Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanVan herten lief heb ick u Heer almachtich / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xviii. Psalm Psalm 018 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB7v [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelooft sy God, die, als ick ben in't lijden / My [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den Cxliiij. Psalm Psalm 018 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fS6r [nr. 144]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sal u hertelijck lief hebben Heere, / Mijne [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | Den xviij. Psalm. [...] Psalm 018 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fB6v [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGezegent moet zijn de Heere, mijn rots-steen / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | Den cxliiij. Psalm. [...] Psalm 018 Datheen
Brune Ps1644 (1644), fT7r [nr. 144]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck zal u hert'lick, ô Heer, mijne sterckte, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | XVIII. PSALM. Voor [...] Psalm 018 Datheen
Datheen Brune Ps1650a (1650), p45 [nr. 36]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelooft zy Godt, mijn troost tot allen tijden, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brune, J. de | CXLIV. PSALM. Een [...] Psalm 018 Datheen
Datheen Brune Ps1650a (1650), p497 [nr. 288]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn harte springt, mijn tonge singt, van vreugde: [...] Van den 18 Psalm. Ik sal u lieven en dienen [...]  
Steendam, J.J. | VREUGDE-LIED, [...] Psalm 018 Datheen
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p76 [nr. 23]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUyt grond mijns herts en 'tbinnenst mijner sinnen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Westerbaan, J. | Den xviij. Psalm Psalm 018 Datheen
Westerbaan Ps1655 (1655), p35 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof zy de Heer: hy moete sijn gepresen, / Hy, die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Westerbaan, J. | Den Cxliiij. Psalm Psalm 018 Datheen
Westerbaan Ps1655 (1655), p389 [nr. 144]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Joseph doot was, konden sijne vrinden / De [...] Psalm 18. Ick sal u lieven &c  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 018 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp5 [nr. 67]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Jesus was niet altijts in verachtingh / Op [...] Psalm 18. Ick sal u lieven &c.  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 018 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp24 [nr. 86]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGantsch weynigh zijn de dagen van mijn leven, / [...] (wanneer men 2. versen voor 1. of 8. [...]   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Begeerte tot Godt, [...] Psalm 018 Datheen
Sluiter PL1661 (1661), p48 [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO boosen tijt, ô droessem aller eeuwen! / Was [...] ELDERS: Ps. [...] 18  
Sluiter, Willem | Klachte over de [...] Psalm 018 Datheen
Sluiter PL1661 (1661), p102 [nr. 37]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTrekt Heer! mijn ziel van 't aerds gewoel naa [...] Psalm 18  
Uilenbroek, H. | EER-ZANG. Over Gods [...] Psalm 018 Datheen
Uilenbroek CG1669 (1669), p133 [nr. 50]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk heb u Heer, gansch hartlik, lief gekreegen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 18 psalm Psalm 018 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p33 [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen loof den Heer, myn rotssteen zy gepreesen, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 144 psalm Psalm 018 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p361 [nr. 144]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGroot-machtig Heer! en noyt volprees'ne Vader! / [...] Psalm XVIII twee versen by een gevoegt  
Cloeck, J. | MORGEN-GESANG, Of [...] Psalm 018 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p1 [nr. 1]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy my! wat valt het suur, wat valt het [...] der Psalmen 18  
Dorvilie, W.] [...] | SAMEN-SANGH [...] Psalm 018 Datheen
Sorgen DichtZZ1681 (1681), p74 [nr. 30]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeg Jesu seg, hoe langh moet Ick met vreesen? / [...] der Psalmen 18  
INNIGE SUCHTINGEN van een Geestelijck Verheemelde [...] Psalm 018 Datheen
Sorgen DichtZZ1681 (1681), p80 [nr. 32]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat heb ick tijt wel eer besteed met weenen, / [...] der Psalmen 18  
Dorville, M.H. | De blijdschap des [...] Psalm 018 Datheen
Sorgen DichtZZ1681 (1681), p94 [nr. 38]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe schoon sijn uwe gangen in de schoenen, / Gij [...] [Psal.] 18  
CAPITTEL VII. Het VIII. Gesangh Psalm 018 Datheen
Sorgen DichtZZ1681 (1681), p132 [nr. 48]
.5a.5b.5C.5D.5e.5f.5G.5H
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch dat gy, gy my waert gelijck een Broeder, / En [...] [Psal.] 18  
CAPITTEL VIII. Het IX Gesangh Psalm 018 Datheen
Sorgen DichtZZ1681 (1681), p134 [nr. 49]
.5a.5b.5C.5D.5e.5f.5G.5H
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God der liefd' ontsteekt mijn lauwe zinnen / [...] Psalm. 18  
Brand, G.] / G.B. | Gebed om liefde tot [...] Psalm 018 Datheen
Stapel LusthofZ1681 (1681), p302 [nr. 130]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaas! ick ben gering, veragt, af-aardig, / En [...] Psal.18  
Hersterckinge tegens des SON DAARS [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p66 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck derf my niet vermeten om een Vree-kus / Te [...] Psal. 18  
Hertsterckinge tegen de ZONDELYCKHEYDT, boven [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p68 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen koude schrick rijd my door alle leden! / Als [...] Psal. 18  
Hertsterkinge tegen de VERSWAARINGEN Der Sonden. [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p69 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe gansche Schrift heeft niet een eenigh [...] Psal. 18  
Hertsterkinge tegen de BESONDERHEDEN, Der Sonde. [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p70 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch! 'k vrees', dat ick de Zonde heb bedreven / [...] Psal. 18  
Hertsterckinge tegen de Vreese voor de SONDE In [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p72 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel hem die door Godts Geest nu her-gebooren, / [...] Psal. 18  
Hertsterckinge tegen de ZONDE, Tegen den H. [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p75 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Lied Davids, die, des Heeren Knecht, den Heere [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xviij. Psalm Psalm 018 Datheen
DavPs1685 (1685), fB3v [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte