Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDestin qui separés par d'extresmes rigueurs / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
La Morisque (1)
Bataille Airs(3)1611 (1611), f13v [nr. 13]
.6A.6A.6B.6BHeureux sejour de Partenisse & d'Alidor, / Lieux [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AIRS Branle Parthenice
AirsLuth(11)1623 (1623), f11v [nr. 11]
.6A.6A.6B.6BPourquoy s'amuse l'homme, aux folles vanités, / [...] La Moresque   muzieknoot 
De la vanité du monde La Morisque (1)
Alouette(1)1619 (1619), p178 [nr. 78]
.6A.6A.6B.6BAl waer ick soo bemindt als d'algoedighe Goon, / [...] Als ick uyt wandelen gae  
Bredero, G.A.] / 'tKan verkeeren Als ik uit wandelen ga
AmDoelenvreugd1627 (1627), p6 [nr. 4]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen langh ghewenschten tijdt, daer langh naer is [...] Droefheyt mach ick wel klaghen  
BRUYLOFTS-LIEDT Fortuin helaas
Apollo1615 (1615), p108 [nr. 92]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZo wie den loop van s Hemels waghen niet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | v. Rym Zo wie de loop van des hemels wagen niet verstaat
Boëthius VW1585 (1585), p165 [nr. 32]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe menigh dier verscheyden van ghedaant' en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | v. Rym Hoe menig dier verscheiden van gedaante en aard
Boëthius VW1585 (1585), p209 [nr. 39]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *In twijffel en met schreumt soo hef ick op dit [...] O Keyserlijcke vrouw! verheven en ontsien, &c  
Bredero, G.A. | NIEUW LIEDT Als ik uit wandelen ga
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p217 [nr. 53]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn had ick noyt bemint de witte reyne Deuchd, / [...] Fortuyn, helaes! bedroeft, &c  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Fortuin helaas
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p263 [nr. 66]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPrincessen preutsch en prat met al u pronckery / [...] Fortuyn eylaes bedroeft  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Fortuin helaas
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p419 [nr. 117]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat baat u de voochdy van Landen en van Steen? / [...] Als ick uyt wandele gae, &c  
Bredero, G.A. | EENICHEYDT IS ARMOEDT Als ik uit wandelen ga
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p385 [nr. 105]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoddinne die de naam van 'tschip-rijck Eylant [...] Als ick uyt wandelen gae, &c  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Als ik uit wandelen ga
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p463 [nr. 128]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn had ick noyt bemint de witte reyne deughd / So [...] Fortuyn, eylaes bedroeft ben ick tot &c  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Fortuin helaas
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p483 [nr. 134]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit lang (door zieckt vertraeght) rijm werckjen [...] Nu leef ick in verdriet in, &c  
Camphuysen, D.R. | d'Autheur aen N.N. Als ik uit wandelen ga
Camphuysen SR1624 (1624), p31 [nr. 19]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't En is niet alletijdt van vreuchde, datmen [...] Fortun helas pourquoy  
Camphuysen, D.R. | Christelijcke [...] Fortuin helaas
Camphuysen SR1624 (1624), p147 [nr. 82]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn vriendt, die van my eyscht dat ick mijn [...] La volette   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Wel-Rymens Wet. I. [...] La Vallette
Camphuysen SR1624 (1624), p170 [nr. 91] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.'T was oyt voor yeder een,een aenghename daedt / [...] Fortuyn, eylaes! bedroeft  
Janssen, A. / [...] | Vrundelijcke [...] Fortuin helaas
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p133 [nr. 29]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen schrael verarmt gemoet,dat sich de sorgh [...] Nu leef ick in't verdriet  
Janssen, A. / [...] | Nutte Sorghe Als ik uit wandelen ga
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p198 [nr. 48]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe blijde Lent' breekt aan / de lucht werd warmen klaar [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Rist, J. / Duisberg, J.v. | Dafnis' [...] De blijde lente breekt aan
HaNachtegaal1659 (1659), p125 [nr. 48]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl 't aerts gewaende goet, daer 's werelts Vorst [...] Fortuyn eylaes bedroeft  
Het twee-en-twintighste Liedt Fortuin helaas
GeestBloem1637 (1637), p130 [nr. 22]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Lief noch liever dan toen ik uyt loutre min / U [...] Fortuyn eylaas bedroeft  
SCHEYLIEDT Aan FORIDA Fortuin helaas
HaNachtegaal1659 (1659), p182 [nr. 67]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCoom fluytjen koom, laet ons nu spelen eens een [...] La Morisque  
Heemskerck, Johan van] | Liedt La Morisque
Heemskerck MK1622 (1622), [p225] [nr. 6]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenClaes Moolenaar die had, drie dochters also stout [...] Komt al-te-samen hier, &c.  
Van Claes Moolenaer Klaas Molenaar ?
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p50 [nr. 34]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMedea onbeweecht in wiens verwoede borst / Is [...] Fortuin elas bedroeft  
Hooft, P.C. Fortuin helaas
Stoett HooftGed1899(16xx) (1899), p28 [nr. 12]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheven grootsche siel die s' werelts doen [...] Fortuin elas bedroeft  
Hooft, P.C. Fortuin helaas
Stoett HooftGed1899(16xx) (1899), p29 [nr. 13]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO deuchdgeurighe roos, aensienelijckste spruyt / [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Rey van [...] Fortuin helaas
Hooft GV1613 (1613), fG2r [nr. 7]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *'t Was ons' last niet, met suyên [?] en 's wets [...] Met de eerste Brief der Apostelen   muzieknoot 
Het was ons last niet
Koenekenius BAC1670 (1670), p52 [nr. 1]
.6A.6A.6B.6BEerbiedighe Goddin,wiens gheest tot slapen [...] Fortuyn eylaes bedroeft  
Krul, J. Fortuin helaas
Krul AL1627 (1627), p183 [nr. 9]
.6A.6A.6B.6BACH! liefde-loose Maegt, wiens geest te slapen streckt Fortuyn eylaes! bedroeft  
Krul, J. Fortuin helaas
Krul MS1634 (1634), p129 [nr. 48]
.6A.6A.6B.6BVoochdesse van mijn siel, uutmuntend hooch [...] Verheven grootsche siel  
Hooft, P.C. | SANG Fortuin helaas
Stoett HooftGed1899(16xx) (1899), p92 [nr. 38]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte