,3DWee my! mijn pelgrimage valt langh, en traegh! / [...]  
[Campis, Victor à [...] | 't Verdriet een [...]
Campis NW1664 (1664), p144 [nr. 75]
.5A.2A.2B.2B.1C.1C.4D.2e 1f.1f.1g.1g.2DO Jesu schoon! der Strijders Kroon! / Fonteyn! [...]  
[Campis, Victor à [...] | Noch op den selven sin
Campis NW1664 (1664), p145 [nr. 76]
.2A.2A.3B.2C.2C.3B.3D.3D.3E.3E.3F.3FWy saten t' samen ballingen, / (Ons aenhoort!) [...]  
[Campis, Victor à [...] | Noch op den selven yver
Campis NW1664 (1664), p146 [nr. 77]
.3a 2B.2B 2C.2C.3B.3D.3e.1e.1f.1f.2DLieve Bruydt! wilt toch keeren! / Keert weer! en [...]  
[Campis, Victor à [...] | Den een beminde [...]
Campis NW1664 (1664), p148 [nr. 78]
.3a.3B.2a.3a.2C.3d.3d.2e.3e 2f 2f,4eWel aen! mijn ziel, wilt trachten / Den Heer te [...]  
[Campis, Victor à [...] | Op den 102. Psalm. [...]
Campis NW1664 (1664), p149 [nr. 79]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.6F.3g.3F'T is al over langh verleden / ('t Was doe een [...]  
[Campis, Victor à [...] | Tegenwoordige tijden
Campis NW1664 (1664), p152 [nr. 80]
4a 4B 4a 4B


tabelbreedte