Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMijn ziel verheft Gods eer: / Mijn geest mag blij [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De lofzang van maria. Lofzang van Maria
BoekPG1774 (1774), f87r [nr. 152]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDer wyze menschen spraak / Baart aangenaam vermaak [geen wijsaanduiding]  
De waanwyze Lofzang van Maria
VrZanggodinnen1781 (1781), 1p305 [nr. 8]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTriƶmf! -de Heiland leeft!- / Laet, all' wat [...] De Lofzang van Maria  
Bussingh, J.W. | No. IX. DE [...] Lofzang van Maria
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), p61 [nr. 9]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHier leert mijn JESUS mij, / Dat ik standvastig zij De Lofzang van Maria of van Simeon  
Bussingh, J.W. / [...] | No. XI. HET KRUIS [...] Lofzang van Maria
Bussingh GezGerefKerk1796 (1796), 2p81 [nr. 45]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat ook de dwaas bedoel, / Als zijn ontaart gevoel De lofzang van Maria  
Alphen, Hieronymus van | XXIII VIERDE LIED [...] Lofzang van Maria
Alphen ProeveGez1802 (1802), p79 [nr. 31]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat ook de dwaas bedoel', / Als zijn ontaart gevoel Lofzang van Maria]   muzieknoot 
LXVII. GEHOORZAAMHEID AAN GOD Lofzang van Maria
ChrGezLd1804 (1804), fF4r [nr. 67]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn ziel verheft Gods eer: / Mijn geest mag [...] Lofzang van Maria]   muzieknoot 
CVIII. DE LOFZANG VAN MARIA Lofzang van Maria
ChrGezLd1804 (1804), fK3v [nr. 108]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat bitter zielverdriet / O Jezus! leedt Gij niet Maria's Lofzang  
Berg, Ahasverus van den] | CXXXI. GEDULD NAAR [...] Lofzang van Maria
EvangGez1806 (1806), p247 [nr. 131]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk schouw de wereld aan / En naar gewoonte gaan [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C.] | LXXII. Lofzang van Maria
LeJeune NVz1828 (1828), p253 [nr. 76]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch my jammert met wee, / De moort van Bueren de Stee Mijn ziel maeckt groot den Heer  
Staet na 't beste [...] | CIV. NA DE [...] Lofzang van Maria
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p239 [nr. 97]Het was een jonger held / zyn hert was hem gesteld [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
26. Het was een jonger held. TWEEDE MELODIE Lofzang van Maria
Van Duyse (1903-1908), I, p161 [nr. 71]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch my jammert met wee, / De moort van Bueren de Stee Mijn Ziel maeckt groot den Heer  
Staet na t' beste [...] | Na de afwijckinghe [...] Lofzang van Maria
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p251 [nr. 102]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet was een jonger held [geen wijsaanduiding]  
Lofzang van Maria
LitRefSyn dan de Dienaers Godts / Soo wredelijck en spodts Myn ziel maeckt groot den Heer  
Camerata [...] | Op d'eeuwighe [...] Lofzang van Maria audio
CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...] (1995), 1: 10
txtD'Lofzangh Marie (Jacob van Eyck) [instr.] D'Lofzangh Marie  
Jacob van Eyck [...] | D'Lofzangh Marie [...] Lofzang van Maria audio
CD: Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van [...] (1995), 1: 11
txtWat dat de wereld is, / dat weet ik al gewis Ik schouw de wereld aan  
Gerbrand Adriaensz. [...] | Geestig Lied: wat [...] Lofzang van Maria audio
CD: Wilhelmus en de anderen: Nederlandse [...] (2000), 1: 9
txt


271-286 of 286

first
previous 30
last

tabelbreedte