Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMijn Jesu, Heer der Heeren, / Wilt aen my 't [...] 'k Aenbidd' uw' Godtheyt krachtigh  
Buitendyck, Albertus | Hemel-vaerts-dagh. [...] Fortuin helaas
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p153 [nr. 63]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU droefheydt minst en meest, / Set heden aen een zijde Hoe werck je niet, Leeuwrick?  
Buitendyck, Albertus | Een Ander. Van de [...] Ik zucht zucht op zucht
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p156 [nr. 64]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesu waere mensch en Godt, / Wat is gevolght [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sluiter, Willem | De heerlikheyt van [...] O Jezus ware mens en God
Sluiter PL1661 (1661), p222 [nr. 83]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat tongh sal spreken uyt, / Met wat een soet geluyt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Blydschap der [...] Wat tong zal spreken uit
Sluiter PL1661 (1661), p226 [nr. 85]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet op, o goeden God! komt ons te staede; / Om [...] O Mazarin voicy triste nouvelle  
Vleeschoudere, P. | Op den eersten Kruys-dagh O Mazarin voici triste nouvelle
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p230 [nr. 69]O God vol van ghe-naeden! / Om onse zwaer' mis-daeden Amis je vous prie  
Vleeschoudere, P. | Op den tweeden Kruys-dagh Monsieur je vous prie
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p232 [nr. 70]Laet ons met droef ghe-schal, / In dit aerdsch [...] Merveille de nos jours  
Vleeschoudere, P. | Op den derden Kruys-dagh Merveille de nos jours
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p234 [nr. 71]Wilt Enghelsch heyr nu lustigh singhen, / Een [...] Chere, Phillis prestez l'oreille  
Vleeschoudere, P. | Ons Heeren [...] Zoete Phyllis nader uw oren
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p238 [nr. 72]De dagh quam aen, dat Jesus hoogh / Uyt d'ooghen [...]  
[Campis, Victor à [...] | Ons' Heeren Hemel-vaert
Campis NW1664 (1664), p127 [nr. 69]Maria Koninghinne, / Ick sien u heel verblijdt Aymable solitude  
J.G. | Liedeken van de [...] Aimable solitude
Orgelp1664 (1664), p62 [nr. 20]Komt hier mensch, siet eens aen / Waer na toe uw' [...] Rosemond! waer ghy vliedt   muzieknoot 
Swaen, G. de] | De wonderbare [...] Rozemond waar gij vliedt
Swaen ZZ1664 (1664), p209 [nr. 95]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheft nu weder uwen toon, / Nu Jezus vaart naa [...] Psalm 36  
Uilenbroek, H. | GEZANG, Over [...] Psalm 068 Datheen
Uilenbroek CG1669 (1669), p57 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt myn' Liefde klimt naer 's Hemels Salen, / [...] Quam MARIAM dulcibus ocellis, &c.  
Bellemans, Daniël | HEMEL-VAERT Quam Mariam dulcibus
Bellemans LP1674 (1674), p163 [nr. 80]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeeft volle Feest-geluyt, gy Seraphinse chooren, [...] Laet de trompetten slaen  
HEMEL-VAERT onses Heere Jesu Christi Laat de trompetten slaan
HemParnassus1676 (1676), p67 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWonder Godt! wat wonder werck! / Het graf te [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | CHRISTUS VERRESEN, [...] Malle Sijmen
Lodenstein US1676 (1676), p190 [nr. 60] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De steene bergen nu als jonge kalv'ren springen / [...] Lieftallich Christen volck, &c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | JESUS VERRESEN In [...] Lieftallig christenvolk
Lodenstein US1676 (1676), p193 [nr. 61] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Nu is ons hert dees aarde moe: / Nu wil het na de [...] Sus &c. Siet de stem in de Natalitiis van [...]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van [...] | JESUS ten Hemel Sus sus kindje sus en krijt niet meer
Lodenstein US1676 (1676), p197 [nr. 62] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.'k Twijffel, of den Hemel op der aard / Gecomen [...] Doen ick was, &c.   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Gods Soon ten Hemel Ballet d'Alkmaar
Lodenstein US1676 (1676), p199 [nr. 63] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Christus komt by sijn Discipelen elve, / Aen [...] Schoone Nimph aensiet  
Op den Feest-dagh van ons Heeren Hemel-vaert. [...] Ach schoonste nimf aanzie
Visser Visnet1676 (1676), p150 [nr. 68]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZing nu vroolijk alle volken, / Toon u vreugden-rijk Spanjolette Reformeê  
Janzen, Anthoni] / A.J. | Heemel-vaard van [...] Spagnolette réformée
Stapel LusthofZ1681 (1681), p604 [nr. 254]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt loven Godt van hier boven / In Jesus Hemelvaert Beata immaculata  
Placker, Chr. de | Van ons Heeren Hemelvaert Beata immaculata
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p87 [nr. 58]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Eng'le scharen, Dael van boven neer, / Terwijl [...] Segt ons, ô Herders, wat hebt ghy gesien   muzieknoot 
Placker, Chr. de | EEN ANDER Zeg ons o herders wat hebt gij gezien
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p89 [nr. 59]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof Jesu, die wel eer / Gekomen zyt hier neer O heyligh eeuwigh Godt   muzieknoot 
Placker, Chr. de | EEN ANDER Christus [...] Adieu nymphe du bois
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p90 [nr. 60]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijt u t'saem en juycht ghy Christen Scharen, [...] Van den viij. Psalm  
Vondel, J.J. van den] | Het 82. Liedt. Op [...] Psalm 008 Datheen
GGoudschaele1683 (1683), 1p204 [nr. 82]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAll' gy volcken klapt in d'handen, / Met [...] Wie sleet heugchelijcker dagen   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Lof-en [...] Petit Bordeaux
Sluiter EB1687 (1687), p123 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest nu gerust, o vleesch en bloed! / En hebt [...] Psalm 24. De aerd is onses Gods voorwaer   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Christus hemelvaert [...] Psalm 024 Datheen
Sluiter Gz1687 (1687), p130 [nr. 66]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Godts gehoorsaem' lieve Soon / Soud' klimmen [...] Psalm 24. De aerd' is onses, &c.  
Busschoff, B. | Gedenck-Liedt vande [...] Psalm 024 Datheen
Busschoff NLZ1695b ([1695 ca.?]), p143 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO grootste Vorst,, die van deez' aard oit wierd [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De Zeegepralende Christus O grootste vorst
Kruisgez1698 ([1698 ca.]), p36 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel aan, mijn ziel, die hier beneden, / Dus lang [...] O Kersnacht   muzieknoot 
Rooleeuw, Reinier | De Hemelvaard van [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Rooleeuw SG1702 (1702), p150 [nr. 35]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie vaart daar heen, zo snel om hoog / Als of hy [...] Hoe schoon licht ons de Morgenster!   muzieknoot 
Camphuysen, Dirk [...] | Lied op de [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
SchrGez1705 ([1705 ca.]), p10 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte