Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWeest, nieuw geboren Kind, gegroet! / Wij hooren [...] Carolus Koning weest gegroet   muzieknoot 
LXI Karel koning van Engeland
AlberdingkThijm ONiKe1852 (1852), p122 [nr. 61]Ik droeve maegd, Ik mag met rede beklaegen / Ik [...] de nieuwe Minnuwe  
Karel koning van Engeland
Prenten NOM ([1885]), 12953
a b a a c b d dFulgentia, geluck en eer / Vercrijght ghij heden [...] Carolus Coninck, weest gegroet etc.  
XIII. LIEDEKEN Karel koning van Engeland
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p17 [nr. 13]
a a b c c bWeest, nieuw geboren kint, gegroet, / die u [...] Carolus Coninck weest gegroet  
XIX. KERSMISSE Karel koning van Engeland
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p24 [nr. 19]Den Engel was nu wegh gegaen. / Maria die is opgestaen Carolus Coninck, weest gegroet  
XXV. VISITATIE MARIA Karel koning van Engeland
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p34 [nr. 25]
a a b c c bAnna uijt Conicklijck geslaght / is van Stolamis [...] Carolus Coninck, weest gegroet  
LI. LIEDEKEN ter eere de h. moeder Anna Karel koning van Engeland
Verhaak GLbGrave1963(1667) ([1963]), p78 [nr. 51]


tabelbreedte