Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHe! qui me donnera un long ruisseau de pleurs, / [...] L'air est propre & fort approchant de Cur [...]   muzieknoot 
Sainct AUGUSTIN Docteur de l'Eglise lors qu'il [...] Fortuin helaas
Alouette(2)1621 (1621), p266 [nr. 114]
.6A.6A.6b.6bHou op die geyl gedicht of minne-klachten maeckt, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Onnutt' en [...] Houd op die geil gedicht of minneklachten maakt (1)
Camphuysen SR1624 (1624), p3 [nr. 2] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Het godloos Princen Hof, vermomt met vaste staet, [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Reyen
Coster Ith1619 (1619), p138 [nr. 11]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Hymen Bruylofts-Godt, dit nieuw-ghepaerde [...] [geen wijsaanduiding]  
Eembd, G. van der | Choor van Herderen (...)
Eembd GHA1618 (1618), p277 [nr. 11]
.6A.6A.6b.6b't is nu een tijd van vreughd, een dag van [...]  
Mostart, D. | priester
Mostart MO1639 (1639), fD1r [nr. 4]
.6A.6A.6b.6bDe gierigheydt (welck is een Wortel aller quaet, [...] Hou op, die geyl Ghedight   muzieknoot 
Leeuw, C. de | De Gierigheydt Houd op die geil gedicht of minneklachten maakt (2)
Leeuw CPR1648 (1648), p94 [nr. 31]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn- dien de Achterklap ghebannen waer uyt 't [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Leeuw, C. De | Van de Achterklap Indien de achterklap gebannen waar
Leeuw CPR1648 (1648), p202 [nr. 65]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn vriend, ghy zijt nu door de roode Zee gegaen, [...] Helena  
Schaep, J.C.] / [...] | Aen J.W.Soon Van Helena
Schaep BT1660 (1660), p189 [nr. 14]
.6A.6A.6b.6bZeilt dan de Haringvloot weêr uit op deezen dag? [...] [geen wijsaanduiding]  
Woordhouder, Toussyn] | BEEDE, bij het [...]
Lbl KB Wouters 08167 ([1860 ca.]) [nr. 1]
.6A.6A.6b.6b
scanBy eenen inham daar de Maas door scheutig riet, / [...] Aria Largo   muzieknoot 
HERDERS-ZANG
VmZangprieel(1)1750 ([1750 ca.]), p36 [nr. 23] transcr.Wie zijn gheneghentheyt ten rechten heeft [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Het draghen van' t [...] Wie zijn genegenheid ten rechten heeft verzaakt
Leeuw CPR1648 (1648), p298 [nr. 96]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen yder, wie ghy zijt, die onder mijn gebiet / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Het lijden Christi Een ieder wie gij zijt
Leeuw CPR1648 (1648), p340 [nr. 105]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJae wel het moet sint felten doen, dat ick niet [...] Pekelharings  
Starter, J.J. | Kluchtigh [...] Pots honderdduizend slapperment
Starter FL1621 (1621), 2fB2v [nr. 60]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort doch alle volcken, wat ick u seggen sal, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Audite haec omnes [...] Psalm 049 Utenhove
Utenhove Ps1566a (1566), f78v [nr. 49]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hou op die geyl ghedicht of minne klachten [...] [geen wijsaanduiding]  
Camphuysen, D.R.] | Onnutt' en [...] Houd op die geil gedicht of minneklachten maakt
Vreugdebeekje1645 (1645), p127 [nr. 88]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn allerliefste kind! wilt gij na 't klooster [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Samenspraak tusschen een Vryer en een Klopje
ZanggodinY(2)1755 ([1755 ca.]), p20 [nr. 10]
.6A.6A.6b.6bO! Jesu, lieve Heer, kastijdt en slaet my hier / [...] van Helena   muzieknoot 
Wits, C.J. | Troost in Lijden, [...] Van Helena
Wits SBOLST1649 (1649), p164 [nr. 68]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt woelende gedacht, met aendacht speculeert / [...] van Helena. Volgens de Musijcks-Noten op 't [...]  
Wits, C.J. | Opweckinge tot [...] Van Helena
Wits SBOLST1649 (1649), p166 [nr. 69]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christelijcke Jeucht, Die u vrywilligh scheyt [...] van Helena   muzieknoot 
Wits, C.J. | Den Autheur Tot de [...] Van Helena
Wits SBOLST1649 (1649), p8 [nr. 1]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen moedigh Philosooph scherpsinnigh wel geleert, [...] van Helena. Volghens de Musijck hier voor, [...]  
Wits, C.J. | Een slecht [...] Van Helena
Wits SBOLST1649 (1649), p333 [nr. 119]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort doch alle volcken wat ick u seggen sal, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Audite haec omnes [...] Psalm 049 Utenhove
Utenhove 100Ps1561b (1561), f52r [nr. 33]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe of van Tongren dus ten Hoof op ieders tong [...] Pavane Lachrijme  
Molenhof, J.] | Toegift ONTSTELDE [...] Lacrimae
Molenhof KR1658 (1658), p25 [nr. 3]
.6A.6A.6b.6bBewaar O Amstellaar; uw ryne Haare wel / Op dat [...] Als 't begint  
Op de hedendaagse dragt der Beuling-Pruyken, [...]
GekrSnoek1778b (1778), p72 [nr. 43]
.6A.6A.6b.6bO Wandelaer hier vreemt / Int woest en huylich dal Adam ons vader wel  
Mander, Karel van / [...] | Den tocht Israels [...]
Mander Herderpijp1603 (1603), p213 [nr. 61]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat schroltmen op de Vorst! 't is immers [...] [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, A. van | Op de Luyden die in [...]
Overbeke GW1678 (1678), p186 [=199] [nr. 74]
.6A.6A.6b.6b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Mayer in de koelt, een Visscher by den haart: [...] [geen wijsaanduiding][notenwijzend]   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | Op de PRACTYCK der [...] Gij die naar Christus' naam
Lodenstein US(2)1686 (1686), p28 [nr. 4]
.6A.6A.6b.6b


26 results

tabelbreedte