Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIs themels velt u vaderlant geriev'lick / Ist dat [...] Mijn heer van Maldegem  
Ronsard | Tot Cupido Verjubileer u gij Venus' jongens
NLusthof1607 ([1607]), 1p87 [nr. 70]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie weten wil al cupidos natuere / Van schicht en [...] Susanna  
Schuere, J. van der Verjubileer u gij Venus' jongens
NLusthof1607 ([1607]), 1p87 [nr. 71]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer staet doch altijt in mijne sinne / Mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Verjubileer u gij Venus' jongens
SomLGL1609 (1609), p374 [nr. 119]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie weten wil al Cupidos natuere Mijn Heer van Maldegem  
Schuere, J. van [...] | Uutbeeldinghe van Cupido Verjubileer u gij Venus' jongens
NDHelicon1610 (1610), p326 [nr. 31]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDochterkens jonck worden ghepresen, / Die den [...] O Heer ghy staet altijt in mijnen sinne  
Aen Dieuwer Jans ende Maritjen Jans, twee jonghe [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
ENGL1612 (1612), f27v [nr. 11]
4a.2a.2B 4a.2a.2BQua Clappers Tonghen fenijne / Die brenghen my in [...] Jubileert ghy Venus Tonghen  
Een Oudt Liedeken Verjubileer u gij Venus' jongens
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p117 [nr. 78]
4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus die naar sijn twaelve besijden / En trac op [...] O Heere gy staet altyt in mynen sinne  
Brauwer, M. de / [...] | Een nieu Liedeken Verjubileer u gij Venus' jongens
Brauwer Schalmei1614 (1614), p74 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Roose van Scharon mack ick mijn vry noemen, / [...] O Heere ghy staet altijts in mijnen sinne   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 3. Liedt, van [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
Beeckman Hoogl1616 (1616), fA6r [nr. 3]
.5a.5B.5a.5BKomt Dichters hier is stof voor u verheven [...] Van Susanna  
Calliope. Stemme-soet Verjubileer u gij Venus' jongens
GezMuzenLK1618 (1618), p5 [nr. 9]Quaad gheklap verderft ghoede Zeden, / Zo [...] Och here ghy staat al-tyd in mynen zinne  
H.L. / Zoeckt 't [...] | Een kort nieu Liedeken Verjubileer u gij Venus' jongens
Gherwen Fontein1618 (1618), f86r [nr. 65]
.5a.5B.5a.5BEen ander Man zyn wercken: te ghaan Korigeren / [...] Och Here ghy staat altyd in mynen zinne  
H.L. / Zoeckt 't [...] | Een nieu Liedeken Verjubileer u gij Venus' jongens
Gherwen Fontein1618 (1618), f139r [nr. 107]
.6a.6B.6a.6BIs 'tHemels Velt u Vader-lant gerieflick / Ist [...] Mijn Heer van Maldegem  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Jeugdspiegel1620 ([1620 ca.]), p115 [nr. 41]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJa mijn bedroefden geest cund ghy in vreuchd [...] van Susanna  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-LIEDT Verjubileer u gij Venus' jongens
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p410 [nr. 114]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy hooch verheven Ziel, en overschoone Vrouwe / [...] van Susanne  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-LIEDEKEN Verjubileer u gij Venus' jongens
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p492 [nr. 137]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat staet ghy dus en suft? waer toe dit tril [...] van Susanna  
Bredero, G.A. | CHRISTELIJCKE RIDDER Verjubileer u gij Venus' jongens
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p553 [nr. 157]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer synder nu soo veel, die haer seer gaen [...] Van Susanna  
Bredero, G.A. | AENDACHTIGH LIEDT Verjubileer u gij Venus' jongens
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p558 [nr. 159]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Wet ghaf mij kennisse, van mijnder zonden / En [...] van Suzanna, Ghy Mans ende Vrouwen: wilt [...]  
Gherwen, A. van / [...] | Een nieu Liedeken: [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
Gherwen Fonteinader1624 (1624), f8v [nr. 5]
.4a.4B.4a.4BChristlijck wilt uwen tijdt doorbringhen, / Mijn [...] Mynen Gheest die heeft altijdt verlanghen, etc.  
Clock, Leendert Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock Lb1625 (1625), fE6v [nr. 42]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Ziele, wilt u in den Heere verhoghen, / Hy [...] O Heer, ghy staet altijd in mijnen sinnen  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock Lb1625 (1625), fY2v [nr. 167]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn God end' Heer, geeft my van boven, / Een [...] Mijnen gheest die heeft altijdt verlanghen]  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock Lb1625 (1625), fZ6v [nr. 179]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick benaut ben lieve Heere, / So weest mijn [...] Mynen gheest die heeft altijt verlanghen  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock Lb1625 (1625), fLl4r [nr. 272]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChriste Gods soon wilt my verlichten, / Uut [...] Mijnen gheest die heeft altijt verlangen  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock Lb1625 (1625), fMm5v [nr. 279]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaeckt u op wilt die specerye bereyden / Om [...] o Heer ghy staet altijt in mynen zinne  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock Lb1625 (1625), fTt6v [nr. 335]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer mijn Godt wilt mijnder ghedincken / [...] Mynen Gheest die heeft altijdt verlangen  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock Lb1625 (1625), fCcc1v [nr. 390]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLief Heere weest my doch beradich / In mynen [...] Mynen gheest die heeft altijt verlanghen, etc.  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Clock Lb1625 (1625), fDdd8v [nr. 406]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sach een Bossche Non trotsich en spytigh [...]  
Veen, I.V.? | GEDICHT, Vande [...] Verjubileer u gij Venus' jongens (REF)
Lofdichten1629 (1629), fX3r [nr. 26]
.6a.6a.6B.6BHet reder een Ridder uut jagen, / Uut jagen, en [...] Van Susanna  
Van den geestelijcken Ridder, die liefde Gods tot [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
GLusthof1632 (1632), p175 [nr. 75]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe scharp ick natuur besichtigh of bekijcke, / O [...]  
Verjubileer u gij Venus' jongens (REF)
HNachtegaaltje1633 (1633), p60 [nr. 22]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJeughdelijcke kinderen,, laet u niet hinderen / [...] O Heere ghy staet altijdt in mijn sinne  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Twisck KLb1633 (1633), p36 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy Hemelsche goeden beminnen / Boven des [...] O Heere ghy staet altijdt in mijnen sinnen  
Verjubileer u gij Venus' jongens
Twisck KLb1633 (1633), p143 [nr. 55]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte