Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO grooten stond, o blijden nagt / Dat Jesus is gebooren [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
3. KERSTLIED
Bols GKl1939 (1939), p11 [nr. 3]Ziet Gods Zoone uytverkoren / word van eene maegd [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
5. KERSTLIEDEKEN
Bols GKl1939 (1939), p13 [nr. 5]Jesus, te voren zoo lang van ons verwacht, / Is [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
434. Jesus, te voren van ons lang verwacht
Hiel ZM1941 ([1941-1942]), p328 [nr. 630] transcr.Gevloekte haat en nijd, / Oorzaak van alle strijd Ik drink de nieuwe most  
HISTORIELIED VAN EEN VALSE DIENSTMEID Ik drink de nieuwe most
Wouters ML1943 ([1942] [1943]), p89 [nr. 17]O grote God, wat ongeval, / Wordt er ons nu beschreven Op een bekende wijs  
EEN NIEUW LIED onlangs gebeurd binnen Keulen, van [...]
Wouters ML1943 ([1942] [1943]), p95 [nr. 18]Ach, mensen hoort dit droevig lied, / Dat er nu [...] Van den kluizenaar  
VOLKOMEN VERHAAL wegens de schrikkelijke en wrede [...]
Wouters ML1943 ([1942] [1943]), p99 [nr. 19]Liefhebbers van de konkelpot, / Het potje dat is klaar Dat vrij een vrek zijn schijven telt  
OP DE KONKELPOT VAN SOMMIGE VROUWEN Dat vrij een vrek zijn schijven telt
Wouters BP1943 (1943), p14 [nr. 4]Vrienden hoort, ik zal u zingen, / Wat voor een [...] Op een aangename wijs  
OP DE LOSBANDIGHEID VAN VELE MEISJES
Wouters BP1943 (1943), p19 [nr. 6]Komt hier al bij en hoort een klucht, / Het is [...] Als Pierlala in 't kistje lag  
KLUCHTIG LIEDEKEN OP HET WONDERBAAR LEVEN EN DOOD [...] Pierlala
Wouters BP1943 (1943), p52 [nr. 18]Al die Christen zijn geboren, / Luistert toe, [...] Van den bekeerden zondaar  
LIEDEKE VAN DE HEILIGE MAAGD EN MARTELARES [...] Que ne suis-je la fougère
Wouters HGL1943 (1943), p52 [nr. 9]Aanhoort gij minnaars van de rozenkrans, / [...] Twee ambachtsgasten al uit het Frans kwartier  
EEN DEVOOT LIEDEKEN VAN DE ROZENKRANS
Wouters HGL1943 (1943), p75 [nr. 14]O Christenmensen laat ons hier, / Met ons [...] Van den Miserere  
NIEUW LIEDEKEN VAN DE ZIELEN IN HET VAGEVUUR De Miserere
Wouters HGL1943 (1943), p122 [nr. 25]Komt, vrienden, luistert naar dit lied, / Dat ik [...] O Holland schoon  
EEN NIEUW LIED OP DE ZEVEN HOOFDZONDEN EN OP [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
Wouters HGL1943 (1943), p127 [nr. 27]Kom Christen mensen wie gij zijt, / En wil de [...] Toen ik reize moest op 't land  
LIED OP DE KLACHT VAN 'T MENSDOM
Wouters HGL1943 (1943), p131 [nr. 28]Op mijne reis door 't platteland, / Zag ik veel [...] Van de Vlaamse meid  
EEN MERKWAARDIG EN GEESTIG LIED VAN EEN [...] Liefhebbers hoor hoe een Vlaamse meid
Wouters HGL1943 (1943), p136 [nr. 30]Wat zijn er geen bedroefde dagen, / Een iedereen [...] Van 't geestelijk uurslag  
BOETGEZANG [...]. TOEPASSELIJK GEZANG OP HET VOORGAANDE
Wouters HGL1943 (1943), p140 [nr. 31]Helaas wat is de boosheid groot / En veelderhande [...] Men moet het al van God verwachten  
EEN GEESTELIJKE BOET-ZANG Voorgesteld voor alle [...]
Wouters HGL1943 (1943), p143 [nr. 32]Hoort Christen mensen al, / Wat ik u zal leren al [geen wijsaanduiding]  
OP DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHERTIGHEID
Wouters HGL1943 (1943), p148 [nr. 33]Mijn Emma is niet meer / Die mijn heilstaat kon [...] Lebe wohl, vergies mein nicht  
KAREL BIJ HET GRAF VAN EMMA Lebe wohl vergiss mein nicht
Wouters TK1943 (1943), p17 [nr. 6]Neem een kop vol opgeruimdheid, / Met een dosis [...] [geen wijsaanduiding]  
GEZONDHEIDSRECEPT
Wouters VL1943 (1943), p7 [nr. 1]Ik hoorde onlangs een gekijf / Al reizend langs de baan Van den zwingelaar  
Sadones, J. | DISPUUT OP DE MODE
Wouters VL1943 (1943), p8 [nr. 2]Vrienden, aanhoort dees vieze klucht, / Waarvan [...] Van het mandje  
Sadones, J. / [...] | KLUCHTIG VOORVAL
Wouters VL1943 (1943), p10 [nr. 3]Moeder ik ben nu getrouwd, / Al met mijn veertien jaren Op een aangename wijs  
HET ONGELIJKE HUWELIJK
Wouters VL1943 (1943), p12 [nr. 4]Jakomijn, ik zal jou leren, / Zeg, spreek je [...] Laat ik eens een klucht vertellen  
SAMENSPRAAK TUSSEN EEN KOK EN EEN KEUKENMEID
Wouters VL1943 (1943), p14 [nr. 5]A dat is mijn Aaltje, / Mijn bijslaap bij de nacht Ik wil u expliceren het ganse A, B, C, / [...]  
DE SCHOOLMEESTER EN ZIJN AALTJE. / Op het A. B. C.
Wouters VL1943 (1943), p29 [nr. 8]Daar was een maget vol benauwen, / En sa, trompen [...] [geen wijsaanduiding]  
REGISTER-LIED VAN OUDE LIEDEREN Waar zal ik mijn klacht voleinden
Wouters VL1943 (1943), p129 [nr. 45]Aan boord, aan boord, het zeemansleven, / Vivat [...] [geen wijsaanduiding]  
DE VROLIJKE ZEEMAN Malbrough s'en va-t-en guerre
Wouters WW1943 (1943), p38 [nr. 23]Hoe vrolijk is 't op zee te varen, / Als God maar [...] Op een aangename wijs  
EEN NIEUW LIED OF DE VERNOEGDE ZEEMAN
Wouters WW1943 (1943), p40 [nr. 24]Ach, wat kan de zeeman hopen, / Als de wind des [...] Op een aangename wijs  
EEN NIEUW ZEEMANSLIED
Wouters WW1943 (1943), p42 [nr. 25]Mij dunkt, ik hoor nu al weer 't gebied, / Zult [...] Op een aangename wijs  
EEN NIEUW ZEEMANSLIED OP DE HONDEWACHT
Wouters WW1943 (1943), p44 [nr. 26]


tabelbreedte