Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanOch wie sal my al met verstande leeren, / Die [...] van den 23 Psalm. Mijn Godt voet my, alseen [...]  
Een nieuw Liedt van de barmherticheyt ende [...] Psalm 023 Datheen
BoomdG1595 (1595), fA6r [nr. 1]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Psalmus nr. 23 [instr.] Psalmus nr. 23   muzieknoot 
Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f247*r [nr. 414][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f247*r [nr. 415][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f247*v [nr. 416][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f248r [nr. 417][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f248r [nr. 418]Mr Jan Pietersz. de tenor houdt de voys. [...] [instr.] Mr Jan Pietersz. de tenor houdt de voys. [...]   muzieknoot 
mr. Jan Pietersz. / Sweelinck, Jan Pietersz.] Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f249v [nr. 421]Myn Godt hoedt [voedt?] mij als mijn herder [...] [instr.] Psal. 23 Goudimel   muzieknoot 
Goudimel, Claude / [...] | Psal. 23 Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f250r [nr. 422]
.5a.5a.5b.5b.5c.5cAl waert schoon dat ick int dal des doodts ginge [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mr. Jan Sweling / Sweelinck, Jan Pietersz.] Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f250v [nr. 423]Ghij salst mijn hooft met rieckend' olij goedigh [...] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Goudimel Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f251r [nr. 424]Psal. 23 Mr. Jan Sweling [instr.] Psal. 23 Mr. Jan Sweling   muzieknoot 
Mr. Jan Sweling / Sweelinck, J.P.] Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f251v [nr. 425][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f252r [nr. 426][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f252v [nr. 427][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f253r [nr. 428][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f253v [nr. 429][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f254r [nr. 430]psal 23 [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Claudin / Jeune, [...] | psal 23 Psalm 023 Datheen
HsThysius (1595-1630), f254v [nr. 431]In ons ghemoet,, verheucht voor alle dinghen, / [...] Vanden 23. Psalm. Mijn God voedt my, etc.  
Clock, Leendert] | Eenen Lofsanck na [...] Psalm 023 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f47v [nr. 35]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3f.2E.3fMet danckbaerheyt, laet ons den Heere loven, / U [...] van den 23. Psalm: Mijn Godt voedt my als, etc.  
Clock, Leendert] | Een Lofsanck onder [...] Psalm 023 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f69r [nr. 52]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3f.2E.3fIn mijnen geest moet ick verjubileren / Noyt [...] Vanden xxiij. Psalm: Mijn Godt voet my als [...]  
Psalm 023 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f111v [nr. 90]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3f.2E.3fMijn Godt voedt my als mijn herder ghepresen: / [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xxiij. Psalm Psalm 023 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f119r [nr. 99]
.5a.5a.5b.5b.5c.5cAenmerckt doch wel,, O jonghe spruyt voordachtich [...] vanden 23. Psalm. Mijn God voet my  
Hier volcht een nieu Liedeken Psalm 023 Datheen
SomALGLP1597 (1597), 3fA7r [nr. 126]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3f.2E 3fMyn God Voet mij als myn Herder ghepressen, [...] [instr.] Myn God Voet mij als myn Herder ghepressen, [...]   muzieknoot 
Psalm 023 Datheen
I-HsSoldt (1599), p10 [nr. 8]Van ghenade en rechte singhen wil ick, / Ende u, [...] Mijn Godt voedt my als een Herder ghepresen, etc.  
Mander, Karel van / [...] | Den 101. Psalm Psalm 023 Datheen
Mander Harp1599 (1599), p163 [nr. 58]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHantreycking en ghenade wilt my gheven, / God in [...] van den 23. Psalm  
Verwint deur [...] | Een Liedt Psalm 023 Datheen
Straten SomNSL1599 (1599), fJ4r [nr. 46]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrienden ghemeyn, / Laet u door Godts geest raden van den 23. Psalm: Mijn Godt voeyt, my als [...]  
Een nieu Liedeken Psalm 023 Datheen
Straten SomNSL1599 (1599), fO5v [nr. 75]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3f,2E.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTsa hier mijn kynt, wilt hier mijn herpe brenghen [...] vanden xxiii Psalm  
Barlaeus, Caspar | Van de cracht des [...] Psalm 023 Datheen
HsUtUB 1663 ([einde 16e eeuw]), f30r [nr. 6]
.5a.5a.5b.5b.5c.5cAls men begint,, des wijns deught t'overdencken XXXIII. Psalm [lees: XXIII. Psalm]  
Vlack, M.] / N.S.V. [...] | Gemeen liedt. Op den wijn Psalm 023 Datheen
NLusthof1602 (1602), 2pl7 [nr. 75]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3f.2E.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet fondament,, van 's menschen zalighede XXXIII. Psalm [lees: XXIII. Psalm]  
Vlack, M.] / N.S.V. [...] | Ghemeyn Lied. Op [...] Psalm 023 Datheen
NLusthof1602 (1602), 2p18 [nr. 76]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.2E.3f.2E.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO heer, O Godt, wien Hemel, Aard en baren / Des [...] 23. Psalm v. Adol(pho) Tectan(dro) Venat(ore)  
Venator, Adolphus Tectanus / Jager, Adolf de] Psalm 023 Datheen ?
NiJaDi1604 (1604) [nr. 1]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c


tabelbreedte