Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanChriste, waarachtig pelikaan, / Een pelikaan geprezen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
110 CHRISTE, WAARACHTIG PELIKAAN Es ist das Heil uns kommen her (1)
Bruning GLN1948 (1948), p180 [nr. 111]Ghij, bateviers, weest vrij verheugt, / maeckt [...] Maximilaen de bossou  
XCVIII. TER EEREN DEN H. WILLEBORDUS, Appostel [...] Es ist das Heil uns kommen her
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p163 [nr. 98]
a b a b c c bMaximiljanus de Bossu / Ben ick een Graef geheeten [geen wijsaanduiding]  
A. Valerius [...] | Maximiljanus de Bossu Es ist das Heil uns kommen her audio
LP: Die tyranny verdrijven: politieke liederen [...] (1979), 1: 5
txtIck Jan van Olden Barneveldt / Ridder, Heer van [...] Maxilliaen de Bossu  
Camerata [...] | Ick Jan van Olden [...] Es ist das Heil uns kommen her audio
CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...] (1995), 1: 6
txtMaximilianus de Bossu / Ben ick een Graef gheheten, Alsoot begint  
Louis Peter Grijp [...] | Maximilianus de Bossu Es ist das Heil uns kommen her audio
CD: De vrede van Münster: politieke [...] (1998), 1: 7
txt't Beleg van Alkmaar [geen wijsaanduiding]  
Trad.; Slör (bew.) [...] | 't Beleg van Alkmaar Es ist das Heil uns kommen her (1)
CD: t Beleg van Alkmaar = The [...], 1: 11


181-186 of 186

first
previous 30
last

tabelbreedte