Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIn 't midden van 't Oost-Indische landt / [...]  
[Campis, Victor à [...] | Den H. Franciscus [...]
Campis NW1664 (1664), p111 [nr. 61]Als ick hoor van 't Hemelrijck spreken / Ben ick [...]  
[Campis, Victor à [...] | Eyndelijck, soo [...]
Campis NW1664 (1664), p113 [nr. 62]Harderinnen, die uw Schaepjes, / Als [...]  
[Campis, Victor à [...] | TE KERSNACHT [...]
Campis NW1664 (1664), p115 [nr. 63]Balâm, wilt spoeden / Uw reys naar Baäls hooght'  
[Campis, Victor à [...] | Op H. drie Koningen dagh
Campis NW1664 (1664), p119 [nr. 64]Denckt, ô mensch! van wat weerde / Datmen u [...]  
[Campis, Victor à [...] | Op Assche [...]
Campis NW1664 (1664), p121 [nr. 65]O! Jesu! Bruygom van mijn hert / Met wat al [...]  
[Campis, Victor à [...] | Palm-Sondagh
Campis NW1664 (1664), p123 [nr. 66]Twee sijn naer Emaus heen gegaen / Op [...]  
[Campis, Victor à [...] | OP PAES-DAGH. Jesus [...]
Campis NW1664 (1664), p124 [nr. 67]Gebenedijdt in der eeuwigheyt / Zy Godt den Vader  
[Campis, Victor à [...] | Op H. [...]
Campis NW1664 (1664), p126 [nr. 68]De dagh quam aen, dat Jesus hoogh / Uyt d'ooghen [...]  
[Campis, Victor à [...] | Ons' Heeren Hemel-vaert
Campis NW1664 (1664), p127 [nr. 69]Myne vrienden! O vrienden: / Laet dalen uw gesicht Sulamite!  
[Poirters, Adrianus] | Op aller geloovige [...] Amarilli mia bella
Campis NW1664 (1664), 130 [nr. 70]Daer sijn soo veel / Die elck het oor  
[Campis, Victor à [...] | Oogen-water Voor de [...]
Campis NW1664 (1664), p132 [nr. 71]Die sijn natur' hier doet gewelt, / All' ydle [...]  
[Campis, Victor à [...] | Werelts genoeghten [...]
Campis NW1664 (1664), p138 [nr. 72]Hoe doolt de werelt soo / Langhst dwarse wegen voort?  
[Campis, Victor à [...] | 's Werelts [...]
Campis NW1664 (1664), p139 [nr. 73]Ydelheydt der ydelheden / Is al 's werelts [...]  
[Campis, Victor à [...] | Vier uyttersten der [...]
Campis NW1664 (1664), p142 [nr. 74]Wee my! mijn pelgrimage valt langh, en traegh! / [...]  
[Campis, Victor à [...] | 't Verdriet een [...]
Campis NW1664 (1664), p144 [nr. 75]O Jesu schoon! der Strijders Kroon! / Fonteyn! [...]  
[Campis, Victor à [...] | Noch op den selven sin
Campis NW1664 (1664), p145 [nr. 76]Wy saten t' samen ballingen, / (Ons aenhoort!) [...]  
[Campis, Victor à [...] | Noch op den selven yver
Campis NW1664 (1664), p146 [nr. 77]Lieve Bruydt! wilt toch keeren! / Keert weer! en [...]  
[Campis, Victor à [...] | Den een beminde [...]
Campis NW1664 (1664), p148 [nr. 78]Wel aen! mijn ziel, wilt trachten / Den Heer te [...]  
[Campis, Victor à [...] | Op den 102. Psalm. [...]
Campis NW1664 (1664), p149 [nr. 79]'T is al over langh verleden / ('t Was doe een [...]  
[Campis, Victor à [...] | Tegenwoordige tijden
Campis NW1664 (1664), p152 [nr. 80]


tabelbreedte