Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDie ere sprach vro schande / ir sit nu harde wert [geen wijsaanduiding]  
Kelin]
HsMstrRA 237 (kort voor 1300), f1v [nr. 8]Ich wach umbe eyns ritters lip / Inde umbe dine [...] [geen wijsaanduiding]  
Hohenburg, Marcgrave von] | Eyn sanc
HsBeSPK mgq284 (midden 14e eeuw), f63v [nr. 1]Dye truwe uf eyner strassin voir. untruwe ir [...] [geen wijsaanduiding]  
Meister Stolle]
HsLpzUB RepIIfol70a (2e helft 14e eeuw), f95r [nr. 26]
txtHet was een rudder wael ghedaen / Voer spelen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het was een ridder wel gedaan
HsGruuthuse (1390 - 1400), f11v [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ic groetu vrouwe op minen heit / Dijn goetlicheit [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik groet u vrouwe op mijn eed
HsGruuthuse (1390 - 1400), f12r [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ic quam in een prieel geganghen / Daer vandic [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik kwam in een prieel gegangen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f14r [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een wijf van reinen zeden / Vulmaect van allen leden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Een wijf van reine zeden
HsGruuthuse (1390 - 1400), f19v [nr. 53]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ic quam ghegaen up enen dach / Daer hoordic [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik kwam gegaan op een dag
HsGruuthuse (1390 - 1400), f20r [nr. 54]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ic hoorde claghen enen jonghen / Tote sijnre [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik hoorde klagen een jongen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f22v [nr. 68]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lijskin wat helpt vele ghestreiden / Ic moet u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lijsje wat helpt vele gestreden
HsGruuthuse (1390 - 1400), f23r [nr. 71]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het sprac een hovesch minnerlijn / Nieuwe jaer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het sprak een hoofs minnetje
HsGruuthuse (1390 - 1400), f23v [nr. 75]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dijn troost allein / In trauwen rein [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Dijn troost alleen in trouw rein
HsGruuthuse (1390 - 1400), f24v [nr. 79]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Du haens mijn hertze vrauwe mijn / Dune wilse [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Du hebt mijn hart vrouwe mijn
HsGruuthuse (1390 - 1400), f26v [nr. 90]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghetru gheselle ic moet u claghen / Mine es niet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Getrouwe gezel ik moet u klagen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f27r [nr. 91]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *So vruechden rijch / Was nie mijn zin [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Zo vreugderijk was nie mijn zin
HsGruuthuse (1390 - 1400), f32r [nr. 118]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *tgheviel dat ic mi soude vermorgen / op ene [...] [geen wijsaanduiding]  
HsDHKB 128E2 ([1400 ca.]), f64r [nr. 49]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hi sprac lief wiltu mijns ghedincken / Dinen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een liedeken LVIII
HsBsKB 15589 ([1405 ca.]), f57r [nr. 8]In een prieel quam ic ghegaen / Al daer ic [...] [geen wijsaanduiding]  
Een liedekijn vanden hoede CLXXIIII
HsBsKB 15589 ([1405 ca.]), f181r [nr. 17]Tsu myr sprach tzwifel dou zalt vander goten laen [...] [geen wijsaanduiding]  
HsBeSPK mgf922 ([1425-1430 ca.]), f54v [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie lude sanck die lerer op der tynnen / Wie nu [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is en merclick liet Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsBeSPK mgf1027 (1436-1437), f110r [nr. 2]Hed ich die vlogele van seraphyn / ic wolde so [...] Puer nobis nascitur  
Notabile carmen sponse ad sponsum Puer nobis nascitur
HsKeuHA GBoct40 (1437), f165v [nr. 1]
txtWoe lude sanck die leerre op der tynnen / Wie nu [...] [geen wijsaanduiding]  
Dit is een merkelick liet Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsNijGA Wees953 (1445), f165r [nr. 2]Hou luyd soe sanck dye lerre all op dat der [...] [geen wijsaanduiding]  
Aliud carmen Hoe luid zong de leraar op de tinnen
HsGaes 37 ([15e eeuw]), f149r [nr. 3]Hef op mijn cruus gheminde bruyt / Volghe mi nae [...] [geen wijsaanduiding]  
Jhesus Maagdje wilt gij geestelijk wezen ?
HsMüBSB Cgm103 ([1465 ca.]), f188v [nr. 1]O jhesu heer keert u tot my / Verlost my van die vresen [geen wijsaanduiding]  
HsLdUB Ltk2058 (1470-1480), f8r [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAve maria maghet reyn / Gi suverlicker sijt alleyn [geen wijsaanduiding]  
Des dijnsdaechs
HsLdUB Ltk2058 (1470-1480), f13v [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria coninghinne / Mijn troest mijn toeverlaet [geen wijsaanduiding]  
Des woensdaechs Ik zie de morgenster
HsLdUB Ltk2058 (1470-1480), f18v [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch nu mach ic wel troeren / My dunct ic heb verloren [geen wijsaanduiding]  
HsLdUB Ltk2058 (1470-1480), f41r [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO creatuer dijn claghen. / dijn bidden end dijn vraghen [geen wijsaanduiding]  
Hier antwert maria
HsLdUB Ltk2058 (1470-1480), f44r [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO jhesus heere keert u tot my / verlost my vander [...] [geen wijsaanduiding]  
HsDHKB 75H42 (1473), f226v [nr. 3]
txt


tabelbreedte