Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO! Lijsje, drolle Meyt, / De vreugde van het spel Nu leef ick in 'tverdriet, &c  
Quintijn, G.J. | JANS KLAEG-LIEDT: [...] Als ik uit wandelen ga
Quintijn HL1629 (1629), p316 [nr. 1]
.3A.3B.3A.3B.6C.1D.1D.1D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mensch, o edel mensch, opent eens u verstandt, [...]  
Een ander van de selve Materie Als ik uit wandelen ga (ZIE OOK)
KSpiegel1630 (1630), p42 [nr. 20]
.6A.6A.3A.3A.3A.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVergeefs in Godes huys, / Een ander' offerand Nu leef ik in't verdriet   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXXIII. Dosis. MALACHIAS Als ik uit wandelen ga
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p230 [nr. 75]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe'n werdje noch niet vroed / 't Gereformeerde werk Op Malachias [Dosis 73]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CIII. Dosis. DE BISSCHOP Als ik uit wandelen ga
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p332 [nr. 105]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mensch hoort mijn vermaen / Opent eens u verstant:  
Van de Helle Als ik uit wandelen ga (ZIE OOK)
GLusthof1632 (1632), p122 [nr. 50]
.3A.3B.3A.3B.3B.3B.3C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenD'onsienelicken troost / Moet noch ons Hope zijn Nu leef ick in 't verdriet  
Als ik uit wandelen ga
Leliehof1632 (1632), p137 [nr. 33]T'sa wacker Voerman, slaet u Paerden aen't [...] Nu leef ik in verdriet, &c.  
Als ik uit wandelen ga
HNachtegaaltje1633 (1633), p82 [nr. 33]
.3A.3B.3A.3B.6C.1D.1D.1D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Prins die 't al verheert, en ellick een [...] Als ick uyt wand'len gae, &c.  
Als ik uit wandelen ga
HNachtegaaltje1633 (1633), p226 [nr. 97]
.3A.3B.3A.3B.6C.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStervende leef ick ach, wat kander swaerder zijn [...] Als ick uyt wandelen gae  
Als ik uit wandelen ga
HNachtegaaltje1633 (1633), p320 [nr. 135]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO overschoone Vrouw, / Ick bid u doch aensiet Nu leef ick 't verdriet  
Een Nieuw Liedt Als ik uit wandelen ga
HNachtegaaltje1633 (1633), p334 [nr. 142]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.1E.1E.1E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Puyckje vande jeught, / 'tLant is om u verheught Nu leef ick in't verdriet, / Mijn lief en [...]  
Meyvogel, Jacob Coenraetz. Als ik uit wandelen ga
Mayvogel SL1634 (1634), p93 [nr. 9]
.3A.3A.4A.4B,4B,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRoserra schoon Godin, / Ziel-roofster van mijn hart Nu leef ick in 't verdriet  
Nootmans, P. / Een [...] | Harders-Klacht Als ik uit wandelen ga
Nootmans JeugdigeMS1634 (1634), p129 [nr. 32]
.3A.3B.4A.4B.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVlucht Austreberta! vlucht / Den Bisschop Oudemaer Nu leef ick in't verdriet  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SS. PHILIBERTUS, [...] Als ik uit wandelen ga
Stalpart GJF1635 (1635), p813 [nr. 331]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe schrickte wel Parijs / Met al het Fransche Rijck Nu leef ick in't verdriet  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE DIONYSIUS [...] Als ik uit wandelen ga
Stalpart GJF1635 (1635), p954 [nr. 398]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Menschen niet alleen / Zijn overlaen met vreucht Nu leef ick in't verdriet  
Wesbusch, C.P. van | Bruylofts-Liedeken Als ik uit wandelen ga
Wesbusch HDV1636 (1636), p36 [nr. 24]
.3A.3B.3A.3B.3C.3D.1E.1E.1E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Oude Jaer is heen, en 't Nieuwe komter aen / [...] Nu leef ick in verdriet  
Pers, D.P. | Nieuw-Jaers-Liedt Als ik uit wandelen ga
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p36 [nr. 4]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWegh valsche roem en eer, die 's menschen ziel [...] Als ick uyt wandlen gae  
Pers, D.P. | Klachten over onse [...] Als ik uit wandelen ga
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p60 [nr. 19]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie tederlijck gevoed, en sachtjens wort [...] Nu leef ick in verdriet, in swaer, &c.  
Pers, D.P. | Strand, of [...] Als ik uit wandelen ga
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p100 [nr. 47]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO heerelijck Juweel / Van Godes groote gonst! Als ick uyt wandelen gae, &c   muzieknoot 
Pers, D.P. | Verwonderingh over [...] Als ik uit wandelen ga
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p104 [nr. 49]
.3A.3B.3A.3B.6C.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO boose domme Jeugt / Hoe leeft gy so verblint Nu leef ick in 't verdriet, &c  
Samen-spraeck, tusschen OUDERDOM en JEUGHT Als ik uit wandelen ga
Laurierkrans1643 (1643), 2p31 [nr. 88]
.3A.3B.3A.3B.6C.1D.1D.1D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO blijden lieven nacht / O nacht des levens dagh  
Een ander Als ik uit wandelen ga (ZIE OOK)
BWBeth1645 (1645), p8 [nr. 5]
.3A.3B.3A.3B.3B.3B.3A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen schrael verarmt gemoet,dat sich de sorgh [...] Nu leef ick in't verdriet  
Janssen, A. / [...] | Nutte Sorghe Als ik uit wandelen ga
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p198 [nr. 48]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen vreughdent-rijker nacht, / Ter weerelt is geweest Als ick uyt wandele  
Busschoff, B. ] | Ghedenck-Liedt, van [...] Als ik uit wandelen ga
Vreugdebeekje1645 (1645), p13 [nr. 10]
.3A.3B.3A.3B.6C.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit langh (door zieckt vertraeght) / [...] Nu leef ick in verdriet, &c.  
Camphuysen, D.R.] | D'Autheur aen N.N. Als ik uit wandelen ga
Vreugdebeekje1645 (1645), p134 [nr. 94]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie komen wil tot God voor al ghelooven moet / [...] Nu leef ick in verdriet   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Godtsaligheyt Als ik uit wandelen ga
Leeuw CPR1648 (1648), p50 [nr. 17]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe hooghmoed voor den val het trotse hert [...] Nu leef ick in 't verdriet  
Pers, D.P. | David overwint [...] Als ik uit wandelen ga
Pers UHS1648 (1648), p31 [nr. 12]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSie ick Menschen aen, haer handel en bedrijf, / [...] Nu leef ick in verdriet  
Pers, D.P. | Tegen de Eygen-baet Als ik uit wandelen ga
Pers UHS1648 (1648), p180 [nr. 106]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelijck de Sonne draeyt, soo draeyt ons leven [...] Als ick uyt wandelen gae  
Pers, D.P. | De wegh van 't [...] Als ik uit wandelen ga
Pers UHS1648 (1648), p193 [nr. 115]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp dat wy recht bespien, hoe 't in de Werrelt [...] Als ick uyt wandlen gae  
Pers, D.P. | Weest voorsichtigh [...] Als ik uit wandelen ga
Pers GZ1648 ([1648]), p45 [nr. 19]
.6A.6A.6B.6BWel hem in wiens gemoedt geen valscheyt plaetse [...] Nu leef ick in 't verdriet  
Pers, D.P. | Weest onnoosel en [...] Als ik uit wandelen ga
Pers GZ1648 ([1648]), p46 [nr. 20]
.6A.6A.6B.6B


tabelbreedte