Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDe wufte Lent vervreugd de tyd / Met geurig [...] Wanneer de Zon zyn paarden ment  
HARDERS-ZANG Wanneer de zon zijn paarden ment
ApVastenavg1750a ([1750 ca.]), p114 [nr. 98]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch, of deez Lent mogt eeuwig staan / Die zoo [...] Wanneer de Zon zyn Paarden ment  
HARDERS-ZANG Wanneer de zon zijn paarden ment
ApVastenavg1750a ([1750 ca.]), p122 [nr. 105]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNo383 [instr.] Wanneer de zon zyn paarden ment   muzieknoot 
No383 Wanneer de zon zijn paarden ment
HsVolksmelodieën (1755-1773), [p158] [nr. 380] transcr.Lof zy ons Godt en Vader goed / En eere boven al Wanneer de Zon zijn Paarden, &c  
Lof over Vlaardinge Wanneer de zon zijn paarden ment
VldVissersLb(1-2)1757 ([1757 ca.]), 2p4 [nr. 29]
.4A.3B.4A.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe zaalig is het Echt-Verbond! / Hoe vol Vermaak [...] Wanneer de Zon zyn' Paarden mend  
Den LOF des HUWLYKS Wanneer de zon zijn paarden ment
HKlGoudvinkje1762 ([1757-1762]), p137 [nr. 39]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3DWanneer de Zon zijn Paarden mend, / Uyt 't Oosten [...] Cupido was mijn Admiraal  
Stribée, C.] | Een Vermakelijk [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
ZZwaan1759 (1759), p87 [nr. 43]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren338 [instr.] Wanneer de Zon zyn paarden ment   muzieknoot 
338 Wanneer de zon zijn paarden ment
NiHSchouwburg(6)1761 ([1761]), p20 [nr. 58] transcr.O zoete Trouw, die 't alles vind, / En schakeld [...] Wanneer de Zon zijn Paarde Mend  
Op den Trouw Wanneer de zon zijn paarden ment
GrHEAPLb(2)1762 ([1762]), p9 [nr. 5]Wanneer de Zon zyn Paerde ment / Uit 't oosten en [...] Cupido was myn Admiraal  
Een Vermaaklyk Minne-Lied Wanneer de zon zijn paarden ment
AmSchouwb(2)1769 (1769), p53 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de Zon zyn Paarde mend / Uit 't Oosten en [...] Cupido was myn Admiraal  
Een Nieuw vermakelyk Minne-Lied. Wanneer de zon zijn paarden ment
AmBuitensingel1771 ([1770, na]), p58 [nr. 27]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 't Jaar zeventien hondert klaar, den [...] In 't Jaar zeventien hondert klaar]  
Een Nieuw Lied van de Acties Wanneer de zon zijn paarden ment
DeNIKlj1780 ([1780 ca.]), p64 [nr. 37a]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3DHoe grooten Meester is de Tyd, / Die alles leerd [...] Wanneer de Zon zijn Paarden mend  
'T KAN VERKEEREN Wanneer de zon zijn paarden ment
RbLijster1785 ([1785 ca.]), p100 [nr. 47]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Zon rees naauw ter kimmen uit, / Of Thirsis, [...] Wanneer de Zon zyn Paarden mend  
HERDERS-KLAGT Wanneer de zon zijn paarden ment
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p51 [nr. 31]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3DHoe Zalig is het Echt Verbond, / Hoe vol vermaek [...] Wanneer de Zon zyn paarde ment  
De Lof des Huwelyks Wanneer de zon zijn paarden ment
Boerendans1789a (1789), p68 [nr. 30]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de Zon zyn Paerde mend, / Uit 't Oosten [...] Cupido was myn Admiraal  
Een Nieuw vermakelyk Minne-Lied. Wanneer de zon zijn paarden ment
NiOMarktschipper1791 (1791), p15 [nr. 6]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe Zalig is het Echt Verbond, / Hoe vol vermaak [...] Wanneer de Zon zyn Paarden mend  
De LOF des HUWELYKS Wanneer de zon zijn paarden ment
VmPostiljon1800 ([1800 ca.]), [p12] [nr. 8]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3DWanneer de zon zijn paarden ment, / Uit 't Oosten [...] Cupido was mijn Admiraal  
Een nieuw vermakelijk MINNELlED Wanneer de zon zijn paarden ment
Ldb OLVAG1900 ([1900 ca.]), p7 [nr. 3]
txtO Amsterdam verheven schoon, / Een Peerel, diamant Wanneer de Son sijn Paerde ment  
Lof-dicht Ter eeren De wijdt vermaerde Coop-Stadt [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
HetBoek (1912-1966), 025: p231 [nr. 11]In 't Jaar zeventien hondert klaar / En twee [...] Wanneer de Zon zyn Paarden ment  
Victorie-Lied van 't Veroveren van de [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
Scheurleer VV(3)1914 (1914), p129 [nr. 27]Myn Mont en Tonge zyn bereyt, / Om Godt voor [...] Wanneer de Son zijn Paerden Ment  
Een zeemansliedt, wanneer het onweer over is Wanneer de zon zijn paarden ment
Scheurleer VV(3)1914 (1914), p270 [nr. 59]Als David Joris om de Schat, / Die hy van God bekwam, Wanneer de Zon haar Paarden mend  
Camerata Trajectina [...] | Als David Joris om [...] Wanneer de zon zijn paarden ment audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 5
txt


tabelbreedte