Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan[La terre au Seigneur appartient] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweelinck, Jan Pietersz.] Psalm 024 Datheen
HsThysius (1595-1630), f303r [nr. 501]Wy bidden u Vader ydoon / Deur Christum dynen [...] Vanden xxiiij. Psalm  
Een nieu Liedeken Psalm 024 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f2r [nr. 1]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bWy bidden u Vader eersaem / Vergadert hier in uwen naem vanden xxiiij. Psalm: Die aerd' is onses [...]  
Voor de vermaninghe te singen Psalm 024 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f16r [nr. 10]
.4A.4A.4b.4A.4A.4bGheeft doch Heer uwe teere Maecht, / den goeden [...] van den xxiiij. Psalm. Die aerd' is onses Gods  
Clock, Leendert] | Een ander [...] Psalm 024 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f34v [nr. 26]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bSlecht ende recht bewaert my Heer, / In u weghen, [...] vanden 24. Psalm: Die aerd is onses Gods [...]  
Clock, Leendert] | Een Ghebedt-liedeken Psalm 024 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f81v [nr. 62]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bDe aerd' is onses Gods voorwaer / End wat sy [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xx iiij. Psalm Psalm 024 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f119v [nr. 100]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bInt herte moet elck Christen knecht / Voor Godt [...] van den 24. Psalm: De Aerd' is onses Gods voorwaer  
Clock, Leendert | Een Liedeken, waer [...] Psalm 024 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p311 [nr. 136]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe aerd' is onses Gods voorwaer / End wat sy [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P. | Den 24. Psalm Psalm 024 Datheen
SomLGL1609 (1609), p65 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt laet ons blijd' zijn inden Heer, / End met [...] vanden xxiiij. Psalm  
Datheen, P. | Den xcv. Psalm Davids Psalm 024 Datheen
SomLGL1609 (1609), p306 [nr. 95]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lof end prijs gantsch over al, / Met herten [...] van den 24. Psalm  
Datheen, P. | Den 111. Psalm Davids Psalm 024 Datheen
SomLGL1609 (1609), p355 [nr. 110]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat dolheyd ist die u bekoort / Dat elck om [...] 24. Psalm  
Pers, D.P. / Deughd [...] | Chorus Senecae in Thyeste Psalm 024 Datheen
Pers BLW1614 (1614), fI3v [nr. 3]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bComt laat ons blyd' sijn in den HEER / In [...] Op den 24.Psal.   muzieknoot 
Den liij. Loff-sangh, Daar in de Gelovigen GODT [...] Psalm 024 Datheen
Hymni1615a (1615), f49v [nr. 53]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Geest des Heeren is gedaelt / Op Jepthah, die [...]  
Koningh, A. de | Chooren Psalm 024 Datheen ?
Koningh JED1615 (1615), fG1r [nr. 4]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bDen grooten Voerman Israel, / Die sal sijn volck [...] [geen wijsaanduiding]  
Nieuwelandt, Guil. van | CHOOR Psalm 024 Datheen ?
Nieuwelandt S1617 (1617), fD1r [nr. 2]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bTwee Ouders van een eenigh kint / En waren 't [...] Psal. 62. Hoe seer dat mijn ziel is gequelt  
Telle, Reynier | [...] dit oudt Liedt Psalm 024 Datheen
Telle VZ1617 ([1617]), fA4v [nr. 4]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bAl wat leven ontfang en heeft / En ghy Heere den [...] Psalm 24  
Psalm 024 Datheen
LofVrouwen(2)1619 (1619), p23 [nr. 23]O Schepper van dagh ende nacht, / Den duyster [...] XXIIII. Psalm  
Groot, H. de | Avond Ghebedt Psalm 024 Datheen
Groot CG1621 (1621), f14v [nr. 9]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt laet ons vreucht bedrijven hier, / Om dat [...] des 24. Psalms  
Breughel, G.H. van Psalm 024 Datheen
Breughel EergBJEP1622 (1622) [nr. 1]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bU vraegh ontfaen, gesien, bedacht, / Heeft in een [...] vanden xxiiij. Psalm, De aerd is onses Gods [...]  
Bredero, G.A. / 't [...] | AEN JAN JACOBSZ [...] Psalm 024 Datheen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p285 [nr. 75]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Sa tsa gy Nimphkens die daer schuylt / En uwen [...] [geen wijsaanduiding]  
Vos, A. C. / Noot [...] | Ode Psalm 024 Datheen ?
Kemp M1623 (1623), fA4r [nr. 2]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bMyn Soon mijn reden onderhouw / Bewaer mijn les [...] van den 24. Psalm  
Schotte, Apollonius] | Waerschouwinghe [...] Psalm 024 Datheen
ZeNachteg1623 (1623), 3p8 [nr. 13]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes Heeren [is] het aerdrijks-dal, / haar' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De XXIV. Psalm Psalm 024 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p47 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T Is God daar mijne siel' op rust: / van hem [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De LXII. Psalm Psalm 024 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p133 [nr. 62]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom't laat ons blijd sijn in den Heer: / laat ons [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De XCV Psalm Psalm 024 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p219 [nr. 95]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk sall van herten [in der daad] / den Heer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hubert, A. de | De CXI Psalm Psalm 024 Datheen
Hubert Psalmen1624 (1624), p262 [nr. 111]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmachtigh God en Heer, u naem / Zy lof, eer ende [...] van den 24. Psalms, De aerd is onses  
Het achtenveertichste Liedeken, is een Avond-Ghebedt Psalm 024 Datheen
RijperLb1624 (1624), p107 [nr. 48]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheeft doch, Heer, uwe teere Maeght, / Den goeden [...] Ps. 24. De aerd' is onses, &c.]  
Psalm 024 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fL5v [nr. 86]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn t herte moet elck Christen knecht, / Voor Godt [...] Psalm 24: De Aerd' is onses Gods voorwaer  
Psalm 024 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fS6r [nr. 137]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSlecht ende recht bewaert my Heer, / In u weghen, [...] Psalm 24. De Aerd' ...  
Psalm 024 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fDd4v [nr. 211]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGrootmachtich Godt en Heere mijn, / Alle mijn [...] van den 24 Psalm. De aerd' is onses Gods voorwaer  
Psalm 024 Datheen
Clock Lb1625 (1625), fQq2r [nr. 306]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte