Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMijn siel mach genen troost ontfaen, / Ic sie de [...] Maximilianus de Bossu  
Een nieu gheestelijck Liedeken Es ist das Heil uns kommen her
NiGLiedeken WOGC1583 (1583), plano [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dSe sinnen twaer wel salich seer / In Godts genaed [...] Idt is dat heyl ons g'komen heer  
Sannes, J.P. | Die 32. Psalm [...] [...] Es ist das Heil uns kommen her
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f48v [nr. 24]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bWel salich is die Minsche goet / Die Welck uut [...] Het heyl is ons gekomen Heer  
Sannes, J.P. | Die 41 Psalm [...] [...] Es ist das Heil uns kommen her
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f69v [nr. 29]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bWaer Godt nyet selffs dat huys opbout / All' [...] Dat heyl is ons gecomen  
Sannes, J.P. | Die 127 Psalm Es ist das Heil uns kommen her
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f137v [nr. 60]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bAls ick in noden was belaen / Met anxt lyden end [...] Dat heyll is ons gecomen her  
Sannes, J.P. | Die 142 Psalm Es ist das Heil uns kommen her
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f152v [nr. 68]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bLooft nu den Heer met my al t'saem, / Wilt sijn [...] Maximiliaen van Bossu  
Poteau Mertenszoon, David | Dancsegghinghe over [...] Es ist das Heil uns kommen her
Poteau SNGL1591 (1591), fB2v [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bAls wy tot sanck gheneygen zijn / Onse hert Godt [...] het is dat heyl ons comen hier, etc.  
Clock, Leendert | Het eerste is een [...] Es ist das Heil uns kommen her
Clock VhSNL1593 (1593), p1 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Almachtich Godt mijn lieve Vaer / Tot u hef ick [...] Het is dat heyl ons comen her  
Clock, Leendert | Een beclach ende [...] Es ist das Heil uns kommen her
Clock VhSNL1593 (1593), p19 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Almachtich God mijn lieve Vaer / Tot u hef ick [...] Het is dat heyl ons comen her  
Clock, Leendert] | Een beclach ende [...] Es ist das Heil uns kommen her
SomALGLP1597 (1597), f22r [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bAls ick all' mijnen teghenspoet, / (Met schand) [...] van Maximilianus de Bossu, etc.  
Een clacht onsoet,, Die Albertus doet,, Tot [...] Es ist das Heil uns kommen her
NiGeuLb1598 (1598), f88r [nr. 62]
.4A.3b.4A.3b.3c.1D.3c.1D.3b
txtIck ben bedroeft in mijn ghemoet / O Heere, wilt [...] Maximiliaen, van Bossu  
Schickt u nae den [...] | Een nieu Liedt Es ist das Heil uns kommen her
Mander Harp1599 (1599), p294 [nr. 104]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn siele verblyt haer inden heere / Sijn hulp [...] den 2en salm vanden Psalm dat heijt [!] Is [...]  
Fruytiers, Jan] / [...] | Een nyeuw liedeken Es ist das Heil uns kommen her
HsAwSA PK108 ([einde 16e eeuw]), p30-35 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bOns heijl comt ons van Godt den Heer / uuijt [...] [geen wijsaanduiding]  
Speratus, Paulus / [...] | Een geestelick [...] Es ist das Heil uns kommen her
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f35r [nr. 11]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
txtAls ick alle mijn teghenspoet / Met schand' moet [...] Maximilianus de Bossu  
Een clachte onsoet, die Albertus doet, tot [...] Es ist das Heil uns kommen her
ClachtAlb1602 ([1602?]), plano [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.3c.1D.3c.1D.3bVerblijdt u nu al int Nederlant / Myn broeders [...] van den Grave van Bossu  
Een nieu Vicktorie Liedt van zijn Princelijcke [...] Es ist das Heil uns kommen her
NiViLiGMN1604 (1604), plano [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bGheluckich en salich sijnse Heere, / Die in u [...] Maximilianus de Bossu  
Janssens van [...] | Een nieuw [...] Es ist das Heil uns kommen her
Janssens NDGL1605 (1605), p115 [nr. 60]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluckich en salich zijnse Heer / Die in u huys [...] Maximilianus de Bossu  
Een ander nieu Geestelijck Liedeken van het [...] Es ist das Heil uns kommen her
LeisenboekC1605 (1605), p143 [nr. 36]
.4A.3b.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen dach van vreugt is nu bestemt, / Een dach van [...]  
Koningh, A. de | DANCK-LIEDT Es ist das Heil uns kommen her (REF)
Koningh HeV1610 (1610), p111 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.5bNu zinght, nu speelt, nu reyt en danst, / Nu [...]  
Vondel, J.J. v.d. | HYMNE OFTE [...] Es ist das Heil uns kommen her (REF)
Vondel Pa1927(1612) (1612), 1: p252 [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy willen ons verblijden nu / En die goetheyt [...] Gheluckich en salich synse Heer, etc.  
Batavus, Rumoldus | Noch een liedeken [...] Es ist das Heil uns kommen her
Batavus NLB1614 (1614), p57 [nr. 18]
.4A.3b 4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy hebt O Heer als een wijs man / U huys op een [...] Gheluckich en salich zynse Heer etc.  
Batavus, Rumoldus | Noch een schoon [...] Es ist das Heil uns kommen her
Batavus NLB1614 (1614), p142 [nr. 52]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc ben bedroeft in mijn ghemoet / O Heer wilt [...] Maximiliaen van Bossou  
Brauwer, M. de | Een nieu Liedeken Es ist das Heil uns kommen her
Brauwer Schalmei1614 (1614), p313 [nr. 55]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterendit meijne ik dat de voijse is [instr.]   muzieknoot 
dit meijne ik dat de voijse is Es ist das Heil uns kommen her (REF)
HsDHKB 74G12 (1616-1632 ca.), p230 [nr. 1]Christe, waerachtich pellicaen, / Een Pellicaen [...] Och Amsterdam ghy doet my pijn  
LII Es ist das Heil uns kommen her
Paradijs GV1617 (1617), p107 [nr. 52]
.4A.3b.4A.3b.4A.4A.3bChriste warachtich Pellicaen / Een Pellicaen ghepresen Och Amsterdam ghy doet my pijn  
Peyst om d'ure [...] | Van het [...] Es ist das Heil uns kommen her
Prieel1617 (1617), p94 [nr. 51]
.4A.3b.4A.3b,4A.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen lied moet ick u schencken ziet / Al is myn [...] Maxsemiliaan de Bossu  
I.D.H. | Een nieu Liedeken Es ist das Heil uns kommen her
Gherwen Fontein1618 (1618), f26r [nr. 22]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bGheluckigh en saligh zijnse Heer, / Die in u Huys [...] Maximilianus de Bossu  
Een ander nieuw Geestelijc Liedeken, van het [...] Es ist das Heil uns kommen her
NGheestLb1618 (1618), fD6r [nr. 24]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck Jan Oldenbarneveldt, / Ridder: Heer vanden Tempel Maximilianus de Boussu  
Cannenburgh, [...] | Liedeken Es ist das Heil uns kommen her
NiTijClaOlden1618a (1618), [1v] [nr. 1]
,4A,3b.4A.3b,4C.4C,3bIck Jan van Oldenbernevelt / Ridder; Heer van den [...] Maximilianus de Bossu  
Cannenburgh, [...] | Liedeken Es ist das Heil uns kommen her
Cannenburgh KlVenster1618 ([1618]), fA2r [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bNae dat de Heere wijs voordacht / Hemel en aerd [...] Maximilianus de Bossu  
Es ist das Heil uns kommen her
LofVrouwen(2)1619 (1619), 97 [nr. 97]


tabelbreedte