Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAenhoort t'geclach o bloeyende jeucht / Die u [...] Ick vint mijn eylaes gheheel in noot  
Een nieu Liedeken Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
AALb1589 (1589), p7 [nr. 7]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck vint eylaes my nu in noot, / Ghelijck als [...] Aenhoort gheclach, o bloeyende juecht  
Een nieu Liedeken Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
AALb1589 (1589), [p95] [nr. 70]
,4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort mijn clacht o bloeyende jeucht / Die u [...] Ick vind' eylaes my nu in noot, &c.  
Van de vier UUterste dingen des menschen. Van de Doot Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
GLusthof1632 (1632), p167 [nr. 71]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO zoete maaghschap, o treckende bloedt! / Die, [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Rei van [...] Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Hooft Baeto1626 (1626), fG1v [nr. 5]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wat nevel met haer laeuwe bron Anhoort geclach etc  
Hooft, P.C. | LEIDT Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Stoett HooftGed1899(16xx) (1899), p109 [nr. 44]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Werelt, ghy singht, speelt ende lacht, / Maer [...] Aenhoort geklagh, o bloeyende Ieught  
Mander, Karel van] / Een is noodigh [naamspreuk] Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
KlHoornsLb1644 (1644), p339 [nr. 131]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhooret geclach, O bloeyende jeucht / Die u [...] Ick vind eylaes my gheheel in noot  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiALb1591 (1591), p44 [nr. 50]
,4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck spraeck u gaern schoone Robijn, / Die dus u [...] Ick vind' eylaes my nu in noot  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiALb1591 (1591), p82 [nr. 88]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen hoort geclach,,O bloeyende jeucht / Die u [...] Ick vind'eylaes my gheheel in noot  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiGrAL1605 (1605), p106 [nr. 105]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoert geclach o bloyende juecht / Die u [...] [geen wijsaanduiding]  
Een lydijcken Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsArRA WN2118 (1580-1639), f182v [nr. 8]
.4A.4A.2B.2B.2AIck vind' my eylaes gheheel in noot / Ghelijck [...] Aenhoort gheclach, etc.  
Claghe ende antwoort, tusschen Vrijster en Vryer Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiALb1591 (1591), p79 [nr. 85]
,4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaes ick vind my heel in noot / Gelijc als Dido [...] Aenhoort tgheclach:  
Claghe en antwoort, tusschen Vrijster en Vryer Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiGrAL1605 (1605), p48 [nr. 62]
,4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sprack sprack u gaeren schoon Robijn / Die [...] Ick vind' eylaes myn heel in noodt  
Nieu Liedeken, met de Responce Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
NiGrAL1605 (1605), p128 [nr. 123]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNietisser dat Godt geschapen heeft, / Al wat hy [...] Aenhoort mijn geclach o bloyende jeucht  
EUTERPE. Het vierde Liedt Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Vebrudi1611 (1611), fD4v [nr. 5]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch mijn vyandelijck vriendin! / Ach mijn [...] Aenhoor't gheclach, O bloeyende Jeught  
Lanck-moedich in [...] | Een ander Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Wellens VJ1612 (1612), p112 [nr. 68]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDraecht u doch vroem O bloeyende Jeucht / En [...] Aenhoort mijn gheclach O bloeyende Juecht  
Clock, Leendert Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Clock VhSNL1593 (1593), p107 [nr. 36]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aensiet schoon lieff myn pyne swaer / en t'gheen [...] anhoort t'geclach  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f10v [nr. 8]
.4A.4A.2B.2B.2A
txtGeeft toch gehoor doet myn be-geert / eerwaerdich [...] ic vind eylaes my [...]  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsUtUB 10B13 ([16e-17e eeuw]), f161v [nr. 60]
.4A.4A.2B.2B.2AAenhoort myn geclach u bloeyende jeucht / die [...] [geen wijsaanduiding]  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f152r [nr. 63]
.4A.4A.2B.2B.2AAenhoert gheclach o bloeiende jeucht / Die u [...] [geen wijsaanduiding]  
Een neue Liedt Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsDHHRA Sp87b (1583-1587), f67v [nr. 23]
.4A.4A.2B.2B.2AIck roep tot u mijn Godt en Schepper jendt, / U [...] Aenhoort mijn gheclach O bloeyende Jeucht  
Clock, Leendert Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Clock VhSNL1593 (1593), p256 [nr. 84]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aenhoort gheclaech u bloeyende jeucht, / Die u [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu stichtelijck ende exemplaerlijck [...] Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
VhSL1678 ([1678 ca.]), fE6v [nr. 41]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch weerelt, ghy singt, speelt ende lacht, / Maer [...] Aenhooret gheclach, o bloeyende jeucht  
Mander, Karel van / Een is noodich [naamspreuk] Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Mander Harp1599 (1599), p205 [nr. 78]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen hoordt mijn geclach / O bloeijnde juecht [geen wijsaanduiding]  
Een Schoon Liedeken Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsBeSPK En3536 ([einde 16e eeuw]), [f2v] [nr. 2]
.4A.4A.2B.2B.2AAnhoort mijn clacht o bloeyende jeucht / Die u [...] Ick vind' eylaes my nu in noot, &c.  
II. Van de Doot Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
LBloemenhof1660 (1660), p298 [nr. 150]
.4A.4A.2B.2B.2AGhelijck een purpur roose muyckt, / Alst [...] Aenhoort 'tgeclach o bloeyende jeucht &c.  
Cobbault, A. | Liedeken Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Cobbault PL1609 (1609), fD2v [nr. 1]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat nevel met haer laeuwe bron, / Beswalckt, o [...] Aenhoort gheklach o bloeyende jeucht  
Hooft, P.C. | LIEDT Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Hooft EA1611 (1611), p134 [nr. 31]
.4A.4A.2B.2B.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


27 results

tabelbreedte