Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHet ghinghen drie gespeelkens goet / Spaceeren in [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Het zouden drie gespeeltjes goed
AntwLb1544 (1544), f46v [nr. 80]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Gierige Gerrit, die lebbige dief, / Die vrijt [...] Daer ick gister avond quam, daer scheen de, &c  
Bredero, G.A. | VAN GIERIGHE [...] Daar ik gisteravond kwam
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p78 [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat ellick een wat Eglantiers / Wat Roos, wat [...] Aldaer ick gister avond quam  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE LUTGARDIS. [...] Daar ik gisteravond kwam
Stalpart GJF1635 (1635), p578 [nr. 234]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sou de Kers-mis vyeren niet / Met meerder [...] Ick sie mijn liefje voor mijn gaen  
Stalpart v. d. Wiele, J. | KERS-VYER. XXV. December
Stalpart GJF1635 (1635), p1244 [nr. 532]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCoelos ascendit Hodie, / Halle-Halleluya [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
REX GLORIAE. Hemel-vaerd Christi Coelos ascendit hodie
Stalpart GJZ1628 (1628), p106 [nr. 65]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wy hebben een goe mare verstaen, / Die ons [...] Laet ruysschen en laet waeyen, de windt  
Mander, Karel van / [...] | Een nieu Liedt Laat ruisen en laat waaien de wind
Mander GH1627 (1627), p614 [nr. 260]
4A 3B 4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelpt my met luste singhen / Wat leven dat hy voert Ghy praet my veel van cussen  
NiALb1591 (1591), p124 [nr. 135]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelpt my met luste singhen / Wat leven dat ghy voert Ghy praet my veel van kussen  
NiGrAL1605 (1605), p150 [nr. 145]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVader ons, die bist in hemelrijck, / Maect ons [...] O lux beata trinitatis  
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den Pater noster. [...] O lux beata
Souterliedekens1540a (1540), fZ6r [nr. 161]
.4A.3B.4A.3BLooft JESUM die ten hemel vaerd, / Iam ho- jam hodie [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | REX GLORIAE. [...] Coelos ascendit hodie
Stalpart GJZ1628 (1628), p107 [nr. 66]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ick sal beliden u mijn God / Uut al mijns herten gront Die mi eens te drincken gave, ick songhe hem [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.xxxvij. [...] Die mij te drinken gaf audio
Souterliedekens1540a (1540), fV4v [nr. 137] transcr.Tot allen tijden dancbarheijt / is godt den heer [...] [geen wijsaanduiding]  
Den derden Sondach nae paesschen. feest vander [...]
HsUtUB 1338 (1582), p99 [nr. 77]
.4A.3B.4A.3BWy hebben een goe mare verstaen, / Die ons [...] Laet ruysschen en laet waeyen, de wint  
Mander, Karel van] [...] | Een nieu Liedt Laat ruisen en laat waaien de wind
Mander Harp1599 (1599), p27 [nr. 6]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAanhoort ghy Dochters en Iongmans al, / Die hier [...] [geen wijsaanduiding]  
Jonge, Melchior [...] | Hy begint dit te [...] Aanhoor gij dochters en jongmans al
Jonge BK1652 (1652), fA3v [nr. 1]
.4A.3B 4A.3BHoe swaer valt my dit draghen nu? / Ick word' [...] Van Iannemaen, en Alemoer  
Arp, Jan van] | Droncke Goosen wort [...] Pots honderdduizend slapperment
Arp DG1630 (1630), fA2r [nr. 1]
.4A.3B.4A.3BO Slaep, o slaep, o soete slaep / Je bint mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Arp, Jan van] | Goosen ontwaeckt, [...] Pots honderdduizend slapperment
Arp DG1630 (1630), fA2v [nr. 2]
.4A.3B.4A.3BIck lach schier dat ick barst van een / En scheur [...] Ianneman  
[Arp, Jan van] / De [...] | De Waerdt en [...] Pots honderdduizend slapperment
Arp DG1630 (1630), fA4r [nr. 5]
.4A.3B.4A.3BJan men man, en Alemoer, die voeren t'saem eens [...] [geen wijsaanduiding]  
Baron, J.Z.
Baron KLA1653 (1653), p7 [nr. 3]
4A.3B.4A.3BAan een oever van een snelle vliet, / Een treurig [...] [geen wijsaanduiding]  
Het weesmeisje Aan de oever van een snelle vliet
Lbl MI Wouters 070 ([1900+] (15 mrt 1935)) [nr. 2]
.4A.3B.4A.3B
scanANTONIUS was altydt / Tot Godts Moeder devoĆ“t [geen wijsaanduiding]  
Croonenborgh, Mathias | LOF-SANGH
Croonenborgh BB1687 ([1687]), p46 [nr. 7]
4A.3B 4A.3BAan een oever van een snelle vliet, / Een treurig [...] [geen wijsaanduiding]  
Het weesmeisje Aan de oever van een snelle vliet
Lbl MI Wouters 076 (1930) [nr. 8]
.4A.3B.4A.3B
scanAan een oever van een snelle vliet, / Een treurig [...] [geen wijsaanduiding]  
Het weesmeisje Aan de oever van een snelle vliet
Lbl MI Wouters 342 ([1930]) [nr. 10]
.4A.3B.4A.3B
scanAan den oever van een snellen vliet / Zat eens [...] [geen wijsaanduiding]  
De arme wees Aan de oever van een snelle vliet
Lbl MI Wouters 480 ([1930]) [nr. 1]
.4A.3B.4A.3B
scanAan den oever van een snellen vliet / Zat eens [...] [geen wijsaanduiding]  
De arme wees Aan de oever van een snelle vliet
Lbl MI Wouters 525 ([1930]) [nr. 1]
.4A.3B.4A.3B
scanAan den oever van een snellen vliet / Een [...] [geen wijsaanduiding]  
Het Weesje Aan de oever van een snelle vliet
Lbl KB Wouters 01042 ([19e eeuw]), p4 [nr. 2]
.4A.3B.4A.3B
scanDie Hochzeit ist, bei meiner Treu, ein [...] [geen wijsaanduiding]  
Lbl KB Wouters 02134 ([1930 ca.]) [nr. 1]
.4A.3B.4A.3B
scan't Is nacht en stilte heerscht alom; / Alleen de [...] [geen wijsaanduiding]  
Sicking, J.J.M. | Aurora
Lbl Gijsbers 010 ([1900 ca.]) [nr. 2]
4A 3B 4A 3B
scanHoerah, daar komt die wachtpara / der kameroenen aan [geen wijsaanduiding]  
De Kameroenen Wachtparade
Lbl KB Wouters 08125 ([1860 ca.]) [nr. 1]
.4A.3B.4A.3B
scanAan den oever van een snellen vliet / Een [...] [geen wijsaanduiding]  
HET WEESJE Aan de oever van een snelle vliet
Lbl KB Wouters 08242 ([1850 ca.]) [nr. 3]
.4A.3B.4A.3B
scanKom Neerlands jongens kom naar Zee / Daar ligt [...] [geen wijsaanduiding]  
NAAR ATCHIN, TWEEDE EXPEDITIE
Lbl KB Wouters 08254 (1860-1880) [nr. 1]
.4A.3B.4A.3B
scan


tabelbreedte