Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanGhi mannen ende vrouwen / Die op der werelt sijt Op die selve wijse  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f6v [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Met vruechden willen wi singen / In desen bliden tijt Dit is die selve wise  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f7? [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick wil mi gaen verbliden / In Jesus minne soet Met vruechden willen wij singhen  
Solaas wil ik hanteren
DEPB1539 (1539), f58r [nr. 97]
.3a.3B.3a.3B.4B.3C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie sal mi toch helpen clagen / Al minen verloren tijt Met vruechden willen wi singhen  
Solaas wil ik hanteren ?
DEPB1539 (1539), f84v [nr. 145]
.4a.3B.4a.3B.4B.3C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Met luste willen wi singhen / Schoon lief al bider hant [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Solaas wil ik hanteren !
AntwLb1544 (1544), f61v [nr. 109]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy mannen ende vrouwen, / Die op die weerelt zijt Met vreughden willen wy singhen  
Dit Liedeken is van den soeten name van onser [...] Solaas wil ik hanteren
SuB1572 ([1572?]), fD1v [nr. 33]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDuckdalve ben ick geheeten / Een man van booser aert Met vreuchden willen wy singhen  
Duckdalva siende dat de Steden hem wederom [...] Solaas wil ik hanteren
NiGeuLb1576 ([1576?]), f48r [nr. 32]
.3a.3B.3a.3B.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vreuchden willen wij singhen / In desen [...] [geen wijsaanduiding]  
Solaas wil ik hanteren
Hofken1577 (1577), p46 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vreuchden willen wij singen / Ende loven die [...] Cleve, Hoorne, ende Batenborch  
Brugman, Jan] Solaas wil ik hanteren
Hofken1577 (1577), p64 [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhij mannen ende vrouwen / Die op de werelt sijt Met vreuchden willen wy singhen  
Dit liedeken is vanden soeten naem van onser [...] Solaas wil ik hanteren
Hofken1577 (1577), p65 [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch edel ziele wilt merken / Ende hertelijc bekinnen Met vreuchden willen wy singhen, ende loven [...]  
Munster, Dierick van | Een liedeken van [...] Solaas wil ik hanteren
Hofken1577 (1577), p74 [nr. 35]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSolaes wil ick hanteren / Ende daer toe vrolijck sijn Met vreuchden willen wij singhen  
Een gheestelijck liedeken Solaas wil ik hanteren
Hofken1577 (1577), p119 [nr. 58]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGode solle gy leven / Marien de reine maget [geen wijsaanduiding]  
Solaas wil ik hanteren ?
HsTirs (1588), p1 [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DSolaes wylle wy hanteren, / myt Jhesum vrolick syn [geen wijsaanduiding]  
Eyn suverlick ledeken Solaas wil ik hanteren
HsTirs (1588), p52 [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DMet vreuchden willen wy singhen, / In desen [...] [geen wijsaanduiding]  
Solaas wil ik hanteren
Costerius OHB1590 ([1590?]), p34 [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc wil my gaen vertroosten,, in Jesus lijden soet [...] Met vruechden willen wy singen  
Solaas wil ik hanteren
Costerius OHB1590 ([1590?]), p112 [nr. 65]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSolaes wil ick hanteren / Ende daer toe vrolijck sijn Met vreuchden willen wy singen  
Solaas wil ik hanteren
Costerius OHB1590 ([1590?]), p140 [nr. 81]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoet op mijn lippen o Heere, / Mijnen mondt [...] O edel ziel wilt aenmercken  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Solaas wil ik hanteren
Janssens NDGL1605 (1605), p120 [nr. 63]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Mannen ende Vrouwen / Die op die werelt zijt met vruechden willen wy singhen  
Dit Liedeken is van den soeten name van onser [...] Solaas wil ik hanteren
LeisenboekC1605 (1605), p83 [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoet op mijn lippen o Heere, / Mijnen mont [...] Ter eeren willen wy singen, en loven die Triniteyt  
[Janssens van [...] | Een nieu geestelick [...] Solaas wil ik hanteren
HofkenBeth1607 (1607), [p3] [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DMet vreuchden willen wy singhen, / In desen [...] Alsoo't beghint  
Een schoon Leysen Solaas wil ik hanteren
VhSL1678 ([1678 ca.]), fB7r [nr. 21]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch edel siele wilt mercken / Ende hertelijck bekinnen Met vreuchden willen wy singhen ende loven &c.  
Munster, Dierick van | Een Gheestelijck [...] Solaas wil ik hanteren
VhSL1678 ([1678 ca.]), fC5r [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Mannen ende Vrouwen / Die in de werelt zijt Met vreuchden willen wy singhen  
Dit Liedeken is vanden soeten Naem van de [...] Solaas wil ik hanteren
VhSL1678 ([1678 ca.]), fF1r [nr. 44]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vroechden laet ons singhen / ende loven die [...] Het toghen uut drie lansheren al in  
Brugman, Johannes] | XVI Solaas wil ik hanteren
HoraeBelgicae HVl1833 (1833), p36 [nr. 17]Met luste willen wi singhen, / Schoon lief, al bi [...] Ps. 141   muzieknoot 
XXVI. DIE DRIE LANTSHEEREN (Ao 1450) Solaas wil ik hanteren
Willems OVLd1848 (1848), p56 [nr. 20] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Mit vroochden laet ons singhen / ende loven die [...] Het toghen uut drie lansheren / al in .........  
¶ Nr. 107 Solaas wil ik hanteren
HoraeBelgicae NGL1854(1450) (1854), p211 [nr. 109]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMit vrouden wille wi singhen / ende loven [...] Mit vrouden wille wi singhen, / schoon [...]  
¶ Nr. 108 Solaas wil ik hanteren
HoraeBelgicae NGL1854(1450) (1854), p214 [nr. 110]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDuckdalve ben ick gheheeten, / Een man van booser aert Met vreuchden willen wy singhen  
LXXVII. DUCKDALVE SIENDE DAT EENIGHE STEDEN HEM [...] Solaas wil ik hanteren
Lummel NGLb1874(1600) (1874), p177 [nr. 71]Met luste willen wi singhen / schoon lief, al [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
414. Met luste willen wi singhen (Van de drie [...] Solaas wil ik hanteren
Van Duyse (1903-1908), II, p1544 [nr. 933]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSolaes willen wi hanteeren / ende altoos vrolic sijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
583. Solaes willen wi hanteeren. EERSTE MELODIE Solaas wil ik hanteren
Van Duyse (1903-1908), III, p2296 [nr. 1291]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte