Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDe mes ans la fleur se desteint, / J'ay l'oeil [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De mes ans la fleur
Bataille Airs(6)1615 (1615), f57r [nr. 54]
.4A.4A.4b.4A.4bHet sou een ghildeken uut vrijen gaen / daer vant [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken
AntwLb1544 (1544), f124v [nr. 216]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHi doelt die op zijn wercken staet. / Oock al die [...] 13. Psalm  
Coornhert, D.V. | Chorus. Een liedeken Psalm 013 Datheen
Coornhert BJ1582 (1582), fC4v [nr. 3]
.4A.4A.4b.4A 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie hem verneert diep inder asch / En hem laet [...] Psalm 13.  
Coornhert, D.V. Psalm 013 Datheen
Coornhert TM1630 ([1630]), f468 [nr. 1]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aldaer heer Jesus quam ghegaen / En daer vant hij [...] van Guijchelman  
Hofken1577 (1577), p92 [nr. 44]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe altesamen bidt ende waect / Want wij [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis
Hofken1577 (1577), p116 [nr. 57]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christen hoort dit kleyn vermaen, / En wilt [...] Van den Coningh van denemerck  
O rad van avontuur (FOUTIEF)
KlHoornsLb1644 (1644), p185 [nr. 79]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Heere, David heeft recht gheseyt / En Paulus [...] O Heer aensiet al mijn lijden groot  
Te Brunswijk staat een stenen huis
NiLB1562 (1562), f24v [nr. 24]
.4A.4A.4b.4A.4bHoort toe ghy menschen een nieu Liet / Wat tot [...] Hoort al te samen bidt ende waect  
Te Brunswijk staat een stenen huis
NiLB1562 (1562), f316v [nr. 227]
.4A.4A.4b.4A.4bWy schamel ghilden over al / vynden niet dan [...] Upden stoorm / Van Munster  
Dene, Eduard de | Bancliedeken Te mei als alle vogels zingen ?
HsGeUB 3330 (1561-1562), f353v [nr. 68]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoort toe alt tsamen bidt ende waeckt / Wat wij [...] alsoot begint  
Een schoon gheestelijc Liedeken inhoudende die x. [...] Te Brunswijk staat een stenen huis
Hofken1577 (1577), p181 [nr. 88]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer aensiet al mijn lijden groot, / Gheeft my [...] Hoort altesamen bidt end' waeckt  
Te Brunswijk staat een stenen huis
KlHoornsLb1644 (1644), p308 [nr. 120]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlsmen screef vijftienhondert jaer / En [...] Te Munster staet een steynen huys  
Te Brunswijk staat een stenen huis
OfferLB1563 (1563), f24r [nr. 8]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aenhoort mijn Vrienden over al, / Die daer zijt [...] Die Velden waren groene, en daer toe breet  
Bloeijende Wijngaertsranck, De] [=de kamer van [...] Een boerman had een domme zin
Straten SomNSL1599 (1599), fC5r [nr. 14]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeproeft u selven als nu ter tijt, / En maeckt u [...] Aenhoort mijn vrienden over al, &c.  
Een nieu Liedeken Een boerman had een domme zin
Straten SomNSL1599 (1599), fD1r [nr. 16]
.4A.4A,4b.4A,4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort al te samen bidt ende waect / Want wi na [...] Te Bruynswijck staet een hooghe huys  
102 Te Brunswijk staat een stenen huis
VhL1552 ([1552-1554]), fM6r [nr. 102]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort ghy Broeders en Susters te gaer, / Ick [...] Ghy Christenen aenhoort, dit cleyn vermaen  
Ganglofsz, Claes Het voer een knaapje over Rijn
Ganglofsz NGL1593 (1593), fC2v [nr. 7]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaak naa den vreed' by alle man, / En naa de [...] Te May als alle de Voogelen zingen, &c.  
J.P.S. / [...] | Vermaaning tot [...] Te mei als alle vogels zingen
Stapel LusthofZ1681 (1681), p352 [nr. 144]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere aensiet toch al mijn lijden groot / [...] Hoort altesamen bidt ende waect  
178 Te Brunswijk staat een stenen huis
VhL1552 ([1552-1554]), fX5r [nr. 178]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort al te samen bidt ende waect / Want wy na [...] Te Bruynswick staet een hooghe huys  
Te Brunswijk staat een stenen huis
VhGL1558 (1558), fO3r [nr. 114]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere aensiet toch al mijn lijden groot / [...] Hoort al tsamen bidt ende waect  
Te Brunswijk staat een stenen huis
VhGL1558 (1558), fY6v [nr. 187]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen leest van Babels borghers sodt, / Die een [...] Adam was een verloren Man  
Robbertsz Le Canu, Robbert Te mei als alle vogels zingen ?
Robbertsz VO1592 (1592), f66r [nr. 4]
.4A.4A.4b.4A.4bGod heeft ons zijn Evangelium gegeven, / Om dat [...] Te Mey als al die Voghelen singhen  
Erasmum. Alberum / [...] | Een Gheestelijck [...] Te mei als alle vogels zingen
Hantboecxken1565 (1565), 2f108v [nr. 248]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAldaer Heer Jesus quam ghegaen / En daer vondt hy [...] alsoo't beghint  
XCVI
Paradijs GV1617 (1617), p183 [nr. 96]
.4A.4A.4b.4A.4bPuis que larrest fatal des dieulx / me constraint [...] [geen wijsaanduiding]  
Chanson
HsLdUB BPL2838 ([1600-1620]), f16r [nr. 7]
.4A.4A.4b.4A.4bAenhoort mijn vrienden over al, / Die daer zijt [...] Boerman ick moet vraghen dy  
Een gulden A.B.C.Liet
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p100 [nr. 37]
.4A.4A.4b.4A.4bHoort toe al te samen, bidt ende waeckt, / Want [...] Te Bruyns-wijck staet een hooghe huys  
Een Gheestelijck Liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis
SuB1572 ([1572?]), fD5r [nr. 38]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christen hoort dit cleyn vermaen / En wilt [...] Van den Coninck van denemerck  
O rad van avontuur (FOUTIEF)
SomALGLP1597 (1597), f105v [nr. 86]
.4A.4A.4b.4A.4bHoort al te samen bidt ende waeckt / Want wy nae [...] Te Bruynswijck staet een hooch huys  
Een nieu Gheestelijck Liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis
VhSL1678 ([1678 ca.]), fF4v [nr. 49]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAldaer Heer Jesus quam ghegaen / En daer vant hy [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieut [!] Liedeken
Costerius OHB1590 ([1590?]), p120 [nr. 69]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 36

first
next 6
last

tabelbreedte