Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanO Heerscher aller Goôn, / Die uyt u hogen throon Bedroefde Harder siet  
Steendam, J.J. | ZEEMANS-SANG Bedroefde herder zie
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p80 [nr. 24]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO overschoon Godin / Die mijn verliefde sin Als Phoebus reyst en spoeyt  
Krul, J. Bedroefde herder zie
Krul MSD1639 (1639), p114 [nr. 8]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4dO zoete Rozemond! / Gy die my hebt gewond Dat Phillis reyst en spoeyt  
Krul, J. Bedroefde herder zie
Krul PW1644a (1644), 3p39 [nr. 127]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O overschoon Godin, / Die mijn verliefde zin Als Phoebus reyst en spoed  
Krul, J. Bedroefde herder zie
Krul PW1644a (1644), 3p60 [nr. 165]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Bedroefde harder siet / Hoe komt dat Laura vliet Als Tytir bieden wou,&c  
Philanders klachte Bedroefde herder zie
Laurierkrans1643 (1643), p20 [nr. 18]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo ras als Phillis sagh / Dat Tytir goeden dagh op de selve Wyse  
Een ander Bedroefde herder zie
Laurierkrans1643 (1643), p20 [nr. 19]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe komt het dertel vleys / Beroeren mijn ghepeys Bedroefde Herder siet  
Rhijnenburgh, C.P. [...] | Ziels Worstelinghe [...] Bedroefde herder zie
MScharrezoo1650 (1650), p62 [nr. 15]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat Phyllis reyst, en spoeyt, / Mijn lust en [...] Nu dat de nare nacht, &c.  
LIEDEKEN Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p4 [nr. 3]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nu dat de nare Nacht / Al heeft in rust gebracht Dat Phillis reyst en spoeyt,&c.  
Seep, C.A. / Liefde [...] | Nacht-waecke Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p75 [nr. 35]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De lust tot mijn vriendin / Drijft my, dat ick hier in Dat Phillis reyst en spoeyt, &c.  
Elck zijn tijt [...] | AUBADE Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p162 [nr. 73]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O overschoone Son, / Die my mijn hert verwon Dat Phillis reyst en spoeyt, &c.  
Vlooswijck, J.G. van] / Rede doet leve [naamspreuk] Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje163X ([1637 ca.]), p181 [nr. 83]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dat Philis reyst en spoeyt, / Mijn lust en [...] Nu dat de nare nacht, &c.  
Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje1645a (1645), p127 [nr. 46]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroefde Herder siet, / Hoe komt dat Laura vliet Alst begint  
Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje1645a (1645), p310 [nr. 119]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO soete Rosamondt / Ghy die mijn hebt ghewondt Dat Phillis reyst en spoeyt  
Krul, J.] Bedroefde herder zie
AmMinnebeekje1645a (1645), p442 [nr. 165]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDer Kercken Christi geur, / In vreugde en in getreur Bedroefde Herder siet   muzieknoot 
Pers, D.P. | De dood Stephani, [...] Bedroefde herder zie
Pers UHS1648 (1648), p143 [nr. 84]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wie een reyn ghebedt / Uyt storten wil, die let Bedroefde Herder siet   muzieknoot 
Leeuw, C. De | Van 't Ghebedt Bedroefde herder zie
Leeuw CPR1648 (1648), p192 [nr. 62]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheft u naer gheluyt, / Barst droeve traenen uyt Dat Philis reyst en spoet  
Asten, J.J. van Bedroefde herder zie
SparensVb(1)1643 (1643), p86 [nr. 34]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Sangeresjes voort, / Met u Musijck accoort Bedroefde Herder siet  
Bruylofts-Liedt Bedroefde herder zie
SparensVb(1)1643 (1643), p187 [nr. 80]
.3A.3A.3A.2b.3C 3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl deses wereldts vreught, / Waer-in ghy u verheught Bedroefde Harder siet  
Swaen, G. de] | Des Werelts Ydelheydt Bedroefde herder zie
Swaen ZZT1655 (1655), p71 [nr. 38]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe langh benoude hert, verdwijnt ghy in u smert, [...] Mijn Rosemond alleen voor wien ick, etc.  
Lauwerier, 't [=de [...] | Alckmaer. 't LAUWERIER Bedroefde herder zie
RedensLh1642 (1642), fIi4v [nr. 39]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVooghdesse vande Niel [= siel?], / Siet hoe ick [...] Heb ick o soete Meyt  
t' Samen-ghesangh tusschen Amintas en Laura / [...] Bedroefde herder zie
SparensVb(1)1643 (1643), p174 [nr. 73]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mensch ghy die u tijdt / Staegh achteloos verslijt Bedroefden Herder siet  
't Vier-en-veertigste Liedt. Zijnde een Mey-Liedt. Bedroefde herder zie
Speybroeck SW1670 (1670), p219 [nr. 44]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheft u naer gheluyt, / Barst droeve traenen uyt Dat Phyllis reyst en spoet  
Asten, J.J. van Bedroefde herder zie
HaWinterbloempjes1647 (1647), p199 [nr. 78]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRecht my op, lieve Heer, Helpt my u Dienstmaeght [...] Bedroefde Herder siet, &c.   muzieknoot 
Wits, C.J. | GEBEDT-LIEDT Voor [...] Bedroefde herder zie
Wits SBOLST1649 (1649), p183 [nr. 75]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSint ALDEGOND' komt voort, / Ick heb tot U een woord Bedroufden Harder ziet   muzieknoot 
Swaen, G. de] | S. Aldegondis Maget [...] Bedroefde herder zie
Swaen ZZ1664 (1664), p59 [nr. 28]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnlangs bij noorder son / Als ik ontloken von Als Tijter bieden wou &c.  
Bedroefde herder zie
HsArRA WN2118 (1580-1639), f157v [nr. 3]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4dKom Jesus, kom ay kom / Kom ziele Bruidegom! Bedroefde Harder ziet  
Stol, Barend [...] | Verzuchtinge tot de [...] Bedroefde herder zie
Stapel LusthofZ1681 (1681), p271 [nr. 116]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mensch! gy die uw tijd / Sta'ig achteloos verslijt Bedroefde harder ziet  
Deutel, J.J.] / J.J.D. | Mays-leering Bedroefde herder zie
Stapel LusthofZ1681 (1681), p619 [nr. 260]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is dit voor gerucht! / Ick hoor een diep gesucht Bedroefden Herder siet  
Swaen, G. de] | Sinte Monica; [...] Bedroefde herder zie
Swaen ZZ1664 (1664), p200 [nr. 91]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk ben altijdt verheugt. / Nooit voel ik ongeneugt' Bedroefde Harder ziet, &c.  
B.v.B. [initialen] Bedroefde herder zie
Stootkant1655 (1655), p195 [nr. 54]
.3A.3A.3A.2b.3C.3C.3C.2b.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 35

first
next 5
last

tabelbreedte