Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanOp een tijd niet lang geleen, / Ging ik 's Avonds [...] Van de Nieuwe Plantasie  
Een vermakelyke Klugt, van een Jonkman die uyt [...] Je suis Madelon Friquet
VrSoldaat1750 (1750]), p3 [nr. 1]Ik heb twee Bruyn-oogjes in mijn kop, / Ik mag [...] Ik heb twee Bruyn &c.  
Een Nieuw Vermakelyk Lied, van een Matroos die [...] Ik heb twee bruine oogjes in mijn zin
VrSoldaat1750 (1750]), p5 [nr. 2]Als ik mijn Philis kussen mag, / Lag ik met zoete [...] Ook liep de Zee tot aan Parijs  
Pels, A.] | Mins Vernoeging Als ik mijn Phyllis kussen mag
VrSoldaat1750 (1750]), p6 [nr. 3]Vriend' laat ons nu eens vrolijk wezen / By de [...] Houd 't Lollepotje wel in waarde  
Het vermakelyke Koffy-Lied Van het lollepotje
VrSoldaat1750 (1750]), p7 [nr. 4]Wat isser grooter vreugd op Aard, / Als gepaard Op een vrolijke Voys  
Eeen Aangename Minne-klagt Wat is er groter vreugde op aarde
VrSoldaat1750 (1750]), p8 [nr. 5]Luysterd zonder falen, / Toe met de Bullebak toe Flink, Flonk Larizette  
Kermis-Lied Zo naar de kooi dat is mooi
VrSoldaat1750 (1750]), p9 [nr. 6]Maakt vreugde nu aan alle kant, / Met regt nu [...] Wispeltuurige Matroos  
Een pertinent verhaal van de groote volkomene [...] Gij wispelturige matroos
VrSoldaat1750 (1750]), p11 [nr. 7]Wild eens hooren met genugt, / Ik zalje zingen [...] De Bok sprong op 't Geytje  
De Bok voor de Kruywagen, of de bedroge [...]
VrSoldaat1750 (1750]), p13 [nr. 8]Die hooren wil een aardig ding, / Van de Vissers [...] Wispeltuurige Matroos, &c.  
Een Nieuw Lied van de Heldadige Viszers van [...] Gij wispelturige matroos
VrSoldaat1750 (1750]), p15 [nr. 9]Weest nu verheugd, / Vereende Nederlanden Wel Mieke stout  
Een Nieuw Lied, gemaakt op de Heerlyke Victorie, [...] Wel Mieke stout
VrSoldaat1750 (1750]), p18 [nr. 10]Ik was lestmaal genood ter Feest, / Ik was [...] Als 't begind  
Een Nieuw Lied, van drie Bagynkens die met hare [...]
VrSoldaat1750 (1750]), p21 [nr. 11]Potschaiterken haud au nau stil, / Of gy kraigt [...] Van Truytje mijn zoete Engelin  
Een Nieuwe Zamenspraak, tusschen Peerken den [...] Truitje mijn zoete engelin
VrSoldaat1750 (1750]), p21 [nr. 12]En ik hoorden dees voorleden dagen / Een Nonnetje [...] Op een Aangename Voys  
Rouw-klagt van 't Gekloosterd Nonnetje Ik hoorde laatst in deze dagen
VrSoldaat1750 (1750]), p24 [nr. 13]Och och verholen Minne, / Gy brengt mijn in 't verdriet Als 't begind  
Een Nieuw Lied Fortuin helaas ?
VrSoldaat1750 (1750]), p25 [nr. 14]Za blaast nu uyt Victory, / Lief-hebbers van ons Land Maria de Edel Princesse  
Een Pertinent verhaal, van de groote volkomene [...] Maria edele prinses
VrSoldaat1750 (1750]), p26 [nr. 15]Wat ziet men niet al vreugden maken, / Nu weder [...] Geen schoonder, &c.  
Een Nieuw Vreugde-Lied op de toe-komende Kroning [...] Geen schoner vond ik van mijn leven
VrSoldaat1750 (1750]), p29 [nr. 16]Stad Antwerpen overschoone, / Ik kom u spreken aen Mastricht gy schoone Stede  
Een Zamenspraak tusschen de Generaal Koehoorn, en [...] Maastricht gij schone stad (FOUTIEF)
VrSoldaat1750 (1750]), p31 [nr. 17]Den slegte-tijd die komt ons an: / Dat me [!] [...] Op een aangename Voys  
Een nieuw Matroze-Lied, van die haar zelve nu [...]
VrSoldaat1750 (1750]), p32 [nr. 18]Een dertel Edelman in 't magtig Rijk van Polen / [...] Van Urbanus en Isabel  
Een schrikkelijk Lied, van de gestrafte Edelman Biron
VrSoldaat1750 (1750]), p34 [nr. 19]Dit Hout dat is mijn Graft wat leyd 'er aan [...] [geen wijsaanduiding]  
GRAF-SCHRIFT Van de Agtkante BOER Biron ?
VrSoldaat1750 (1750]), p35 [nr. 20]Lestmaal heb ik mijn begeve tot het Jage, / 's [...] Jager waar, &c.  
Lof van de JAGER Laatstmaal had ik mij begeven tot het jagen
VrSoldaat1750 (1750]), p36 [nr. 21]Ontwaakt, ontwaakt mijn Lief mijn uytverkooren, / [...] Op een Nieuwe Voys  
Een Zamenspraak tusschen een Jonkman, en een Dogter Ontwaak ontwaak mijn lief
VrSoldaat1750 (1750]), p38 [nr. 22]Adieu dan Wereld met al u geyle luste / Ik heb u [...] Als 't begind  
Werelds Af-scheyds Liedeken Adieu dan wereld
VrSoldaat1750 (1750]), p39 [nr. 23]Liefhebbertjes van het gezwier / Die u vermaak [...] Liefhebbers van 't Oorlogs &c  
Een Nieuw Lied, van een Jonkman die zijn zelve [...] Eerste musketier
VrSoldaat1750 (1750]), p39 [nr. 24]Komt luysterd na dit klugtig Lied, / Hoord toe [...] Daar was een Boerinnetje vroeg op  
Een Nieuw Lied, van een Juffrouw binnen [...]
VrSoldaat1750 (1750]), p40 [nr. 25]De Herder Philander Sliep omtrent een Hey / Hy [...] Ik kom u begroete ach Schoonste  
Een Nieuw Lied, van de Herder Philander, en de [...] Is liefde zoet lijden
VrSoldaat1750 (1750]), p43 [nr. 26]O Plaats o schoonder Plaats, / Daar ik mijn [...] Houte Kisje met Klompen, &c.  
Een Nieuw Lied, gemaakt tot Lof en Eer van de [...] Houten kistje met klompen
VrSoldaat1750 (1750]), p45 [nr. 27]Beyervorst zeer schoone / Mijn Broeder ydone Wat voor droeve Maren  
Zamen-spraak tussen de Keurvorst van Beyeren en [...] Sa sa in campagne ?
VrSoldaat1750 (1750]), p46 [nr. 28]Ik word benauwt aan alle kant, / Wie zal mijn [...] Van 's Hertogen-bos  
De Franse en Beyerze Brand-Klok, getrokken door [...] Es ist das Heil uns kommen her
VrSoldaat1750 (1750]), p47 [nr. 29]Sliep Scharen en Mesje / Die zouder uyt Vryen gaan Op een fraye Nieuwe Voys  
Sliep Schaar en Mes Deun Slijpschaar en Mesje (2)
VrSoldaat1750 (1750]), p49 [nr. 30]


1-30 of 62

first
next 30
last

tabelbreedte