Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanO Heer wie sal in uwe tent / wonen, En bliven [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Domine quis habitabit xiiij Een ridder en een meisje jong (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fB4r [nr. 14]God heeft wel eer ghestaen / Al inder sinagoghen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
lxxxi. psalm Deus stedit in sinagoga deorum Een ridder en een meisje jong (POLYFOON)
P-Mes SoutVI1561 (1561), fE4r [nr. 81]Ter eeren van Gods hooghen Naem / En om zijn lof [...] Wilt ghy wesen een Oorloochs man  
Een ridder en een meisje jong
NiLB1562 (1562), f340r [nr. 248]
.4A.3b.4A.3bBetrout den Heere ghy Menschen al, / En zijt te [...] Een Ridder ende een meysken jonck. Op een [...]  
Ongheleert, [...] | Een Liedeken Een ridder en een meisje jong
RefLiedBrus1563 (1563), f23v [nr. 10]
,4A,4B,4A,4BGhy Christenen en wilt u toornen niet, / Int [...] Een Ridder en een Meysken jonck, Op een rivierken  
Liefde bedect Sonde [...] | Liedeken Een ridder en een meisje jong
RefLiedBrus1563 (1563), f143v [nr. 58]
,4A.3b.4A.3bMyn kint wanneer hier een mensch sterft / weent [...] Een ridder en een meysken jonck   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXXX. Liedeken Een ridder en een meisje jong
Fruytiers EWS1565 (1565), p153 [nr. 80] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Sur le pont [instr.] Sur le pont   muzieknoot 
Vreedman, Sebastiaan Een ridder en een meisje jong
I-Vreedman NLEC1568-6 (1568), f18v [nr. 43]Benaut waren die Joden seer / Wanneermense dwanck [...] van den xiiij. Psalm  
De Historye vanden ouden Eleazar Een ridder en een meisje jong
VhL1569a (1569), f34r [nr. 12]
.4A.4b.4A.4bTer eeren van Gods hoge naem / Om zijnen lof te [...] Wilt ghy wesen een oorlochs man  
Een ridder en een meisje jong
VhL1569a (1569), f218v [nr. 107]
.4A.4b.4A.4bTis een periculose tijt / Die goede Heer moet ons [...] Wilt ghy wesen een oorlochs man  
Een Liedeken van Jan Geertsz Een ridder en een meisje jong
OfferB1570 (1570), f235v [nr. 22]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Heere, wie sal in uwe Tent / Woonen, ende [...] Een Ridder ende een Meysgen jongh, op een [...]  
Den xiiij. Psalm: Dominus quis habi Een ridder en een meisje jong
SuB1572 ([1572?]), fF5v [nr. 57]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria moeder dinct op mij / Want ick ben hier [...] van een ridder en een meysken &c.  
Een ridder en een meisje jong
Hofken1577 (1577), p94 [nr. 45]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoch heb ick een traech ezelken / Dat valt mij [...] Op die selve wijse  
Een ander liedeken Een ridder en een meisje jong
Hofken1577 (1577), p95 [nr. 46]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen goet man had een dochterkijn / Die had hij [...] Een Ridder &c  
Een gheestelyk Liedeken van die verloren siele Een ridder en een meisje jong
Hofken1577 (1577), [p143] [nr. 71]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Broeders ende Susters hoort / Ghy die van [...] Een Ridder en een Meysken jonck  
Een ridder en een meisje jong
VhL1582 (1582), f287v [nr. 263]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt almachtich vader goet, / Mijn memorie wil [...] Een Ridder en een meysken jonck, op een [...]  
Boudewijns, Katherina] | Een schoon [...] Een ridder en een meisje jong
Boudewijns PGW1587 (1587), p71 [nr. 33]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O cracht des vaders almachtich groot, / Zijt in [...] opden selven toon  
Boudewijns, Katherina] | Een schoon benedictie Een ridder en een meisje jong
Boudewijns PGW1587 (1587), p73 [nr. 34]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een Ridder ende een Meysken jonck / Op een [...] Op enen morgen stont om de Mey so wast  
Een out Liedeken Een ridder en een meisje jong
AALb1589 (1589), p42 [nr. 37]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria Moeder dinckt op my / Want ick ben hier [...] van een Ridder en een Meysktn [!] &c.  
Een ridder en een meisje jong
Costerius OHB1590 ([1590?]), p122 [nr. 70]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoch heb ick een traech Eselkijn / Dat valt my [...] Op die selve wijse  
Een ridder en een meisje jong
Costerius OHB1590 ([1590?]), p122 [nr. 71]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn hart dat jaecht mijn reden vraecht / Ick en [...] Een meijsken en een knechtken jonc op een [...]  
Een liedeken Een ridder en een meisje jong
HsUtCC Warm92F25 ([1594 ca.]), f275r [nr. 11]
.4A.3b.4A.3bO Heere almachtich genadich Godt, / Wilt my nu [...] Wilt ghy wesen een Oorlochs man  
Een nieu liedeken Een ridder en een meisje jong
Straten SomNSL1599 (1599), fM2r [nr. 62]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn hope mijn troest mijn toeverlaet / die staet [...] Laet lijden, laet lijden, laet lijden over gaen  
Een ander Liedeken Een ridder en een meisje jong ?
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f40r [nr. 19]
.4A.3b.4C.3bIck ben verdrooght wie sal my laven / Waer sal [...] Alst begint  
Een nieu Liedeken Een ridder en een meisje jong
Harmansz SB1600 ([1600 ca.]), fB1v [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghy dochter van Syon gaet sporen / Den bruydegom [...] Ick ben verdrooght  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck Liedt Een ridder en een meisje jong
GLB1603 ([1603]), fC4r [nr. 14]
.4a.4B.4a.2a.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als ick de liefde eens mach spreken, / So is mijn [...] Ick ben verdrooght  
Deught wint [naamspreuk] | Een Gheestelijck Liedt Een ridder en een meisje jong
GLB1603 ([1603]), fC4v [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wilt ghy wesen een Oorlochs man / Een Camper ende [...] Een Ridder ende een Maechdeken jonck  
Een ridder en een meisje jong
SomLGL1609 (1609), p618 [nr. 198]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWacht u mijn broeders allegaer / Ick waerschou u [...] Een Ridder en een Meysken jonc, Op een [...]  
Een nieu Liedeken van eenige quade schijn [...] Een ridder en een meisje jong
NiLiQSDJ1609 ([1609]), plano [nr. 1]
.4A.4b.4A.4bEen Ridder en een Meysken jonck / Op een [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Oudt Liedeken Een ridder en een meisje jong
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p38 [nr. 15]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben bedroeft zeer boven maten / Als ick die [...] Ick ben verdroocht wie sal my laven etc.  
Batavus, Rumoldus | Een liedt vanden H. [...] Een ridder en een meisje jong
Batavus NLB1614 (1614), p88 [nr. 30]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte