Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan



Zingh nu vrolijk alle volken / Toont u vreugdenrijk Spanjolette Reformee   muzieknoot 
Lefevre, S. | Hemelvaart JESU CHRISTI Spagnolette réformée
Zederijmen1656 (1656), p50 [nr. 14]
4a 3B 4a 3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Mijn Jesu, Heer der Heeren, / Wilt aen my 't [...] 'k Aenbidd' uw' Godtheyt krachtigh  
Buitendyck, Albertus | Hemel-vaerts-dagh. [...] Fortuin helaas
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p153 [nr. 63]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



U droefheydt minst en meest, / Set heden aen een zijde Hoe werck je niet, Leeuwrick?  
Buitendyck, Albertus | Een Ander. Van de [...] Ik zucht zucht op zucht
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p156 [nr. 64]
.3A.3b.3A.3b.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



O Jesu waere mensch en Godt, / Wat is gevolght [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sluiter, Willem | De heerlikheyt van [...] O Jezus ware mens en God
Sluiter PL1661 (1661), p222 [nr. 83]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wat tongh sal spreken uyt, / Met wat een soet geluyt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Blydschap der [...] Wat tong zal spreken uit
Sluiter PL1661 (1661), p226 [nr. 85]
.3A.3A.2B.3C.2B.3C.1D.2E.2D.3E.2F.2F.3G.3G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Staet op, o goeden God! komt ons te staede; / Om [...] O Mazarin voicy triste nouvelle  
Vleeschoudere, P. | Op den eersten Kruys-dagh O Mazarin voici triste nouvelle
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p230 [nr. 69]
.5a.5B.2a 3B.5C.2C



O God vol van ghe-naeden! / Om onse zwaer' mis-daeden Amis je vous prie  
Vleeschoudere, P. | Op den tweeden Kruys-dagh Monsieur je vous prie
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p232 [nr. 70]
.3a.3a.3B.3B.3c.3c.3D.3D



Laet ons met droef ghe-schal, / In dit aerdsch [...] Merveille de nos jours  
Vleeschoudere, P. | Op den derden Kruys-dagh Merveille de nos jours
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p234 [nr. 71]
.3A.3A 2b.1b.1c.4c.4D.4D



Wilt Enghelsch heyr nu lustigh singhen, / Een [...] Chere, Phillis prestez l'oreille  
Vleeschoudere, P. | Ons Heeren [...] Zoete Phyllis nader uw oren
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p238 [nr. 72]
.4a.5B.4a.5B.4c.5D.5c.5D



De dagh quam aen, dat Jesus hoogh / Uyt d'ooghen [...]  
[Campis, Victor à [...] | Ons' Heeren Hemel-vaert
Campis NW1664 (1664), p127 [nr. 69]
.4A.1b.1b.2C.4A.1d.1d.2C 4e.4F [...]



Maria Koninghinne, / Ick sien u heel verblijdt Aymable solitude  
J.G. | Liedeken van de [...] Aimable solitude
Orgelp1664 (1664), p62 [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.3c.3B



Komt hier mensch, siet eens aen / Waer na toe uw' [...] Rosemond! waer ghy vliedt   muzieknoot 
Swaen, G. de] | De wonderbare [...] Rozemond waar gij vliedt
Swaen ZZ1664 (1664), p209 [nr. 95]
.3A 4A 5B 5B 5C.3C 6D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Verheft nu weder uwen toon, / Nu Jezus vaart naa [...] Psalm 36  
Uilenbroek, H. | GEZANG, Over [...] Psalm 068 Datheen
Uilenbroek CG1669 (1669), p57 [nr. 21]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Godt myn' Liefde klimt naer 's Hemels Salen, / [...] Quam MARIAM dulcibus ocellis, &c.  
Bellemans, Daniël | HEMEL-VAERT Quam Mariam dulcibus
Bellemans LP1674 (1674), p163 [nr. 80]
5a 5a 5b 5b 6C 2d 2d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Geeft volle Feest-geluyt, gy Seraphinse chooren, [...] Laet de trompetten slaen  
HEMEL-VAERT onses Heere Jesu Christi Laat de trompetten slaan
HemParnassus1676 (1676), p67 [nr. 29]
.6a.6a.6b.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wonder Godt! wat wonder werck! / Het graf te [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | CHRISTUS VERRESEN, [...] Malle Sijmen
Lodenstein US1676 (1676), p190 [nr. 60] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.



De steene bergen nu als jonge kalv'ren springen / [...] Lieftallich Christen volck, &c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | JESUS VERRESEN In [...] Lieftallig christenvolk
Lodenstein US1676 (1676), p193 [nr. 61] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.



Nu is ons hert dees aarde moe: / Nu wil het na de [...] Sus &c. Siet de stem in de Natalitiis van [...]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van [...] | JESUS ten Hemel Sus sus kindje sus en krijt niet meer
Lodenstein US1676 (1676), p197 [nr. 62] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.



'k Twijffel, of den Hemel op der aard / Gecomen [...] Doen ick was, &c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Gods Soon ten Hemel Ballet d'Alkmaar
Lodenstein US1676 (1676), p199 [nr. 63] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.



Christus komt by sijn Discipelen elve, / Aen [...] Schoone Nimph aensiet  
Op den Feest-dagh van ons Heeren Hemel-vaert. [...] Ach schoonste nimf aanzie
Visser Visnet1676 (1676), p150 [nr. 68]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Zing nu vroolijk alle volken, / Toon u vreugden-rijk Spanjolette Reformeê  
Janzen, Anthoni] / A.J. | Heemel-vaard van [...] Spagnolette réformée
Stapel LusthofZ1681 (1681), p604 [nr. 254]
4a 3B 4a 3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wilt loven Godt van hier boven / In Jesus Hemelvaert Beata immaculata  
Placker, Chr. de | Van ons Heeren Hemelvaert Beata immaculata
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p87 [nr. 58]
.1a.2a.3B.1c.2c.3B.2D.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



O Eng'le scharen, Dael van boven neer, / Terwijl [...] Segt ons, ô Herders, wat hebt ghy gesien   muzieknoot 
Placker, Chr. de | EEN ANDER Zeg ons o herders wat hebt gij gezien
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p89 [nr. 59]
.2a 3B.2a 3B.5C.3D 2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Lof Jesu, die wel eer / Gekomen zyt hier neer O heyligh eeuwigh Godt   muzieknoot 
Placker, Chr. de | EEN ANDER Christus [...] Adieu nymphe du bois
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p90 [nr. 60]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Verblijt u t'saem en juycht ghy Christen Scharen, [...] Van den viij. Psalm  
Vondel, J.J. van den] | Het 82. Liedt. Op [...] Psalm 008 Datheen
GGoudschaele1683 (1683), 1p204 [nr. 82]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



All' gy volcken klapt in d'handen, / Met [...] Wie sleet heugchelijcker dagen   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Lof-en [...] Petit Bordeaux
Sluiter EB1687 (1687), p123 [nr. 27]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Weest nu gerust, o vleesch en bloed! / En hebt [...] Psalm 24. De aerd is onses Gods voorwaer   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Christus hemelvaert [...] Psalm 024 Datheen
Sluiter Gz1687 (1687), p130 [nr. 66]
a a b c c b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Als Godts gehoorsaem' lieve Soon / Soud' klimmen [...] Psalm 24. De aerd' is onses, &c.  
Busschoff, B. | Gedenck-Liedt vande [...] Psalm 024 Datheen
Busschoff NLZ1695b ([1695 ca.?]), p143 [nr. 30]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



O grootste Vorst,, die van deez' aard oit wierd [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De Zeegepralende Christus O grootste vorst
Kruisgez1698 ([1698 ca.]), p36 [nr. 17]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wel aan, mijn ziel, die hier beneden, / Dus lang [...] O Kersnacht   muzieknoot 
Rooleeuw, Reinier | De Hemelvaard van [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Rooleeuw SG1702 (1702), p150 [nr. 35]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte