Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDe kroon is niet zoo waerdt en zoet / Waer aen [...] Mein hert is betrubt biss in dem thodt, Fa [...]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Christelijck [...] Engelse fa la la !
Camphuysen SR1624 (1624), p28 [nr. 16] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Die Heere is mijn Herder goet, / Siet my en sal [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ries, Hans de] | Den xxiij. psalm De Heer is mijn herder goed
De Ries LSV1582 (1582), f143r [nr. 77]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ic met mijn lief spelen gaen [!] / Dan is [...] Op die selve wise  
Mijn heer van Valkenstein
DEPB1539 (1539), f111r [nr. 199]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Dees' roemers' al met de wijn gestoffeert / Van [...] Pekelharing  
DRINK-LIEDT, Om met twee roemers in 't rond te zingen. Engelse fa la la ?
HaNachtegaal1659 (1659), p58 [nr. 21]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCoemt Godt Schepper Heylige Gheest / Besoect het [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Hymnus: Vanden [...] Veni creator spiritus
Haecht Ps1579 (1579), 2p79 [nr. 191]
.4A.4B.4A.4BVerbum supernum prodiens, / Nec Patris linquens [...]   muzieknoot 
Aquino, Thomas van | Hymnus S. THOMAE [...] Kom schepper kom !
Haeften LusthCL1622 (1622), p240 [nr. 69a]
.4A.4B.4A.4BMaria shemels claer aenschijn / ghegruet sijt [...] Hadieu mijn vroechde  
Opten sueten naem Maria Adieu mijn vreugde adieu solaas
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f79r [nr. 92]
.4A.4B.4A.4B
scanDoe die rose van jherico / den zoen der godheit [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Doen de roos van Jericho
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f104v [nr. 131]
.4A.4B.4A.4B
scanAve maria suete maecht / gedenct mijns vrou ter [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ave Maria zoete maagd
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f105r [nr. 132]
.4A.4B.4A.4B
scanDoe die rose van jherico / den zoen der godheit [...] Mijn hoep mijn troest mijn toeverlaet. staet [...]  
Doen de roos van Jericho
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f148v [nr. 182]
.4A.4B.4A.4B
scanComt Heyl'ge GEEST, en Schepper groot / Ons Hert [...] Veni Creator Spiritus   muzieknoot 
Den xlvj. Loff-sangh, Wesende D. Ambrosij: Daar [...] Veni creator spiritus
Hymni1615a (1615), f44r [nr. 46]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt God Schepper Heylige Geest / Besoeckt dat [...] Op dese Naevolghende Voys   muzieknoot 
Ligarius / Luther, [...] | Veni Creator Spiritus Veni creator spiritus
Ligarius Psalmen1625 (1625), f201r [nr. 190]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck sie hier Pellegroms komen aen, / Die willen [...] Peeckelharing in de Kist  
Is de Siel-misse en Bevaert na Sint Frederick. Pots honderdduizend slapperment ?
BegrTesVre1665 (1665) [nr. 1a]
.4A 4B.4A 4BGodt, die Dryvuldich zijt, en Een: / U goedtheydt [...] Jesus soete memorie  
Makeblijde, Lodewijk | Des sondaeghs van [...] Jesu dulcis memoria
Makeblijde HG1625(1964) (1625), p6 [nr. 1]
.4A.4B.4A.4BOntslaept, o hert, in een nieuw liedt, / Tot lof [...] op de selve voys als boven  
Makeblijde, Lodewijk | Des maendaeghs van [...] Jesu dulcis memoria
Makeblijde HG1625(1964) (1625), p31 [nr. 2]
.4A.4B.4A.4BKom Bachus klercken hey tsa tsa, / swick, swack, [...] Jicho, chai, firi, diri, dai   muzieknoot 
Ooyevaer, G.A. | Bachus Vreught Jicho chai firi diri dai
HMeibloempjes1649 (1649), p77 [nr. 32]
.4A 4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Schepper Heil'ge Geest en dael, / Op [...] Kom Gott Schöpfer Heiliger Geist   muzieknoot 
Sonnema, T. | Pinkster-Feest Veni creator spiritus
Sonnema BK1662 (1662), f99v [nr. 72]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet doode lyf laet ons besteên / Ter aerd, en [...] Nu willen wir das leib begraben   muzieknoot 
Sonnema, T. | [Bereydinge ter dood] Nun lasst uns den Leib begraben
Sonnema BK1662 (1662), f158v [nr. 110]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu Duyvel, siet, ick besweere dy voort, / By [...] Engelsche fa la la  
Starter, J.J. Engelse fa la la
Starter FL1621 (1621), 2fC2r [nr. 68]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet nieuw Jerusalem, Godts Kerck [geen wijsaanduiding]  
Vondel, J.J. van den | UITBREIDINGE des [...]
Vondel Werken1927(1605) (1927 [1605-1674]), 4: p604 [nr. 57]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIst lief, ist leet, ist soet oft suer' / In [...] Puer natus in Betlehem  
Vande liefde Godts Puer natus in Bethleem
Prieel1617 (1617), p182 [nr. 94]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck gheloof in God den heyligen gheest / Den [...] op die selve wise  
Zuylen van Nyevelt, [...] | Credo in spiritum Het zouden drie gespeeltjes goed
Souterliedekens1540a (1540), fZ6v [nr. 164]
,4A,4B,4A,4BGodt die Drievuldigh zijt, en een, / U goedheydt [...] Conditor alme siderum, &c.pag.1.  
Makeblijde, L.] Conditor alme siderum
Theodotus GKL1638 (1638), p231 [nr. 69]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntslaept, o wereldt, God ter eer, / En singt hem [...] Op de selve wijse  
Makeblijde, L.] | Een ander Conditor alme siderum
Theodotus GKL1638 (1638), p232 [nr. 70]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe kroon is niet soo waert en soet / waer aen men [...] Mein hert is betrubt biss in dem thod, Fa la [...]  
Camphuysen, D.R.] | [Dolings Eynde 4] Engelse fa la la
Vreugdebeekje1645 (1645), p133 [nr. 92]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu die ons verlosser zijt, / Ons liefde met [...] [geen wijsaanduiding]  
Ambrosius | Hymnus Jesu nostra redemptio
L Oeffeninghe1590 ([1590]), fA8r [nr. 1]
.4A.4B.4A.4BEer dat het licht ter onder gae / Aanbidden wy u, [...] Te lucis ante terminum. &c.  
Hymnus Te lucis ante terminum
L Oeffeninghe1590 ([1590]), fD1v [nr. 13]
.4A.4B.4A.4BPuer natus in Bethleem, / vrolick myt den vrouden vro [geen wijsaanduiding]  
Eyn ander Puer natus in Bethleem
HsTirs (1588), p32 [nr. 16]
.4A 4B.4A 4BMijn zin mijn moet mijns hertzen bloet / Anich so [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn zin mijn moed mijn harten bloed
HsGruuthuse (1390 - 1400), f14r [nr. 20]
.4A.4B,4A,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Verwec verwec dat herte mijn / o milde god des [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Verwek verwek dat hart mijn
HsBsKB IV421 (2e helft 15e eeuw), f219v [nr. 7]
.4A.4B.4A.4B


tabelbreedte