Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scan'k Schol seen das ich ein Vriester kreich, / Off [...] Prins Roberts Mars, &c.  
Baron, Johannes [...] | Van Hans Rappert Prins Robberts mars
Baron LP1651 (1651), p98 [nr. 41]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie kan Godts wijsheyt immermeer, / Ten vollen [...] Prins Robbert is een Jentelman, &c.  
Baron, Johannes Zachariasz Prins Robberts mars
Baron LP1651 (1651), p129 [nr. 56]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Noach goeden ouden Heer, / Die beijde Werelds sach] Prins Robbert is een Gentilman, enz.]  
Prins Robberts mars
HaZomerbloempjes1651 (1651) [nr. 1]Prince Ruperts March [instr.] Prince Ruperts March   muzieknoot 
Prins Robberts mars
Playford EDM1651 (1651), p57] [nr. 57]Was nuper in Convivio / Daar ik'er een glaasje dronk, Prins Robbert is &c.  
Kies wel [naamspreuk] | Twee-weg Prins Robberts mars
DCSchichtje(1)1652 (1652), p155 [nr. 62]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Noach goeden ouden Heer / Die bey de Werelds sach Prins Robbert is een Gentilman, &c.  
Met haest [naamspreuk] | Een vermakelijck Liedeken Prins Robberts mars
DCSchichtje(1)1652 (1652), p180 [nr. 69]
.4A.3B.4A.4B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRas Jan en loopt eens met een set, En haelt den [...] Prins Roebert  
Prins Robberts mars
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f24r [nr. 21]
.4A.3B.4A.3B.7C.7CCoomt laet ons nu eens vrolijck sijn / Die wijl [...] Prins Roebert  
Prins Robberts mars
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f72r [nr. 59]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DSal Celimor alleenigh dan / Dus leven sonder min Prins Roberts Mars, &c.  
Jonge, M.W. de | WISPELTURIGE Prins Robberts mars
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p78 [nr. 28]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Rijckdom is een water-bel / Een schip dat [...] Prins Robbert, &c.  
Bara, J. | [KUSJE] V Prins Robberts mars
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p176 [nr. 59]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHey! dat ick nu een Heyden was / Ick seyd u veel geluck Prins Robberts Mars, &c.  
Keusers, M. | Wel-wetende Waarzegger Prins Robberts mars
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p230 [nr. 75]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe dus mijn lieve Sulleman? / Hoe word gy nu zo groen? Prins Robberts Mars  
Bara, J. | Vrysters Antwoord Prins Robberts mars
Olipodrigo(1)1654 (1654), p209 [nr. 58]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DO Elleweeke dat's een spijt! / Ke daar, ik word [...] Prins Robberts Mars  
Schellinks, W.] | De gehoonde Jong-mal Prins Robberts mars
Olipodrigo(2)1654a (1654), p172 [nr. 38]
.4A.3B.4A.3B.4A.3C.4A.3CDe Bruyloft, Bruyloft die is uyt / De Vreughden [...] Prins Robberts Mars, &c.  
Prins Robberts mars
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p43 [nr. 13]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat is dien dach, dien vreughde Feest / Waer naer [...] Prins Robbers Mars, &c.  
Bruylofts-Sangh Prins Robberts mars
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p137 [nr. 46]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Schol seen das ich ein Vriester kreygh / Of 't [...] Prins Robberts Mars, &c.  
Baron, J. Z. Prins Robberts mars
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p165 [nr. 57]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Venus met u gulde straal, / En ├žierze om [...] Prins Robberts Mars, &c.  
Haas, A. de] / [...] | Door gebeeden [...] Prins Robberts mars
Stootkant1655 (1655), p172 [nr. 46]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Vijf Geboden van de Kerck / Houdt die in [...] Prins Robberts Mars   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Vijf Geboden van de [...] Prins Robberts mars
Swaen ZZT1655 (1655), p7 [nr. 5]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Edelmoedigheyt belacht / Dat yeder my benijt Prins Robberts Mars  
Wits, C.J. | Edelmoedigheydt des [...] Prins Robberts mars
Wits ST1655 (1655), p205 [nr. 27]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DWie kan Godts Wijsheyt immermeer / Ten vollen [...] Prins Robberts Mars  
Prins Robberts mars
AchterhofkenGL1657a (1657), p72 [nr. 33]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe suyv're Reynheydt Godt behaeght, / Dat kan [...] Wie kan Godts wijsheydt immermeer  
Prins Robberts mars
AchterhofkenGL1657a (1657), p77 [nr. 35]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Eedel Rotterdammer bier, / Wat hebt gy groote kracht  
Fonckens, M. | Zy zingen Prins Robberts mars ?
Fockens DH1657 (1657), fA3r [nr. 1]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DWy wenschen u geluck, Vrouw Bruydt / en u, Heer [...] Prins Robberts Mars  
Bruno, H.] | Clio Prins Robberts mars
AmMengelmoes1658 (1658), p46 [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Noordt star van myn ziel, ik sol / Vast om in ongeval Prins Robberts marz  
Questiers, D. | Ernst Prins Robberts mars
AmMengelmoes1658 (1658), p181 [nr. 61]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAh! alderliefste Herderin, / Hoort doch een reys [...] Prins Robbert  
Bruno, H. | t'Samen-ghesangh [...] Prins Robberts mars
HoornsLB1659 (1659), p84 [nr. 41]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien dat ghy, o jonge Jeught / Het soet van [...] Prins Robbert, &c.  
Mayvogel, J.C. | Bruylofts-liedt, [...] Prins Robberts mars
Mayvogel BK1659 (1659), p127 [nr. 52]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen al te wreet en strenge wet, / Tot nadeel van [...] Prins Robbert is, &c.  
Mayvogel, J.C. | t'SAMEN-GESANGH, [...] Prins Robberts mars
Mayvogel BK1659 (1659), p144 [nr. 72]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen Sissera wat lange toefd / In 't Oorloghs [...] Prins Robbert  
Maertsz, C. | Sissera's Buyt. [...] Prins Robberts mars
Maertsz SG1661 (1661), p113 [nr. 57]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer Jerus'lem word geboud / Uut haer beschreyde Dal Prins Robbert.  
Maertsz, C. | Jerusalems Poorten. [...] Prins Robberts mars
Maertsz SG1661 (1661), p186 [nr. 97]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Krijghs-macht is een stercke Schans, / Een [...] Prins Robbert  
Maertsz, C. | Krijghs-mans Lof Prins Robberts mars
Maertsz SG1661 (1661), p354 [nr. 167]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte