Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSiet hier mijn Liefste ghepresen / In mijn jonck [...] Wilhelmus van Nassouwe  
Een nieu Liedeken Wilhelmus
AALb1589 (1589), [p145] [nr. 112]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHort to ick zal juu singen / Een screcklick neuw leedt Wilhelmus van Nassouwe  
Eppens, Abel? | Een nye leydt, waer [...] Wilhelmus
HsGrGA Fol7B ([1590 ca.]), f29r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DWilhelmus van Nassauwe. / Byn ick van duytschen bloedt [geen wijsaanduiding]  
Wilhelmus
HsGrGA Fol7B ([1590 ca.]), f256v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtDie hemel t'allen stonden, / Vertelt Godts Majesteyt Wilhelmus van Nassouwe  
Sannes, J.P. | Die 19 Psalm [...] [...] Wilhelmus
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f35r [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DGhy syt o heer gepresen / Ons' toevlucht taller stondt Wilhelmus van Nassouwe  
Sannes, J.P. | Die 90 Psalm Wilhelmus
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f102r [nr. 42]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DOp u o Godt gepresen / Myn gantze Roem bestaedt Wilhelmus van Nassouwe  
Sannes, J.P. | Die 109 Psal: end [...] Wilhelmus
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f123v [nr. 51]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DHoert broeders uit voerkoeren / Ick bidt Jonck ende out Wilhellemes van naesouwe  
Wilhelmus
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f63r [nr. 53]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtSesu [!] der Maechden crone / Lof Bruygom ende Heer Wilhelmus van Nassouwen  
Het leven ende doot vande heylige Maecht, Magareta [!] Wilhelmus
L Oeffeninghe1590 ([1590]), fH5v [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtEen yeder wilt aenmercken, / End' met aendacht verstaen Guillelmus van Nassauwe  
Poteau Mertenszoon, David | Een nieu Liedeken [...] Wilhelmus
Poteau SNGL1591 (1591), fB6r [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DAls men aen't reyn eersame, / Lichame, Christi net Willem van Nassauwen, etc.  
Mander, Karel van] [...] | Een nieu Liedeken Wilhelmus
SomNSL1591 (1591), p128 [nr. 42]
.3a.1a 2B.3a.1a,2B,1B,2c,1c,2D.1D.2c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCrijchsluyden cloeck van aerde / Weest vromelijck [...] Wilhelmus van Nassouwe  
Gerrits, Soetken | Het 11. Liedeken Wilhelmus
Gerrits NGL1592 (1592), fC5r [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DDen Winter is verganghen / Ick sie des Meys virtuyt Wilhelmus van Nassauwe  
Gerrits, Soetken | Het 15. Liedeken Wilhelmus
Gerrits NGL1592 (1592), fD5v [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DGhy vrye Christen Knechten / Neempt uwer vryheydt waer Van Wilhelmus van Nassouwen  
Clock, Leendert Wilhelmus
Clock VhSNL1593 (1593), p189 [nr. 63]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *[geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wilhelmus
HsThysius (1595-1630), f351v [nr. 578]Wilhelmus van Nassouwen [instr.] Wilhelmus van Nassouwen   muzieknoot 
Wilhelmus
HsThysius (1595-1630), f352r [nr. 579][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wilhelmus
HsThysius (1595-1630), f352r [nr. 580][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wilhelmus
HsThysius (1595-1630), f352v [nr. 581][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wilhelmus
HsThysius (1595-1630), f352v [nr. 582][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wilhelmus
HsThysius (1595-1630), f352v [nr. 583]Den Cardinael hooch verheven, / Hy is van Edel bloet vanden Prince van Conde  
Een Waerachtich nieu Liedeken, van het innemen [...] Wilhelmus
WNwLiedeken OSH1596 (1596), fA1v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DVoorwaer t'dient niet versweghen / Dees Weerelts [...] Wilhelmus van Nassauwe  
Clock, Leendert | Een [...] Wilhelmus
Clock VhSNL1598 (1598), p540 [nr. 244]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn droeffheijt ende Claghen / bidden wij u O heer Wilhelmus van Nassouwen  
Lith, Cornelis [...] | Gheestelick liedeken Wilhelmus
HsDHKB 131C27 (1598-1599, ca. 1616), f1r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DHeer Bruijdegom verheven / En ghij vrouw Bruijt [...] voorgaende wijsen  
Lith, Cornelis [...] | Bruijloft liedt Wilhelmus
HsDHKB 131C27 (1598-1599, ca. 1616), f1v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DAlmachtich God verheven, / Eeuwich ghebenedijt God is een God der Goden  
Een nieuwe Liedt Wilhelmus
Straten SomNSL1599 (1599), fC3r [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c,3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck bidde u elck wilt hooren, / En doet nae Petrus raet Wilhelmus van Nassauwen, &c.  
Een Nieu liedeken Wilhelmus
Straten SomNSL1599 (1599), fK1r [nr. 48]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhendsche Leeuwen, uut blamen / Bekeert ulien nu zaen Van den Prince van Conde  
Wilhelmus
HsGeUB 583 (laatste kwart 16e eeuw (na 1584)), f162r [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een nieu Liedt wil ick singhen / En loven Godt den Heer van Wilhelmus van Nassouwen, etc.  
HEUCH-LIEDT Over de heerlijcke victorie die Godt [...] Wilhelmus
HeuLiedt HV1599 ([1599 ca.]), f1v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtO rijck des deuchts seer machtich / Wie can daer [...] [geen wijsaanduiding]  
Lof-dicht Ghemaeckt ter Eeren van de VOORSTANDERS [...] Wilhelmus
Lofdicht FG1599 ([1599 ca.]), plano [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DChristenen cloeck van aerde / weest vromelijck gestelt ancelmus van assauwen [!]  
Gerrits, Soetken] | Een ander liedeken Wilhelmus
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f77v [nr. 36]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DWilhelmus van Nassauwen / ben ick van Duijtsen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wilhelmus
HsMemorHaarlem ([einde 16e eeuw]), f65r [nr. 3]
.3a.3B


tabelbreedte