Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan[geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 006 Datheen
HsThysius (1595-1630), f239r [nr. 401]O Heer wilt my verhooren / En neycht daer toe u Ooren En straft my niet O Heere  
Een nieu Liedeken Psalm 006 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f7r [nr. 5]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BComt O God my te baten / En wilt my niet verlaten Vanden vj. Psalm, Wilt my niet straffen Heeere [!]  
Clock, Leendert] | Een Beclach-liedeken Psalm 006 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f25v [nr. 18]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BMyn stemme wilt verhooren / O ghy mijn God vercooren Vanden 6. Psalm: Wilt my niet straffen Here  
Clock, Leendert] Psalm 006 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f67v [nr. 51]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BWilt my niet straffen, Heere, / Die misdaen heb [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den vi Psalm Psalm 006 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f115v [nr. 94]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BIn mijn jeuchdelijck leven / Wilt my lief Heere gheven van den 6. Psalm: Wilt my niet straffen Heere  
Clock, Leendert | Het C xl. Liedeken Psalm 006 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p316 [nr. 139]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen liet saud ick hier dichten, / Och vrinden [...] t'Fy schaemt u Brabant seere  
Een nieu liet Psalm 006 Datheen
Straten SomNSL1599 (1599), fF3v [nr. 28]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck pryse u salich Weven, / Schietspoel wert verheven t'Fy schaemt u Brabant seere, &c.  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Psalm 006 Datheen
Straten SomNSL1599 (1599), fK8v [nr. 55]
.3a,3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVlissinghsche jonghe Lieden, / Wilt mij u oore bieden van den sesten Psalm Davids  
Viverius, Jacobus | Het Deerlick [...] Psalm 006 Datheen
Viverius LCZ1600 (1600), p106 [nr. 15]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWasser oyt minnaer schoone / die onder themels troone vanden 6 salm david wilt my niet straffen [...]  
Wils, Adriaen / [...] | Een geestelick [...] Psalm 006 Datheen
HsBsKB 15663 ([1600 ca.]), f153r [nr. 9]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BT' Nieuwe Jaer is ghecomen, / T' oude is afghenomen Fy Brabandt schaemt u seere, &c  
Weest voordachtich [...] | Nieuw Jaer Liedt Psalm 006 Datheen
NiJaLiedt1600 ([1600 ca.]), plano [nr. 1]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
scanSchaemt u nu Brabant seere, / Vlaendren oock vol oneere vande sesten Psalm. Wilt my niet straffen Heere  
Een nieu Liedeken Psalm 006 Datheen
NiGeuLB1601 (1601), f88v [nr. 72]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BIck prijs' u salich weven, / Schietspoele weert [...] Fy schaemt u Brabant seere  
Mander, Karel van / Een is noodich / Een is nodig Psalm 006 Datheen
Mander Herderpijp1603 (1603), p209 [nr. 60]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck der Sonnen straelen Den 6. Psalm  
Nieu Liedt Psalm 006 Datheen
Bloemhof1608 (1608), p80 [nr. 51]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOm in sin-rijck verclaren / Een Uyrwerc te vergaren Ick prijse u salich weven  
Pellicaen, De] [=de kamer van Haarlem / In liefde [...] Psalm 006 Datheen
HaJuweel1608 (1608), fF4v [nr. 5]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BWilt my niet straffen Heere, / Die misdaen heb so seere [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P. | Den vj. Psalm Psalm 006 Datheen
SomLGL1609 (1609), p21 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLeert my o Heer bedincken / Hoochmoet te laten sincken Van den 6. Psalm  
Psalm 006 Datheen
SomLGL1609 (1609), p31 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn straft my niet o Heere / In uwen toorne seere Van den 6. Psalm  
Psalm 006 Datheen
SomLGL1609 (1609), p133 [nr. 42]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vrienden al tesamen / Schickt u al na t'betamen Van den 6. Psalm  
Psalm 006 Datheen
SomLGL1609 (1609), p137 [nr. 44]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNa t'avontmael devijne, / Christus midden de sijne van den 6. Psalm. Wilt my niet straffen Heere  
Psalm 006 Datheen
SomLGL1609 (1609), p198 [nr. 64]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes Heeren vrede uytghelesen, / Die moet altijt [...] van den 6. Psalm  
Psalm 006 Datheen
SomLGL1609 (1609), p602 [nr. 193]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer wilt my hooren / En neycht daer toe u Ooren En straft my niet O Heere  
Een nieu Liedeken Psalm 006 Datheen
NeeltjeJaspers1610 ([1610]), A7r [nr. 5]Myn GODT wat wonder dingen? / Dat CHRISTUM dus om [...] Op den 6 Psalm   muzieknoot 
Den xxviij. Loff-sangh In-houdende een Beclagh [...] Psalm 006 Datheen
Hymni1615a (1615), f26v [nr. 28]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hebb' een wijl geswegen / Nu sal ick eens te degen Op den 6.Psalm   muzieknoot 
Den xxix. Loff-sangh Vervattende de Historie hoe [...] Psalm 006 Datheen
Hymni1615a (1615), f27v [nr. 29]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Mensch is hier tot lyden / Gheboren, maar 't [...] Ick prys u Zaligh weven  
R.V.P. / Behoud het [...] | Een nieu Liedeken Psalm 006 Datheen
Gherwen Fontein1618 (1618), f23r [nr. 19]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BZeer luyde moet ick Zinghen / Een Liedeken [...] van-den zesten Psalm: Wilt my niet straffen Here  
Psalm 006 Datheen
Gherwen Fontein1618 (1618), f109v [nr. 84]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BO Scheyden doet elck truren / Hoe wel het moet [...] Ick prys u Zaligh weven  
B.T. / Reyn Liefde [...] | Een Scheyd-Liedeken Psalm 006 Datheen
Gherwen Fontein1618 (1618), f128v [nr. 100]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BHoort mensch een blijde tijding / Die streckt tot [...] Van den 6. Psalm  
Wie faelt mach [...] | Nieuw-Jaer Liedeken Psalm 006 Datheen
LBL KB 1700D1 37 (1618) [nr. 1]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
scanO flickerende Sterre! / Die ick nu zie van verre Wilt my niet straffen Heere  
Biestkens, C. / Wie [...] | Nieuw Jaar Liedt Psalm 006 Datheen
NJL1619 (1619), fA6v] [nr. 5]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet zaet der vruchtbaerheden / Ons belooft, heeft [...] Wilt my niet straffen Heere  
Gheen quaet met [...] | Nieuwe-Jaer-Liedt Psalm 006 Datheen
NJL1620 (1620), fA8r] [nr. 7]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte