Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanFortuna helas pourquoij / Rendu tant langoreux [geen wijsaanduiding]  
Chanson novelle Fortuin helaas
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f62v [nr. 46]
.3A.3B.3A.3B.3B.3C.3B.3CO bruydegom verheven / Aen s' Vaders rechter hant Venus ick moet u claghen, Fortuyn is my [...]  
Mander, Karel van] [...] | Een nieu Liedt Fortuin helaas
Mander Harp1599 (1599), p87 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Liet wil ick beginen, / Ende verclaren dat Mijn droefheyt moet ick claghen, Fortuyne is [...]  
Mander, Karel van?] | Een nieuwe Liedeken Fortuin helaas
Straten SomNSL1599 (1599), fF6v [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet blyschap wilt aenhooren, / Een liedt vol van jolijt Pharo die leydt verdroncken, &c.  
Verheucht in deucht [...] | Een Nieuwe-Jaers liedt Fortuin helaas
Straten SomNSL1599 (1599), fL7v [nr. 60]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO godt ick moet U clagen / en belijden mijn misdaet Mijn droefheijt moet ick clagen  
Een ander Fortuin helaas
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f124r [nr. 53]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3CO Prince der heercrachten / Michael boven al fortuin eylaes bedroeft  
Gheesdale, Jan van] | Op S. Michiels dach [...] Fortuin helaas
HsUtCC BMH111 ([einde 16e eeuw]), f42v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DChriste wilt ons bewaren / want ghij almachtich syt [fortuin eylaes bedroeft]  
Gheesdale, Jan van] | Woonsdach (Op alder [...] Fortuin helaas
HsUtCC BMH111 ([einde 16e eeuw]), f43v [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DO God door wien wij leven / regeert ons lieve vaer [fortuin eylaes bedroeft]  
Gheesdale, Jan van] | Op een Apostels dach Fortuin helaas
HsUtCC BMH111 ([einde 16e eeuw]), f44v [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DO here God almachtich / ghy syt het loon seer groot [fortuin eylaes bedroeft]  
Gheesdale, Jan van] | Op enich Martelaers dach Fortuin helaas
HsUtCC BMH111 ([einde 16e eeuw]), f45v [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DO heer wilt ons ontfermen / spaert ons sondaers ghemeen [fortuin eylaes bedroeft]  
Gheesdale, Jan van] | Op enich Maechdeken [...] Fortuin helaas
HsUtCC BMH111 ([einde 16e eeuw]), f46v [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DLaet ons nu naer tvermoghen / God prysen met verstant [fortuin eylaes bedroeft]  
Gheesdale, Jan van [...] | Op enich confessoors dach Fortuin helaas
HsUtCC BMH111 ([einde 16e eeuw]), f47r [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DOntsluyt schoon lief u oor, / Ontsluyt het herte dijn Fortun elas pourquoy  
Duym, J. / Reden verwint | De speellieden [...] Fortuin helaas
Duym SpB1600 (1600), fB2v [nr. 2]
.3A.3B.3A.3B.3B.3C.3B.3CEylaeß mach ick wel klaegen, / Ick lyde swaere Pyn Fortuin eilaeß bedroefft  
Een niewe Leedeken om Gedult Fortuin helaas
Lemborch NC1600 (1600), fD4v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3CVoorwaer nu wel te rechte,, / jammerlyck claghen mach fortuyn,, helaes pourquoy  
Een liedeken Fortuin helaas
HsRtGB 96E13 (1600-1602), f19v [nr. 20]
.3A.3B.3A.3B.3B.3C.3B.3C
txtFortuyn Helaes Bedroeft / maect ghy tot aldaer stont Fortune helas pourquoy  
Een ander Fortuin helaas
HsUtUB 10B13 ([16e-17e eeuw]), f81v [nr. 31]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3DVerblyt u jonc en d'out / In desen soeten tyt Fortune Helas Pourquoy  
Razet, Jacob] | Een nieu mey liedeken Fortuin helaas
HsUtUB 10B13 ([16e-17e eeuw]), f99r [nr. 36]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3DHoe sijt ghy tallen stonden / Lieff op my dus gestoort Fortune Helas Pourquoy  
Een ander Fortuin helaas
HsUtUB 10B13 ([16e-17e eeuw]), f104r [nr. 38]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DTot lammentacij lieff / wort dit van my bestaen Fortune Helas pourquoy  
Razet, Jacob] / Na [...] | Een Nieu liedeken Fortuin helaas
HsUtUB 10B13 ([16e-17e eeuw]), f106r [nr. 39]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D[Bedruct belast voerwaer] [geen wijsaanduiding]  
Razet, Jacob] / Na dit een beter [naamspreuk] Fortuin helaas
HsUtUB 10B13 ([16e-17e eeuw]), f108r [nr. 40]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3DAenhoort,, en spoort,, lief schoone / Hoe smert,, [...] Mijn droef heyt moet ick claghen  
Stam, J.F.] / Na 't suer het soet [naamspreuk] Fortuin helaas
NLusthof1602 (1602), 1p64 [nr. 51]
.1A.1A.1b.1C.1C.1D.1A.1A.1b.1C.1C.1D.1C.1C.1 [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt ick moet u clagen / En Belyden myn misdaet Mijn droefheyt moet ick claghen  
Spoelberch, Willem van | Een Gheestelijck [...] Fortuin helaas
Spoelberch NGR1603 (1603), p16 [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3CPrijs ende eer verheven / Wilt gheven al ghemeyn Myn droefheyt moet ic klaghen   muzieknoot 
Sonneblom, De] [=de [...] | KETEL. Een [...] Fortuin helaas
Tsamenkomste1603 ([1603]), fBb2r [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3CIck heb een lief op aerden, / Die mijn ionck hert [...] Mijn droefheyt moet ic clagen, fortuyn is my [...]  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Fortuin helaas
Janssens NDGL1605 (1605), p105 [nr. 54]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu van Nazareene, / Mijn Bruydegom idoon Mijn droefheyt moet ick claghen, Fortuyn is [...]  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Fortuin helaas
Janssens NDGL1605 (1605), p107 [nr. 55]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFortuyn eylaes bedroeft / Ben ick tot alder stont Alst begint  
Fortuin helaas
NiGrAL1605 (1605), p121 [nr. 117]
.3A.3B.3A.3B.3C.3C.3D.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeer vast int hart gheprent / Heb ick op dit termijn Fortuyn eylaes bedroeft  
Fortuin helaas
NiGrAL1605 (1605), p138 [nr. 133]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO druckich rappoort?/ Of waer verdriet en pijn Fortuyn elaes bedroeft  
Ipermenestra schrijft tot Lyno Fortuin helaas
PrinsesseLb1605 (1605), p34 [nr. 27]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen aerdich meysken soet, seer fraey en wel [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Amoureus Liedeken Fortuin helaas
PrinsesseLb1605 (1605), p136 [=144] [nr. 112]
.3A.3B.3A.3B.3B.3C.3B.3C
txtMedea onbeweecht in wiens verwoede borst / Is [...] Fortuyn helaes bedroeft  
Hooft, P.C.] | Liedeken Fortuin helaas
NLusthof1607 ([1607]), 1p82 [nr. 65]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheven grootsche ziel die zwerelts doen belacht [...] Fortuyn helaes bedroeft  
Hooft, P.C.] Fortuin helaas
NLusthof1607 ([1607]), 1p83 [nr. 67]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte