Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWanneer ick eens het licht / Van u myn Liefs gesicht Als Jupiter zijn Troon  
Crois, P.D.L. | Ontknoopte droom [...] Ik drink de nieuwe most
AmMengelmoes1658 (1658), p76 [nr. 26]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer ick mijn wend of keer / U liefde quelt my seer Wen ick mijn tweede ziel, &c.  
Ik drink de nieuwe most
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p195 [nr. 79]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! Bron-ader vol vreught / O! hert, en ziels gheneught Je voy toute les nuicts, &c.  
Ik drink de nieuwe most
AmVreugdestr(1)1655 (1655), p209 [nr. 94]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet menschelijck geslacht / Had in een duyst're nacht Op een tijd wat geleên   muzieknoot 
Swaen, G. de] | De Boodtschap van [...] Ik drink de nieuwe most
Swaen ZZ1664 (1664), p123 [nr. 58]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die zijt drouf van hart, / Al die zijt vol van smart Op een tijd wat geleen  
Swaen, G. de] | EEN ANDER Ik drink de nieuwe most
Swaen ZZ1664 (1664), p216 [nr. 97]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat dunckt u, is AMBROOS / Gheen uytgelese Roos ? Ick drinck de nieuwe Most  
Swaen, G. de] | Sinte Ambrosius, [...] Ik drink de nieuwe most
Swaen ZZ1664 (1664), p491 [nr. 211]
.3A.3A.5B.5B.3C,5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls laest de jacht mijn Leen / Met moeytmen had bereen; De daet van Phaëton  
Bon is goet [naamspreuk] / Bon, A.] Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(1)1652 (1652), p162 [nr. 65]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch schoone Rosemont, / Ghy die myn hert doorwont De daet van Phaëton  
j'Ayme tout jours [...] | NIEU-LIEDEKEN Ik drink de nieuwe most
DCSchichtje(1)1652 (1652), p97 [nr. 42]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Menschelijck geslacht / Had in een duyster nacht Ick drinck den nieuwen Most  
Swaen, G. de] | IV. De Bootschap [...] Ik drink de nieuwe most
GHarmonie1722 (1722), p9] [nr. 5]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.7D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


9 resultaten

tabelbreedte