Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHoe lustigh en hoe groen, / Is 't in dit Meys saysoen De Sonn' heeft ons berooft, &c.  
Busschoff, B. | Geestelijck MAY-LIEDT Venus gij en uw kind !
Busschoff NLZ1695b ([1695 ca.?]), p91 [nr. 21]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPaus Pius wierd gesteld / Een Harder, om te veld Met een kus van uw' mond  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE PIUS, Paus, [...] Venus gij en uw kind
Stalpart GJF1635 (1635), p659 [nr. 268]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt Schepper Heyligh Gheest, / Vermaeckt ons in [...] Venus du ende dein kindt  
Theodotus, S.] | Vanden Heylighen [...] Venus gij en uw kind
GLusthof1632 (1632), p63 [nr. 26]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus, o Heer, playsant / Ghy staet int hert geplant Venus du ende dein kindt  
Venus gij en uw kind
GLusthof1632 (1632), p116 [nr. 47]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEylaes! hoe dwaelt die mensch, / Die sijnen [...] De Son heeft ons berooft, &c.   muzieknoot 
Heussen, Frans Esausz. | Alleen-Spraeck [...] Venus gij en uw kind
Heussen CJ1647 (1647), p117 [nr. 2]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe tafel is ghespreyt, / De spijse is bereydt Eylaes! Hoe dwaelt die mensch, &c  
Heussen, Frans Esausz. | GEBEDT VOOR DEN ETEN Venus gij en uw kind
Heussen CJ1647 (1647), p179 [nr. 14]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Groote goede Godt! / Na-volghens uw' ghebodt De Son heeft my berooft   muzieknoot 
Ghebedt der jeucht, om Godes bystandt in haer [...] Venus gij en uw kind
MScharrezoo1650 (1650), p21 [nr. 3]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNiet tegen-staend' de vleck / Van uw beweend' gebreck De Son heeft my berooft  
XVIIIde LIEDT: Cap. 6. vss. 4-10 Venus gij en uw kind
MScharrezoo1650 (1650), p106 [nr. 34]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVenus ghy en u kindt / Zijt allebeyde blindt Alst begint  
Venus gij en uw kind
NiALb1591 (1591), p148 [nr. 153]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe maeltijdt is ghedaen, / Men sal van tafel gaen Te singhen als 't voorgaende [Eylaes! Hoe [...]  
Heussen, Frans Esausz. | Dancksegginge na den eten Venus gij en uw kind
Heussen CJ1647 (1647), p181 [nr. 15]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe son heeft ons berooft / Van haer vergulden hooft op deselve voys [Eylaes! Hoe dwaelt die [...]  
Heussen, Frans [...] | AVONDT-GEBEDT Venus gij en uw kind
Heussen CJ1647 (1647), p182 [nr. 16]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe nacht die is voorgaen / Het morgen-roodt komt aen op deselve voys [Eylaes! Hoe dwaelt die [...]  
Heussen, Frans Esausz. | MORGEN-GEBEDT Venus gij en uw kind
Heussen CJ1647 (1647), p184 [nr. 17]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVenus ghy end'u kindt / Zijt alle beyde blindt Alst begint  
Regnart, Jacob] Venus gij en uw kind
NiGrAL1605 (1605), p175 [nr. 166]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk 't trouw op mynen God, / Voor angst en seker slot Auf meinen lieben Gott   muzieknoot 
Sonnema, T. Auf meinen lieben Gott
Sonnema BK1662 (1662), f150v [nr. 105]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Schepper heyligh Gheest, / Vermaeckt ons in [...] Venus ghy en u kindt, &c.   muzieknoot 
Theodotus, S. Venus gij en uw kind
Theodotus GKL1638 (1638), p224 [nr. 66]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLustich lach eens mijn gheest / Slapen in een Vooreest Venus, du, en dijn kindt  
Droom lied Venus gij en uw kind
Wellens VJ1612 (1612), p106 [nr. 64]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVenus du und dein kint / sint alle beide blint [geen wijsaanduiding]  
Venus gij en uw kind
HsZWSM 773 (1593-1596), f38r [nr. 20]
.3A.3A.3b.3b.3c.3cVenus du und deijn kindt / Seijn alle beijde blindt [geen wijsaanduiding]  
Venus gij en uw kind
HsDHHRA Sp87b (1583-1587), f35r [nr. 11]
.3A.3A.3b.3b.3c.3cVenus du undt deijn kintt / seyt alle beyde blintt [geen wijsaanduiding]  
Venus gij en uw kind
HsDelHT 897 (1576-1577), f91r [nr. 12]
.3A.3A.3b.3b.3c.3cMaria Prins'lijck greyn, / Godts Moeder, Maget reyn Komt Schepper H. Geest.pag.224.  
Theodotus, S. | Eenen anderen Venus gij en uw kind
Theodotus GKL1638 (1638), p336 [nr. 100]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet een kuss' van uw' mondt / Maeckt my, o Godt, [...] Komt Schepper H. Geest.p.224  
Theodotus, S. | Osculetur me osculo [...] Venus gij en uw kind
Theodotus GKL1638 (1638), p669 [nr. 206]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lustich en hoe groen / Ist in dit Meys saysoen De Son heeft ons berooft, &c.  
Busschoff, B.] | Geestelijck Mey-Liedt Venus gij en uw kind
Vreugdebeekje1645 (1645), p16 [nr. 12]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort al ghy Nymphen reyn / Comt hier in dese pleyn Venus, du, en dijn kindt  
Bruylofts- Liedt. Waer in t'samen spreken [...] Venus gij en uw kind
Wellens VJ1612 (1612), p117 [nr. 70]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDer minnen pack ick draegh, / t'Welck mijnen [...] Venus, du, en dijn kint  
Wellens, B.J.] / [...] | SANGH Venus gij en uw kind
Wellens VJ1612 (1612), p135 [nr. 80]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChriste diet S'vaders schijnsel sijt. / T leven [...] Tibi Christe splendor patris  
Batson, Jan | Tibi Christe [...] Tibi Christe splendor patris
Batson HoL1576 (1576), p27 [nr. 27]
.3A.3A.3b.3b.3c.3cHeer Jesu, al mijn lust, / Der zielen hoogste rust Hoe lustig, en hoe groen   muzieknoot 
Sluiter, Willem | Begeerte tot Jesus, [...] Venus gij en uw kind
Sluiter Gz1687 (1687), p95 [nr. 48]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMits gy mijn hert en zin, / Met koorden uwer min Auf meinen lieben Gott   muzieknoot 
Sluiter, Willem | De soete liefde van Jesus Auf meinen lieben Gott
Sluiter Gz1687 (1687), p105 [nr. 54]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOneyndige, alsiend' oogh, / 't Welck alles van om hoogh De Son heeft ons berooft  
Voor den Vrede der Kercken Venus gij en uw kind
GrAchterhofken1664 (1664), p134 [nr. 69]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt Schepper Heyligh Gheest, / Vermaeckt ons in [...] Venus du en dein kindt  
[Theodotus, S.] | Vanden Heylighen [...] Venus gij en uw kind
LBloemenhof1660 (1660), p173 [nr. 88]
.3A.3A.3b.3b.3c.3cMaria Prins'lijck greyn, / Godts moeder, Maget reyn Venus ghy en u kindt  
[Theodotus, S.] | Een Liedeken ter [...] Venus gij en uw kind
LBloemenhof1660 (1660), p218 [nr. 112]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c


tabelbreedte