Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck weet noch een sGraven Dochterkijn, / Zy woont [...] Ick [onleesbaar] een Keyserin  
[Lied]eken Van een Graven [dochterken] Nog weet ik eens graven dochtertje
AALb1589 (1589), p82 [nr. 58]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn Augusto den tweesten dach / Datmen de stadt [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken In augustus de tweede dag
AntwLb1544 (1544), f112r [nr. 197]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLieve kyeren wat en deun? / Lieve kyeren, etc. 't Schaep dat voer naer Alleckmoer  
Bredero, G.A. | TWEE-SPRAACK VAN [...] La Dauphine
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p59 [nr. 5]
,4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat wissel van leven, wat grooter strijt / Heeft [...] als't begint, &c  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Te mei als alle vogels zingen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p605 [nr. 173]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat wissel van leven, wat grooter strijt, / Heeft [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | CHOOR Te mei als alle vogels zingen
Bredero SR1619 (1619), p109 [nr. 8]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSpint vlytigh ghy spinsters al ghemeyn / U [...] Het voer een maaghdeken over ryn, zy hoede [...]  
Coornhert, D.V. | xlv Het voer een maagdje over Rijn
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fE7v [nr. 44]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een nieuw liet / Wat daer int Jaer [...]  
23. Een nieu liet Te Brunswijk staat een stenen huis (REF)
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p43 [nr. 19]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort ghy menschen seer vailliant / Een nieu [...] Van Enghelenburch  
57. Een nieu Liedeken Engelenburg
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p127 [nr. 51]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een nieu Liet / Wat nu t Amsterdam [...]  
77. Een nieu Liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p181 [nr. 70]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie sinen voet set in eenen doren / Ende nochtans [...] Een boerman had eenen dommen sin   muzieknoot 
Een boerman had een domme zin (1)
DEPB1539 (1539), f47r [nr. 78]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die mensch is seer dom ghesint / Die eenich dinc [...] Op die selve wise  
Een boerman had een domme zin (1)
DEPB1539 (1539), f48r [nr. 79]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ons naket eenen soeten tijt / Wij mogen al wel [...] Ic weet noch eenen acker breyt   muzieknoot 
Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
DEPB1539 (1539), f58v [nr. 98]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wel op hertken wel gemoet / Ende loeft den heere goet Op die selve wise  
Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
DEPB1539 (1539), f49v [nr. 100]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het gheviel op eenen donderdach / Daer Christus [...] Op die selve wise  
Maagdje wilt gij geestelijk wezen
DEPB1539 (1539), f87r [nr. 150]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hollant, Zeelant weest nu verblijt, / Laet ons [...] Van Weenen  
197. Nieu Liedeken Ik hoorde de spiesen kraken
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p167 [nr. 184]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelpt my O Godt, door uwen Naem / Doet my doch [...] op de naevolgende melodie   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 54. PSALM Psalm 054 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p167 [nr. 54]
.4A.4A.3b.4A.3bLeonor mijn lieve licht / Voor uw oogh de zonne swight [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | ZANG
Stoett HooftGed1899(16xx) (1899), p266 [nr. 95]
4A 4A 3b 4A 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort een liedt ghy Adams zaet, / Siet dat ghy [...] Te Mey als alle de voghelen singhen  
Te mei als alle vogels zingen
KlHoornsLb1644 (1644), p100 [nr. 47]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAurora sat in Phoebus schoot, / Waar door Dyana [...] Van des Graven-dochter an den rijn  
Steendam, J.J. | MINNENS-OORSPRONG Nog weet ik eens graven dochtertje ?
Steendam DistelvinkMS1649 (1649), p54 [nr. 17]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan Godt comt alle wijsheyt goet / Die staet [...] Den xiii. Psalm Een dwaes die etc.   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het 1. Liedeken Rijke God hoe is mijn boeltje dus wild
Fruytiers EWS1565 (1565), p13 [nr. 1] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn alderliefste Suster soet, / Een Spiegel reyn [...] Te Mey als alle de Vogelen singhen  
Het neghen-en-dertighste Liedt, Een hertelijcke [...] Te mei als alle vogels zingen
GeestBloem1637 (1637), p241 [nr. 39]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaeckt nae den vreed' by alle Man, / En nae de [...] Denckt dat wy moeten sterven al  
Schabaelje, Jan Philipsz] | Het [...] Te mei als alle vogels zingen
GeestBloem1637 (1637), p567 [nr. 95]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort een liet ghy Adams zaet / Siet dat ghy [...] Te mey als alle die Voghelen singhen  
Gerrits, Soetken Te mei als alle vogels zingen
Gerrits NGL1591 ([1592, vóór]), fA4r [nr. 1]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie wil na dat nieuwe Jerusalem, / Die stae [...] Die na sint Jacob wandelen wil  
Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
KlHoornsLb1644 (1644), p138 [nr. 60]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghy menschen over al, / Siet wat u [...] Te May als alle voghelen singhen  
Te mei als alle vogels zingen
KlHoornsLb1644 (1644), p306 [nr. 119]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelp my mijn Godt door uwen Naem / Recht my door [...] item als volghet   muzieknoot 
Ligarius | Psalm LIIII. Deus [...] In dich habe ich gehofft
Ligarius Psalmen1625 (1625), f63r [nr. 56]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu heffen wy een Nieu Liedt aen / Vanden [...] Te Mey als alle de Voghelkens singhen  
11. Een Nieuw Liedeken vanden selven inhout Te mei als alle vogels zingen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p20 [nr. 9]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Borghere hoort al na mijn vermaen, / Ick [...] van Harlinghen  
39.Als nu Madamme de Parma de Bane weder ruym [...] Te mei als alle vogels zingen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p82 [nr. 34]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelp nu u self so helpt u Godt, / Uut der [...] Rijck Godt hoe is mijn boelcken dus wilde  
45. Na dat Duckdalve het zeem door den mont [...] Rijke God hoe is mijn boeltje dus wild
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p99 [nr. 39]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een nieu liet, / Wat int Jaer [...] van Harlinghen  
60. Van Capiteyn Worst, een nieu Liedeken Te mei als alle vogels zingen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p136 [nr. 53]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte