Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Met deze nieuwe jaar zo wordt ons openbaarbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMit diesen nuwen Jaire / so wirt uns offenbaire [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Anni novi canticum Met deze nieuwe jaar (1)
HsTriSB 516/1595 (2e helft 15e eeuw), f143v [nr. 4]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.5B
txtMit desen nyen yare / so word ons apenbare [geen wijsaanduiding]  
Eeen nyenyaersdach loysschen Met deze nieuwe jaar
HsWerden (2e helft 15e eeuw), p64 [nr. 3]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4BMit desen nyewen jare / so wort ons openbare [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Met deze nieuwe jaar (1)
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f11v [nr. 14]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C 5B
scanMyt desen nyen jaere / soe wort ons apenbaren [geen wijsaanduiding]  
Met deze nieuwe jaar
HsBeSPK mgo185 (eind 15e eeuw), p279 [nr. 80]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMit desen nywen jare / Soe wordt ons openbare [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Met deze nieuwe jaar (1)
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f76v [nr. 48]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4BMit desen niewen jare / so wert ons openbare [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Met deze nieuwe jaar (1)
HsBsKB II270-B (1500-1510), f122v [nr. 3]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4B
txtMet desen nijen jare / soe wort ons apenbare [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Met deze nieuwe jaar (1 Polyfoon)
HsUtUB 16H34 ([1500 ca.]), f64v [nr. 4]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.5BMet desen nieuwen jare / so wort ons openbare [geen wijsaanduiding]  
Met deze nieuwe jaar
SuB1508 (1508), fA1v [nr. 1]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C 2C 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMit desen nyewen jaren / Soe wort ons openbaren [geen wijsaanduiding]  
Met deze nieuwe jaar
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f89r [nr. 103]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4B.4D.4e.4D.4D.4e.4D
txtMit diesen nuwen jare, / so wirt uns offenbairen [geen wijsaanduiding]  
Met deze nieuwe jaar
HsBeSPK mgq1480 (1530-1540), f4v [nr. 4]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4B
txtMet desen nieuwen jare / So wort ons openbare [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Met deze nieuwe jaar (1)
DEPB1539 (1539), f115r [=123r] [nr. 225]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mit disen nijen jaere / soe wort uns apenbare [geen wijsaanduiding]  
De circumcisione Christi ymnus Met deze nieuwe jaar
HsStuWLB Cod. Don. A III 18 (1546, na?]), f6r [nr. 12]
.3a.3a.3a.3B.2C.3C.2C.3C.4BMit desen newe Jare / so wort ons openbare [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Met deze nieuwe jaar (1)
HsUtGA XIIIG43 (midden 16e eeuw (na 1541)), f206r [nr. 4]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.5BMet desen nieuwen Jare / Soo wort ons openbaere [geen wijsaanduiding]  
Met deze nieuwe jaar
Hofken1577 (1577), p20 [nr. 10]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyt dessen nyen yare / so wert uns openbare [geen wijsaanduiding]  
Noch eyn leit up nye jaer Met deze nieuwe jaar
HsTirs (1588), p27 [nr. 14]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4BMet desen nieuwen Jare / Soo wort ons openbaere [geen wijsaanduiding]  
Met deze nieuwe jaar
Costerius OHB1590 ([1590?]), p13 [nr. 8]
.3a.3a.3a.3B.2C.3C.2C.3C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen nieuwen Jare / Soo wort ons openbaere [geen wijsaanduiding]  
Een geestelijck nieu Jaer Liet Met deze nieuwe jaar
LeisenboekC1605 (1605), p34 [nr. 8]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet dese nieuwe Jare, / Soo wordt ons openbare Alst begint  
Deught wint [naamspreuk] | Een Leysen Met deze nieuwe jaar
GLB1616a (1616), fK4r [nr. 77]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.2C.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen nieuwen Jaere / Soo wort ons openbare Alsoo't beghint   muzieknoot 
Een nieuwe Jaer Liedt Met deze nieuwe jaar (1)
Prieel1617 (1617), p83 [nr. 46]
.3a.3a.3a.3B.2C.3C.2C.3C 5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen nieuwen Jaere / Soo wort ons openbaere [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Voor het nieuw Jaer Met deze nieuwe jaar (1)
Pretere GPW(2)1619 (1619), p44 [nr. 21]Met dese nieuwe Jare / Zoo werdt ons openbare [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Kers-Liedt Met deze nieuwe jaar (1)
GNachtegaal1634 (1634), 1p16 [nr. 5]
.3a.3a.3a.3B.2C.3C.2C.3C.5BMet dese Nieuwe Jare, / Soo wert ons openbare [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
7. Kers-Liedt Met deze nieuwe jaar (1)
GNachtegaal1634 (1634), 1p188 [nr. 50]
.3a.3a.3a.3B.2C.3C.2C.3C.5BMet desen nieuwen Jare, / So wort ons openbare [geen wijsaanduiding]  
Van het nieu Jaer Met deze nieuwe jaar
GHarmonie1637 (1637), p52 [nr. 41]
.3a.3a.3a.3B.2C.3C.2C.3C 5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen nieuwen Jare, / Soo wordt ons openbare [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Met deze nieuwe jaar (1)
Theodotus GKL1638 (1638), p91 [nr. 32]
.3a.3a.3a.3B.2C.3C.2C.3C 5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen nieuwen jaere / Soo wordt ons openbaere [geen wijsaanduiding]  
Nieuw Jaer-Liedt Met deze nieuwe jaar
BWBeth1645 (1645), p15 [nr. 10]
.3a.3a.3a.3B.2C.3C.2C.3C 5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen nieuwen Jare, / So wort ons openbare [geen wijsaanduiding]  
I Met deze nieuwe jaar
LBloemenhof1660 (1660), p77 [nr. 41]
.3a.3a.3a.3B.2C.3C.2C.3C 5BMet desen nieuwen Jare, / Soo wordt ons openbare [geen wijsaanduiding]  
Met deze nieuwe jaar
VhSL1678 ([1678 ca.]), fA5r [nr. 6]
.3a.3a.3a.3B.2C.2C.2C.2C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet dese Nieuwe-Jaere, / Soo wort ons openbare [geen wijsaanduiding]  
Met deze nieuwe jaar
Stichter ONiLofzJC1718 (1718), p76 [nr. 79]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet desen Nieuwen Jare, / Soo wort ons openbare [geen wijsaanduiding]  
NIEUW-JAERS-LIEDT Met deze nieuwe jaar
NiZuBoekje1758 (1758), p44 [nr. 24]Met desen niewen jare / So wert ons openbare [geen wijsaanduiding]  
III. Met deze nieuwe jaar
HoraeBelgicae HVl1833 (1833), p17 [nr. 3]


tabelbreedte