Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMet lieft gequelt soeck ick u raet / Raet mijn nu [...] Het voer een maechdelijn over rijn  
Het voer een maagdje over Rijn
AALb1589 (1589), p124 [nr. 93]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet voer een Maeghdelijn over Rhijn / tSavonts [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken Het voer een maagdje over Rijn
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p62 [nr. 32]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo wie bemint een Meysken rijck / Van lijf en [...] Looft God den Heer der Heeren soet  
Een nieu Liedeken Het voer een maagdje over Rijn
AmoureuzeL1613 ([1613+]), 2p51 [nr. 144]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet is gheleden jaer ende dach / dat Brandenborch [...] [geen wijsaanduiding]  
Van Brandenborch Ich habe gewacht eine winterlange Nacht
AntwLb1544 (1544), f46v [nr. 81]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe reden door de tijdt bevijnt, / Dat niets soo [...] Ghy lodderlijcke Nimphen soet  
Bredero, G.A. / [...] | Bruylofts-liedt Een meisje had een ruiter lief
Apollo1615 (1615), p46 [nr. 36]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluckigh leeft den blijden mensch / Die sich [...] Ghy lodderlijcke Nimphen soet  
Een meisje had een ruiter lief
Apollo1615 (1615), p55 [nr. 44]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe reden door de Tijd bevijnd, / Dat niets so [...] Ghy lodderlijcke Nimphen soet, &c  
Bredero, G.A. | BRUYLOFTS-LIEDT Een meisje had een ruiter lief
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p236 [nr. 57]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy Gulde Maan hout op u jacht / Laat ick mijn [...] Ghy Lodderlijcke Nimphe soet  
Bredero, G.A. | EEN LIEDT Een meisje had een ruiter lief
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p440 [nr. 124]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie boven al zijn God bemind, / Sijn God in alle [...] Als 't begint  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Wie boven al zijn God bemint
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p594 [nr. 170]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie boven al zijn Godt bemindt, / Zijn Godt in [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | AARDIGHE Wie boven al zijn God bemint
Bredero SR1619 (1619), p66 [nr. 3]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPeyst o mensche tot alder tyt, / Dat gij maer [...] Siet wat daer ghescreven staet  
Boudewijns, Katherina] | Een gheestelyck Liedeken
Boudewijns PGW1587 (1587), p76 [nr. 37]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet myn ziele spreken nu, / Heere myn herte [...] opden selven thoon  
Boudewijns, Katherina] | Antwoorde
Boudewijns PGW1587 (1587), p77 [nr. 38]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Onwetenheyt waent dick het meest / Van 's [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey Een meisje had een ruiter lief ?
Coster Ith1619 (1619), p135 [nr. 10]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO menschen al wie dat ghy zijt / Neemt niet lang [...] Wel hem die in Godes vreese staet En recht [...]  
Ries, Hans de] | Dat x. vermaenliet Een meisje had een ruiter lief ?
De Ries LSV1582 (1582), f18r [nr. 10]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt die zijt in mayesteyt, / Seynt in ons den [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ries, Hans de] | Dat xviij. liedt [...] O God die zijt in majesteit
De Ries LSV1582 (1582), f67r [nr. 38]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Jhesus sal rechtveerdich sijn / Ende ic sal [...] Op die selve wise  
Een ridder en een meisje jong ?
DEPB1539 (1539), f21v [nr. 34]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Staet op, ontwaeckt nu al ghemeyn, / Ghy die daer [...] Het voer een Ruyter jaghen  
Silvanus, M. [...] | 26. Een ander Het reed er een ridder uit jagen ?
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p49 [nr. 22]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO schoone Son die vrolijck coomt / Van daer den [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoghendorp, G. van | Rey van Delfsche Maechden
Hoghendorp MW1617 (1617), fE1r [nr. 3]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Veld-Nimphje die het woud door-rend, / En my nu [...] Gy lodderlijke Nimphje soet  
Steendam, J.J. | HARDERS TREUR-LIED Een meisje had een ruiter lief
Steendam DistelvinkMS1649 (1649), p40 [nr. 11]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Ziel staend in haer middel-punt, / En in de [...] Wel hem die in Gods vreese staet  
Het veertighste Liedt, Van de verborghen [...] Een meisje had een ruiter lief ?
GeestBloem1637 (1637), p244 [nr. 40]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest vry uyt gantscher harten bly / Vermaerd' [...] Als Jesus in sijn Majesteyt   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE MAURUS, [...] Als Jezus in zijn majesteit (1)
Stalpart GJF1635 (1635), p815 [nr. 333]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Koningh Eadmundus, die / Ick d'Engelsche [...] Als Jesus in sijn Majesteyt [GJF 333]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE EADMUNDUS, [...] Als Jezus in zijn majesteit (1)
Stalpart GJF1635 (1635), p1091 [nr. 462]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer d'een vrient van d'ander scheyt / Dan [...] Alst begint  
Wesbusch, C.P. van | Scheyd-liedt
Wesbusch HDV1636 (1636), p3 [nr. 3]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelkom schoon lief, weest doch gegroet / Hoe komt [...] Het waren twee gespelen goet  
Wesbusch, C.P. van | Liedt, om in de [...] Het waren twee gespelen goed
Wesbusch HDV1636 (1636), p79 [nr. 59]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy lodderlijcke Nymphen soet, / Die nauwelijcx [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Rey van Jofferen Een meisje had een ruiter lief
Hooft Gr1615 (1615), fC1v [nr. 3]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wel hem die in Gods vreese staet, / En recht op [...] Het had een meysken een Ruyter lief  
Een meisje had een ruiter lief ?
KlHoornsLb1644 (1644), p388 [nr. 148]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenade vrede seer verblijdt / Wensch ick Godts [...] Wel hem die in Godts vreese staet  
Een meisje had een ruiter lief ?
KlHoornsLbbijv1644 (1644), p20 [nr. 5]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy die ghesont en jeuchdich zijt / Neemt waer u [...] Ghy lodderlijck Nimphen soet  
Een meisje had een ruiter lief
HartenJacht1627 (1627), p10 [nr. 7]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy lodderlijcke Nimphen soet / Die nauwelijcks [...] Een meysjen had een Ruiter lief  
Hooft, P.C.] Een meisje had een ruiter lief
HartenJacht1627 (1627), p11 [nr. 9]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTerwijl ghy graghe Schaepjes weyt, / U Herderin [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J. H.
Krul AA1639 (1639), p266 [nr. 7]
.4A.4A.3b.3b


1-30 of 138

first
next 30
last

tabelbreedte