Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Een eeuwige vreugde die niet en vergaatbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDanct doch den Heer bidt sinen naem / Vertellen [...] Troosteliker troost, du hebst verloost, een [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.iiij. psalm [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat audio
Souterliedekens1540a (1540), fP4v [nr. 104] transcr.Een eewighe vruecht die niet en vergaet / Compt [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander. 46 Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
VhL1552 ([1552-1554]), fF5r [nr. 46]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort ghy alle in desen tijt / Ghy mannen ende vrouwen [geen wijsaanduiding]  
Michael Janss] | Een ander. 103 Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
VhL1552 ([1552-1554]), fM7r [nr. 103]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.2E.2E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn doots ghewelt lach ick ghevaen / Versoncken in [...] ELDERS: Een eewige vruecht die niet en vergaet  
113 Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
VhL1552 ([1552-1554]), fO1r [nr. 113]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDanct doch den Heer bidt sinen naem / Vertellen [...] Troosteliker troost, du hebst verlost, een [...]   muzieknoot 
Den C.iiij. Psalm Confitemini domino & invocate nomen Een eeuwige vreugde die niet en vergaat (POLYFOON)
P-Clemens SoutIII1556 (1556), fD1v [nr. 104]Huylt weent en schreyt ghy broetsels quaet / Wilt [...] In sdoots ghewelt lach ick ghevaen  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
VhGL1558 (1558), fL7r [nr. 90]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiende blint en hoorende doof / Is de werelt vol [...] In sdoots' gewelt lach ick gevaen  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
VhL1559 ([1559?] 1598), fOo4v [nr. 186]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4dDanct doch den Heer bidt sinen naem / Vertellen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
C.iiij. psalm Confitemini domino & invocate nomen Een eeuwige vreugde die niet en vergaat (POLYFOON)
P-Mes SoutVII1561 (1561), fC3v [nr. 104]Mijn siele singt den Heer een lof / Ende wilt hem [...] In doots ghewelt lach ick ghevaen  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
NiLB1562 (1562), f61v [nr. 57]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3dAls ick mijn ellende bedacht / Soo mach ick wel [...] In doots ghewelt lach ick ghevaen  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
NiLB1562 (1562), f240v [nr. 181]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3dIck groet u Broeders in den Heer / Ende mijn [...] In doots ghewelt lach ick ghevaen  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
NiLB1562 (1562), f320v [nr. 231]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3dEen eewige vruecht die niet en vergaet / Comt my [...] In doots gewelt lach ick ghevaen  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
OfferLB1563 (1563), f59r [nr. 22]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aenhoort broeders en susters te gaer / Die hier [...] In doodts ghewelt lach ick ghevaen  
God werckt den wille, etc. [naamspreuk] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
VhGL1563 (1563), f+7v [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3dIn sdoots ghewelt lach ick ghevaen / Door mijn [...] Alsoot beghint  
God werct den wille, Ende tvolbrengen [naamspreuk] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
VhGL1563 (1563), f147r [nr. 157]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3dLaet af, laet af, Bisschoppen en Prelaet / En [...] In doodts ghewelt lach ick ghevaen  
God werckt den wille, ende tvolbringhen [naamspreuk] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
VhGL1563 (1563), f159vv [nr. 167]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.4d.3E.3E.4dO Gnadighe Heeren hoort doch toe / Op dat ghy [...] In doots ghewelt lach ick ghevaen  
God werckt den wille, Ende tvolbringhen [naamspreuk] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
VhGL1563 (1563), f221r [nr. 230]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3dConingen en princen zijn op ons verwoet / [...] In doots ghewelt lach ick ghevaen  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
VhL1566 (1566), f42r [nr. 29]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3dEen eewighe vruecht die niet en vergaet / [...] Alst begint  
Van twelf vrienden gedoot te Gent Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
VhL1569a (1569), f86v [nr. 39]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4dHoort mijn Adieu mijn vrienden doch / Oorlof uwer [...] Een eewighe vruecht die niet vergaet, Coemt [...]  
Alewijnsz, Hendrik | Een nieu Liedeken [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
Alewijnsz VSGL1577 (1577), f63r [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4dDie eeuighe wreuch die niet en vergaet / Compt my [...] [geen wijsaanduiding]  
Een niue lideken Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
NiLiedeken TQV1577 (1577), plano [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.4E.4E.4dAlsmen schreef duyst vijfhondert Jaer / Ende twee [...] Een eewige vruecht die niet, &c.  
Timmerman, Herman? | Een Liedeken, [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
Timmerman CBGA1577 (1577), f13r [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4dAlsmen schreef duyst vijfhondert Jaer / Ende twee [...] Een eewige vruecht die niet en vergaet  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
OfferLB1578b (1578), f53v [nr. 26]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
txtO ghy volck van Israel, / Scheyt van vreemde volcke Een eeuwige vreucht die niet en vergaet  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
SchrL1580 (1580), f239r [nr. 237]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O dochter van Syon zijt wel ghemoet / En wilt my [...] Een eewige vreucht die niet en vergaet  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
SchrL1580 (1580), f241 [nr. 239]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3C.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghy Volck van Israel, / Scheydt van vremden Volcke Een eewiwighe [!] Vreucht die niet en [...]  
Een zeer schoon nieu liedekin van den Kinder-Doop Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
GSS Wederlegging1581 (1581), p26 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E 3dNu willen wy verclaren siet / Ghy menschen wilt [...] Een eewighe vreucht die niet en vergaet, comt my  
Ries, Hans de] | Dat ij. liet onder [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
De Ries LSV1582 (1582), f117v [nr. 64]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghy mijn siel niet en verbeyt / Wilt totten [...] Troostelijcke troost du hebst verlost den [...]  
Ries, Hans de] | Dat vj. liet onder [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
De Ries LSV1582 (1582), f124v [nr. 68]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort ghy Christenen al ghemeyn / Een nieu [...] In doots ghewelt lach ick ghevaen  
Wybo, Joris Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
Wybo GL1582 (1582), fC7v [nr. 22]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is des Menschen Leven anschout / Als een [...] In doots gewelt lach ick gevaen, Versoncken [...]  
Ganglofsz, Claes | Een Nieu Liedt Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
Ganglofsz NGL1593 (1593), fC6r [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu willen wij verclaren siet / Ghy menschen wilt [...] Een eewighe vreucht die niet en vergaet  
Ries, Hans de] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
SomALGLP1597 (1597), f96r [nr. 78]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.4d.3E.3E.4d


tabelbreedte