Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan



Gy Nymfjes van het weelich Y, / Zoo zoet als [...] Floride  
Uyt liefde [naamspreuk] Florida zo het wezen mag
AMinnez1643 (1643), p206 [nr. 80]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Les charmants attraits de vos yeux / Sont mile [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Auget | AIR DE AUGET Les charmants attraits
AirsLuth(8)1618 (1618), f53v [nr. 52]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



Hoe vrolijck dat het pluym-gediert, / Op 't groen [...] [geen wijsaanduiding]  
Arp, Jan van | Luciane. Chimon.
Arp Ch1639 (1639), fD4r [nr. 6]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



De vlugghe Faem vlieght schielijck heen / Door [...] [geen wijsaanduiding]  
Bodecher Benning, Johan | SCHAER VAN [...]
BodecherBenningh DHM1634 (1634), p27 [nr. 3]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



O! hooge Wet, die nae de schijn / Sijt in den [...] [geen wijsaanduiding]  
Bloemaert, Hendrik | REY
Bloemaert GH1650 (1650), fC2v [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



De groote Godt die 't al beheert, / Voorwetend' [...] [geen wijsaanduiding]  
Campanus = van Velden | REY VAN JUFFEREN
Bredero DUO1638 (1638), p99 [nr. 2]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



De Liefd' die myn begeert beveelt / End' oorsaec [...] Alst begint  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-LIEDEKEN
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p470 [nr. 130]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Gespeeltjes die de Bruid verzelt, / En uw, voor [...] Vermaarde Man wat duisterheit, &c  
Smeerbol, J. | Aen de Gespeeltjes. [...]
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p155 [nr. 47]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Lestmael had een soete Nicht / Cupido het dertel wicht Antwerpen is soo schoonen stadt, &c  
Stribeé, C. Antwerpen is zo schone stad
Stribee ChaosVC(2)1643 ([1643]), p27 [nr. 7]
4A 4A.3b 4C 4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Volbracht soo is de wil ter ijl, / Het hart [...] [geen wijsaanduiding]  
Colevelt, J.J. | Cupido uyt de Camer [...]
Colevelt HS1634 (1634), fC4v [nr. 3]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



't Bevel mijns waerde Vrouwe ziet, / Het ghene [...] [geen wijsaanduiding]  
Colevelt, J.J. | Bode ofte Pgie [...]
Colevelt HS1634 (1634), fD4r [nr. 6]
.4A.4A.3b,4C,4C,3b



Daer hebt ghy 't spul van nieuws weer an, / Daer [...] [geen wijsaanduiding]  
Colevelt, J.J. | Cupido met Pyl en Boogh
Colevelt HS1634 (1634), fK1v [nr. 11]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



Het huw'lijck van dees Dochter schoon / [...] [geen wijsaanduiding]  
Colevelt, J.J. | 't Gherucht ofte Fama
Colevelt HS1634 (1634), fK3v [nr. 12]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



Ghi die Jesus wijngart plant / Verblijt u op dat [...] Ghi die Jesus wijngart plant   muzieknoot 
Gij die Jezus' wijngaard plant (3)
DEPB1539 (1539), f22v [nr. 38a]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



Gheen meerder genuechte op aerde niet en is / Dan [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Geen meerdere vreugde ter wereld en is !
DEPB1539 (1539), f34v [nr. 57]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



Ick soude so gaerne bi Jesum sijn / Maer ick en [...] Op die selve wise  
Geen meerdere vreugde ter wereld en is
DEPB1539 (1539), f36v [nr. 62]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



'kWas met een Meysje drie of vier / Op Sondagh [...] ô Jemie! ô Jemie  
La Dauphine
Elzevier LA1667 (1667), p156 [nr. 27]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Het saligst dat den Mensch hier heeft, / Is dat [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoghendorp, G. van | Choor
Hoghendorp IV1616 (1617), fX4r [nr. 2]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *



Twist is gelijk een bitt'ren rook. / Is zij de [...] Psalm 68  
Koningh, A. de Psalm 068 Datheen
Koningh HaV1616 (1616), p151 [nr. 2]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



Slecht, ongeacht ik eertijdts quam / In't huijs [...] Ps. 68  
Koningh, A. de Psalm 068 Datheen
Koningh HaV1616 (1616), p156 [nr. 3]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



Abdy van Adwerdt sluyt het jaer / Met uw' [...] Als 't begint  
Stalpart v. d. Wiele, J. | BEATUS RICHARDUS, [...]
Stalpart GJF1635 (1635), p1261 [nr. 539]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Coemt [vry] tot my spreect Godt de Heer', / Ghy [...] op de oude wijse]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Een schoon [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn (2)
Haecht Ps1579 (1579), 2p112 [nr. 206]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



Hoe dat ick 'tmaeck, of hoe ick woel, / Myn [...] [geen wijsaanduiding]  
Koningh, A. de | DELILA
Koningh S1618 (1618), fD1v [nr. 8]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



Wat isser dat op Aerden leeft / 't Geen niet sijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J. | KLUYSENAER. ROGIER.
Krul H1629 (1629), fF4r [nr. 6]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



Ick sal op u begraesde kant / Met Elsen tackjes [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J. | Amarillis
Krul JC1634 (1634), fA3r [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



O Spieghel waer mijn ziel in siet / Een grote [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J.
Krul ThD1635 (1635), fB2v [nr. 2]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



Waerom ô Mars bloedghierigh Hondt, / Stoot ghy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lambrecht, J. | BALET-DANS Waarom o Mars bloedgierige hond
Lambrecht VVV1659 (1659), p41 / fF1r [nr. 5]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



Comt hier tot my, spreect Godes Soon / Al die ghy [...] op syn eyghen Voys  
Ligarius / [...] | NOCH EEN ANDER [...] Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn (1)
Ligarius Psalmen1625 (1625), f235r [nr. 225]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren



Du Maling le meschant vouloir / Au lit mortel me [...] Sur la vois du Pseau.36  
Fourmennois, G.] | La mort de Madame [...] Psalm 068 Datheen ?
Loslied 16e eeuw ([1501-1600]) [nr. 15]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b



Zal ik, ontrouwe Minnaar! in / Mijn hert [...] [geen wijsaanduiding]  
De wanhoopende minnares De wereld is in rep en roer
LBL KB 1700D1 45 ([1800 ca.]) [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
scan


tabelbreedte