Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMy tinkt het is jen Grutte zaak / Zoan Gast [...] Ha swiet is 't der dey Vrieuntschip  
Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
FriesOranjeZyllers ([1777])Ik lag laastmael zo zoet in rust / Op 't zagt [...] Myn hart is voor altyd verzeit  
Een Nieuw en Aangenaam Herders Lied Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
Brouwer Lammerenvreugd1778 (1778), p62 [nr. 31]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1DToe ik onlangs de Schoonheid zag, / Der poezele [...] Myn hert is voor altyd verzeid  
Een Nieuw Lied Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
GekrSnoek1778b (1778), p20 [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1DDaer quam een drolligen Boer na Stad, / Die onder [...] Hoe zoet is't daer de vriendschap woond  
De Bedrogen Boer, of de gekookte Ezelskop Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
GekrSnoek1778b (1778), p39 [nr. 21]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1C.1C.1CHoe zoet is daar de vrindschap woont / Sij is [...] [instr.] De Vrindschap   muzieknoot 
Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
HsUtUB 20A12 (1778), p7 [nr. 5] transcr.mijn hert is voor altijd verseijt [instr.] mijn hert is voor altijd verseijt   muzieknoot 
Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
HsUtUB MSo14 ([1780 ca.]), p18 [nr. 40] transcr.39 [instr.] Do vriendschap   muzieknoot 
39 Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
HsUtUB MSo14 ([1780 ca.]), p56 [nr. 126] transcr.Wy wenschen uw geluk, ô Vorst, / Met Hollands [...] Mijn Hert voorzeid is voor altyd  
Zegen-Wensch, over het Doorlugtig Huis van ORANGE [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
VrKramer1780 ([1780 ca.]), p90 [nr. 46]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanWelaan, ô blyde Bruilofts-Schaar! / Juich, dans, [...] Hoe zoet is 't daar de Vriendschap woont  
OP EEN HUWELYKS-FEEST Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p85 [nr. 42]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1DWaer vind men Vaderlyker Trouw: / Dan die 'sLands [...] Hoe zoet is 't daar de Vriendschap woont  
MATROOZE-LIED Op het belooven van Premien by het [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
OpwMatrozenl1781 (1781), p17 [nr. 9]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons, als 't Neerlands voegt, / Gezeten in [...] Hoe zoet is 't daar de Vriendschap woont  
MATROOSJES TAFEL-LIED Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
OpwMatrozenl1781 (1781), p18 [nr. 10]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe zoet is 't daer de Eendragt Praalt, / In dit [...] Laet ons, als 't Nederlanders voegt  
EEN NIEUW LIED, Opgedraagen aan alle Beminnaars [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
OpwMatrozenl1781 (1781), p61 [nr. 35]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat hoor ik buurtje nu al weer? / 't Is Oorlog [...] Wie zag er ooit erger Creatuur  
EEN NIEUW LIED, Het Vaderlands Buurpraatje Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
OpwMatrozenl1781 (1781), p64 [nr. 36]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C 1D 1D 1D 2D 1D 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJa wel, zie daar, myn lieve Tryn, / Het is myn [...] Hoe zoet is 't, daar de Vriendschap woont  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE GOUDEN BRUILOFT. [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
WolffDeken EL1781 (1781), 3p251 [nr. 124]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe zoet is 't daar de vriendschap woond, / Zy is [...] Op een aangename vois  
CHANSON Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p75 [nr. 41]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1DMyn hert is voor altijd voorzeid, / Aen een zoo [...] Wy wenschen u geluk ô Vorst  
Een Nieuw Lied, van een Ruyter en een aerdig Meysje Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
VinoCaser1783 (1783), p83 [nr. 39]
.4A.3B.4A.3B,4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluk waerde Prins en Princes, / Op d'aengename tyd Myn hert is voor altyd voorzeid  
Een Nieuw Lied, op 't Huwelyk van haare [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
NiOIRozeboom1784 (1784), p22 [nr. 7]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe zoet is 't daar de vriendschap woont, / Zy is [...] Mijn hert is voor altijd voorzeid  
De Vriendschaps Lof Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
NiOIRozeboom1784 (1784), p32 [nr. 12]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe zoet is't, waer men de eendragt vindt, / Bij [...] Hoe zoet is 't, waer de vriendschap woont.  
Vreede, Pieter | DE LOF DER EENDRAGT Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
SchelleVreede VL1784 (1784), fB3r [nr. 5]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar komt, daar komt de laatste vracht, / Hoe [...] Hoe zoet is 't daar de vriendschap woont  
DE DANKBAARE BOER Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
Loosjes Vliedenboek1785 (1785), p29 [nr. 12]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1C.1C.1C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar komt Enéas alreeds aan; / Hy komt met pak en zak Hoe zoet is 't daar de vriendschap woont! enz.  
Lynslager, Philip [...] | ACHATES Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
Lynslager VluEn1785 (1785), p7 [nr. 6]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe roem van het Gemeene-best, / Dat lokt veel [...] Myn Hert is voor altyd verzeid  
Een Nieuw Lied van de Haagsze Paruike-Maaker Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
NiOIRozeboom1785 ([1785 ca.]), p77 [nr. 40]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is het niet een groote Vreugd, / In 't [...] Hoe zoet is 't daar de Vriendschap woond  
Lof-Bazuin, op de blyde Inhaaling van hunne [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
NiOIRozeboom1785 ([1785 ca.]), p86 [nr. 44]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPrins WILLEM FREDERIK is Elf Jaar / O ongemene vreugd Mijn hert is voor altijd verzeid  
No. 25. OP DE ELFDE VERJAARDAG VAN DEN ERF-PRINS, [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
Oranjeboom1786 ([1786]), p69 [nr. 25]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1Dô Gij! die Wet en Recht bemint, / En Neêrlands [...] Hoe zoet is't daar de Vriendschap woont  
AAN DE VRYE NEDERLANDERS Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
SchelleVreede VL_DH1787 (1787), p39 [nr. 13]Wy wenschen u Geluk, o Vorst / Met Hollands [...] Myn Hert voorzeid is voor altyd  
Zeegen-Wensch, over het Doorlugtige Huis van [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p67 [nr. 42]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1Dô Vyftal alwaar ge u bevind, / In Stad of [...] Hoe zoet is 't daar de Vriendschap woond  
Der Vorsten Vrienden Vriendschap Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
VrPrinsman1788 (1788), p13 [nr. 5]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy armen Schoppen zyn in druk, / Wy worden steeds [...] Hoe zoet is 't daar de Vriendschap woont  
No. 1. Schoppen Troeff Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
Oranjeboom1788 ([1788 ca.]), 1p7 [nr. 1]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hart voorzeid is voor altyd / Aan een zoo [...] [geen wijsaanduiding]  
V. en V. | No. 29. Leydsch [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
Oranjeboom1788 ([1788 ca.]), 1p43 [nr. 31]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vreugd! de Vyfde WILLEM leevt / Uit het ORANJE Bloed Mijn hert verzeid is voor altyd  
No. 32. CHRISTELYK ZEGE - LOV EN DANKLIED [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
Oranjeboom1788 ([1788 ca.]), 1p45 [nr. 34]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1A.1A.1A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte