Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scan



Nos esprits libres & contents / Viuent en ces [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
POUR LA CHAISNE DU MESME BALLET Nos esprits libres
Bataille Airs(2)1609 (1609), f6v [nr. 6]
.4A.4A.4B.4B



L'Effort de toute paßion / Fait une estrange [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
L'effort de toute passion
Bataille Airs(3)1611 (1611), f21v [nr. 21]
.4A.4A.4B.4B



Je sçay Philis qu'en ces bas lieux, / Rien n'est [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Je sais Phyllis
Bataille Airs(4)1613 (1613), f23v [nr. 21]
.4A.4A.4B.4B



Amour ne blesse point les dieux / Que des traits [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Amour ne blesse point les dieux
Bataille Airs(4)1613 (1613), f26v [nr. 24]
.4A.4A.4B.4B



Au paravant que je vi / Ces beaux yeux qui m'ont ravi [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Al hebben de prinsen haar wens
Bataille Airs(5)1614 (1614), f22v [nr. 22]
4A 4A 4B 4B



Je ne veux plus estre amoureux, / C'est me rendre [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Je ne veux plus être amoureux
Bataille Airs(5)1614 (1614), f23v [nr. 23]
.4A.4A.4B.4B



Fuyés, Amants, loin de ces lieux: / Minerve ne [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Guédron, Pierre | CHAISNE DE BALLET Fuyez amants loin de ces lieux
Bataille Airs(6)1615 (1615), f6v [nr. 6]
.4A.4A.4B.4B



Bien-loin prophanes de ces lieux, / Ce sejour [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boësset | BALLET DE LA REYNE. [...] Bien loin profanes de ces lieux
AirsLuth(14)1628 (1628), f12v [nr. 12]
.4A.4A 4B 4B



Sus, chetif, & pauvre pecheur, / Vray forgeron de [...] Je sçay Philis, qu'en ces bas lieux, &c.   muzieknoot 
Sur la vanité du monde Je sais Phyllis
Alouette(1)1619 (1619), p344 [nr. 161]
.4A.4A.4B.4B



O belle nuit, qui du Soleil / Surmontés [...] [zie Alouette I, 160]  
Sur la nuit du Noël
Alouette(1)1619 (1619), p345 [nr. 162]
.4A.4A.4B.4B



Mon Dieu, que j'ay tant d'affectiön / De louër [...] [zie Alouette I, 160]  
Pour s'exercer en l'amour de Dieu
Alouette(1)1619 (1619), p346 [nr. 163]
.4A.4A.4B.4B



Wy dancken u met vollen mondt / O Heere God, uyt [...] vanden C. Psalm   muzieknoot 
Ampzing, S. / Het [...] | HET GEBEDT NAE DEN ETEN Psalm 100 Datheen
Ampzing RC1624 (1624), p39 [nr. 10]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Comt Phoebus met u vergulde waghen / En voert [...] Alst begint  
Kom Phoebus met uw gulden straal ?
AmDoelenvreugd1627 (1627), p4 [nr. 2]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Wy hebben noch een jonge maegd, / Een Suster, die [...] vanden C. Psalm   muzieknoot 
Ampzing, S. | Het achtste Kapittel Psalm 100 Datheen
Ampzing HS1629 (1629), p35 [nr. 8]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Dat men nu eens van drincken spraeck / Waer dat [...] Ick heb soo menighen droevighen tree, &c.  
Gunst baerd nijd [naamspreuk] / Starter, J.J.] Amarylletje mijn vriendin
AmDoelenvreugd1627 (1627), p11 [nr. 12]
.4A 4A.4B,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Al hebben de Princen haren wensch / So zijnse [...] Den arbeyd valt den Mensch soo suyr  
Al hebben de prinsen haar wens
AmDoelenvreugd1627 (1627), p21 [nr. 25]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Lief als ick sach u Godlijckheyt, / Heb ick mijn [...] Alst begint  
Liedeken
Apollo1615 (1615), p86 [nr. 71]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Was ik verzeekert, wat gemoedt / Mijn Herder in [...] Dat men eens van drinken sprak  
Beets, J. | Daphne Amarylletje mijn vriendin
Beets Dichtkunst1668 (1668-1669), p79 [nr. 11]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Godin geboren uit de Zee, / Als d' oude Godt zijn [...] Datmen eens van drinken sprak.  
Beets, Johan | Tyter, Laura, [...] Amarylletje mijn vriendin
Beets Dichtkunst1668 (1668-1669), p150 [nr. 30]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



O Soeten JESU, Godt, en Mensch / Doet my die [...] La Pastorelle  
Bellemans, Daniël | Van den Soeten NAEM JESUS La pastourelle
Bellemans LP1674 (1674), p110 [nr. 54]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Waer dat cleyne guytje blint / G'lijckmen 't [...] Datmen een reys van drincken spraeck, &c  
Bredero, G.A. | LIEDT Amarylletje mijn vriendin
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p145 [nr. 33]
,4A,4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Nu poogen op des hemels baen / de sterren al ten [...] [geen wijsaanduiding]  
Caudron, Guillaume | Choor
Caudron Rosi1622 (1622), f6v [nr. 2]
.4A.4A.4B.4B



Waer loopt daer Rosimonde dul? / Sy schynt van [...] [geen wijsaanduiding]  
Caudron, Guillaume | Choor
Caudron Rosi1622 (1622), f9v [nr. 3]
.4A.4A.4B.4B



Als Moyses uyt de slaverny / Van 't boos Egypten [...] La Pastorelle  
Bellemans, Daniël | Een BEGGYNTJEN [...] La pastourelle
Bellemans LP1674 (1674), p35 [nr. 19]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Heer Jesus gij kent mijn gebreken / Doet van [...] Maria Mater gracie, &c.  
Boudewijns, Katherina] | Een schoone liedeken
Boudewijns PGW1587 (1587), p30 [nr. 13]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



Jhesus es myn lief en niemant el, / Waer ick by [...] vande Hymne, A solis, &c.  
Boudewijns, Katherina] | Een gheestelijck [...] A solis ortus cardine
Boudewijns PGW1587 (1587), [p40] [nr. 18]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



Waar dat kleyne Guytje blint,, g'lijckmen't [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | Elisabeth Amarylletje mijn vriendin
Bredero RA1616 (1616), p95 [nr. 2]
,4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



O groote God! die al wat leeft / Op aarden [...] Psalm 100  
Cloeck, J. | Bede voor de Maaltijdt Psalm 100 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p52 [nr. 17]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Beveynsde Prins, het loon van deucht, / Dat ghy [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey
Coster Ith1619 (1619), p106 [nr. 4]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



't Is een vervloeckte sotterny / Willens te [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey
Coster Ith1619 (1619), p127 [nr. 9]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 885

first
next 30
last

tabelbreedte