Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanIck schou de Werelt aen / En nae ghewoonte gaen Het was een Jonger helt  
Lofzang van Maria
NLusthof1604 ([1604]), 2p20 [nr. 78]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als Godt den Hemel schoon Het was een Jongher Helt  
DEO MIHI AMICO SAT FELIX [naamspreuk] Lofzang van Maria
Bloemhof1608 (1608), p85 [=94] [nr. 54]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenElck Christen let aent lijf / Staet int gheloove stijf Mijn ziel maeckt groot den Heere  
Lofzang van Maria
SomLGL1609 (1609), p139 [nr. 45]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel maeckt groot den Heer, / Mijn gheest [...] [geen wijsaanduiding]  
Den Lofsanck Mariae, Luc. 1. 46 Lofzang van Maria
SomLGL1609 (1609), p530 [nr. 171]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy seltsaem dincken vry, / Wie is d'oorsake? ghy Ick schauw de Weerelt aen  
Lust boven Konst [...] | Slaep-klacht Lofzang van Maria
NDHelicon1610 (1610), p299 [nr. 29]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck schouw de Werelt aen, / En nae ghewoonte gaen Soo't begint  
Hooft, P.C. | LIEDEKEN Lofzang van Maria
Hooft EA1611 (1611), p84 [nr. 6]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluckich is voorwaer / Die man die openbaer Mijn ziel maeckt groot den Heer  
ERATO. T'vijfde Liedt Lofzang van Maria
Vebrudi1611 (1611), fE1r [nr. 6]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet was een jongher Helt, / Zijn hert was hem ghestelt Mijn ziel maeckt groot den Heer  
Een out Liedeken Lofzang van Maria
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p72 [nr. 42]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is u vrient, en Heer, / Dan ander vrienden, meer vanden Lofsanck Marie   muzieknoot 
Het 11. Liedt, vant 6. [! =9] veers, cap. 5. tot [...] Lofzang van Maria
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB8v [nr. 11]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bGhy Christelycke schaar / Looft Ghod nu alleghaar Myn ziel maackt groot den Heer  
Myn Eerste Liedeken Lofzang van Maria
Gherwen Fontein1618 (1618), f36v [nr. 30]
.3A.3A.3b.3A.3A.3bGroot Machtigh is de Heer, / Zyn Woon-stad is vol eer Elck Christen Lid aant Lyf  
Een nieu Liedeken Lofzang van Maria
Gherwen Fontein1618 (1618), f38r [nr. 31]
.3A.3A.3b.3A.3A.3bGaet henen, gaet, ghy sult / Noch door uw eyghen schult [geen wijsaanduiding]  
Koningh, A. de | DELILA Lofzang van Maria ?
Koningh S1618 (1618), fC3v [nr. 6]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bWanneer den dart'len mensch / Voorspoedelijck [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey van Griecken. [...] Lofzang van Maria
Coster P1619 (1619), p441 [nr. 7]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel tracht meer en' meer / Te loven God den Heer [geen wijsaanduiding]  
Groot, H. de | Lofsang van de [...] Lofzang van Maria
Groot CG1621 (1621), f15r [nr. 10]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'is sesthien hondert Jaer / En twintich (nu voorwaar) Vanden Lof-sang Marie  
Biestkens, C. | Nieuw'-Jaar-Liedt Lofzang van Maria
NJL1621 (1621), fB2v] [nr. 9]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt Pallas wijs bedacht, / Ick heb u langh verwacht Mijn siel maeckt groot den heere  
In Weelden siet toe [...] | NIEUW LIEDEKEN Lofzang van Maria
Schatkist1621 (1621), 1p132 [nr. 41]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt Atalanta vry, / Hippomenem is bly Het was een jongher helt  
In Maet kent Staet [...] | NIEUW LIEDEKEN Lofzang van Maria
Schatkist1621 (1621), 1p153 [nr. 48]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu Musa Sang-Goddin, / Ontdeckt my uwe min Het was een jonger Heldt, &c  
Liefd Boven Al [...] | Nieuw Liedeken Lofzang van Maria
Schatkist1621 (1621), 1p300] [nr. 89]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSyn dan de Dienaers Godts / Soo wredelijck en spodts? Myn ziel maeckt groot den Heer  
Op d'eeuwighe gevanckenisse der Remonstransche [...] Lofzang van Maria
LiNoEeuwG1621 ([1621]), fA1r [nr. 1]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bWat dat de wereld is, / Dat weet ick al te wis Ik schou de Wereld an  
Bredero, G.A. | GEESTIGH LIEDT Lofzang van Maria
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p524 [nr. 148]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie God in zijn gemoed / Houd voor het hooghste goed Mijn ziel maeckt groot den Heer  
Bredero, G.A. | AENDACHTIGH LIEDT Lofzang van Maria
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p527 [nr. 149]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVintmen by oudt of jongh / Soo saligh wel een tongh Het was een jonger Heldt  
Bredero, G.A. | AENDACHTIGH LIEDT Lofzang van Maria
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p550 [nr. 156]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlst huwens tijd zijn sal / Soo bid den Heer voor al den Lof-sang Mariae  
Schotte, Apollonius | Lof van de [...] Lofzang van Maria
ZeNachteg1623 (1623), 3p10 [nr. 14]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christelycke schaar / Looft den Heer alleghaar [geen wijsaanduiding]  
Lofzang van Maria
Gherwen Fonteinader1624 (1624), f52v [nr. 36]'KWas bij mijn' broeders [t'huijs] / kleijn: in [...] van Marijes lof-sang  
Hubert, A. de | Boven de honderd [...] Lofzang van Maria
Hubert Psalmen1624 (1624), p340 [nr. 151]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn siel' verheft den Heer. / Mijn geest [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | Marijes Lof-sang [...] Lofzang van Maria
Hubert Psalmen1624 (1624), p348 [nr. 155]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn leven, en mijn tijdt / Ghedijt my tot verwijt Ick schou de werelt aen  
Het vijftiende Liedeken Lofzang van Maria
RijperLb1624 (1624), p34 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen u Vriendinne,, goet, / Ick nu beginne,, soet Mijn ziel maeckt groot den Heer  
Lofzang van Maria
Clock Lb1625 (1625), fC2r [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRust soeck ick Heer by U, / Wilt mijn ghemoet doch nu Myn ziel maeckt groot d. Heer  
Lofzang van Maria
Clock Lb1625 (1625), fCc2v [nr. 202]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT Gheloof dat vast betrout / Op Christum en niet bout Mijn Ziel maeckt groot den Heer  
Liedeken Lofzang van Maria
Fortuijn GLb1626 (1626), p535 [nr. 83]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte