Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMyn ziel verblijdt haer in den Heer, / Zijn hulp [...] des 2. Psalms Utenhove  
Weest die ghy zyt [...] | XXVI. HIER BEGINNEN [...] Es ist das Heil uns kommen her
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p47 [nr. 21]Maximilianus de Bossou, / Ben ick een Graeff gheheeten Alsoot begint  
LXXIV. EEN CLAECH-LIEDEKEN VAN DEN GRAVE VAN [...] Es ist das Heil uns kommen her
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p170 [nr. 68]Aenhoort een liet ghy Christenschaer, / Wat sich [...] Maximilianus de Bossu  
Staet na't beste [...] | CVIII. EEN NIEU [...] Es ist das Heil uns kommen her
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p247 [nr. 101]Als ick al mijnen tegenspoet, / Met schand moet [...] Maximilianus de Bossu  
CLI. EEN CLACHT ONSOET, DIE ALBARTUS DOET, TOT [...] Es ist das Heil uns kommen her
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p365 [nr. 139]Looft Godt nu al man en vrou / Van sijn groote weldaden Maximilianus de Bossou  
CLXVIII. EEN LIEDEKEN, VAN DEN ZEESLACH, GESCHIET [...] Es ist das Heil uns kommen her
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p415 [nr. 156]Ick Jan van Oldenbarneveldt, / Ridder, heer van [...] Maximiliaan de Bossu  
Godt is mijn burcht [...] | CLXXVIII. EEN NIEU [...] Es ist das Heil uns kommen her
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p438 [nr. 166]Philippus coninck van Spaengien goet, / Tot u [...] Maximilianus de Bossu  
CC. EEN NIEU LIEDT VAN DE BOSSE MAEGHT, HOE SY [...] Es ist das Heil uns kommen her
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p498 [nr. 188]No 93 [instr.] "Scheiden"   muzieknoot 
No 93 Es ist das Heil uns kommen her (1)
HsKlok(3)1890 (1890), p41 [nr. 93] transcr.Het is bestemd in 's Heeren raad, / Dat men van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Scheiden Es ist das Heil uns kommen her (1)
Kwast Gsl1900 ([1900 ca.]), p166 [nr. 94] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanMaximiljanus de Bossu, / Ben ick een Graef geheeten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Petri, W.] / [...] | Maximiljanus de Bossu Es ist das Heil uns kommen her (1)
Coers Lb(4)1901 ([1901/1902 ca.]), p110 [nr. 72]Mijn siel verblijdt haer inden Heer / sijn hulp [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
436. Mijn siel verblijdt haer inden Heer (Slag [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Van Duyse (1903-1908), II, p1671 [nr. 980]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaximilianus de Bossu / ben ick een graef geheeten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
449. Maximilianus de Bossu (Een claegh-liedeken [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Van Duyse (1903-1908), II, p1721 [nr. 997]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFraud uch alle christenheidt / got hayd ubberwonden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[449] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Van Duyse (1903-1908), II, p1726 [nr. 998]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEs ist das Heil uns kommen her / von Gnad und [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[449] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Van Duyse (1903-1908), II, p1726 [nr. 999]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChriste warachtig pellicaen / een pellicaen ghepresen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
597. Christe warachtig pellicaen Es ist das Heil uns kommen her (1)
Van Duyse (1903-1908), III, p2338 [nr. 1313]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaximiljanus de Bossu, / Ben ick een Graef geheeten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Petri, W.] / [...] | Maximiljanus de Bossu Es ist das Heil uns kommen her (1)
Coers LGN1920 ([1904?-1936?]), 016: p8Maximilianus de Bossou / Ben ik, een Graeff, gheheeten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 19. MAXIMILIANUS DE [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Lange NeVolksldb(1)1913 (1913), p42 [nr. 19]Maximilianus de Bossu, / Ben ick een Graef geheeten Alsoot begint  
Een Claegh-Liedeken van den Grave van Bossu Es ist das Heil uns kommen her
Scheurleer VV(1)1914 (1914), p13 [nr. 7]Verblijdt u nu al int Nederlant / Mijn broeders [...] Van den Grave van Bossu  
Een nieu viktorie liedt. Es ist das Heil uns kommen her
Scheurleer VV(1)1914 (1914), p65 [nr. 20]Looft Godt nu al Man ende Vrou / Van zijn groote [...] Maximiliaans de Bossou  
Een Liedeken, van den Zeeslach, geschiet in die [...] Es ist das Heil uns kommen her
Scheurleer VV(1)1914 (1914), p78 [nr. 22]Mijn Siel verblijdt haer in den Heer / Sijn hulp [...] de ij. Psalms Uutenhove  
Fruytiers, Jan] / [...] | 30. Hier beginnen [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p58 [nr. 26]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaximilianus de Bossu / Ben ick een Graef gheheten Alsoot begint  
72. Een claech-Liedeken van den Grave van Bossu, [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p172 [nr. 65]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAanhoort een liet ghy christen schaer / Wat sich [...] Maximilianus de Bossu  
Staet naet beste [...] | 113. Een Liedeken [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p257 [nr. 106]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick all' mijnen teghenspoet, / (Met schand) [...] Maximilianus de Bossu, etc.  
160. Een clacht onsoet,, Die Albertus doet,, Tot [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p61 [nr. 148]
.4A.3b.4A.3b.3c.1D.3c.1D.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft Godt nu al Man ende Vrou / Van zijn groote [...] Maximilianus de Bossou  
178. Een Liedeken vanden Zeeslach, geschiet inde [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p121 [nr. 166]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck Jan van Olden Barneveldt / Ridder, Heer van [...] Maxilliaen de Bossu  
Cannenburgh, [...] | 199. Een nieu [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p171 [nr. 186]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Wolf-aert trots, boos ende fier / Wouw [...] Maximilianus de Bossu, etc.  
222. Gesangh over den mis-lucten Aenslagh der [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p246 [nr. 209]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhilippus Coningh van Spangien goet, / Tot u doen [...] Maximilianus de Bossu  
230. Een nieu Liedt vande Bossche Maecht,, hoe [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p275 [nr. 217]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaximiljanus de Bossu / Ben ick een Graef geheeten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A. / [...] | 8. -- MAXIMILJANUS [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
NeLb(1)1928 (1928), p24 [nr. 8]Maximilianus de Bossou / Ben ick, een Graeff gheheeten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Valerius, A.] | 113. Maximilianus [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
VeldkampBoer Kun1938 (1938), p157 [nr. 114]


tabelbreedte