Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanNadien het Bitter gaet voor 't Zoet; / Het [...] Gaillarde La Belle   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Gebedt in [...] Belle qui me vas martirant
Camphuysen SR1624 (1624), p70 [nr. 45] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O Staet-sucht die den mensch verleyt / Van 't een [...] Na dien het bitter gaet voort soet  
Lust, Steven [...] | Rey van [...] Belle qui me vas martirant
Lust KH1644 (1644), fD3r [nr. 4]
.4A.3B.4A.3B.5C.5C.5D.5DWat ben ick schoon, en wel-gedaen, / Gelijck eens [...] De schoonste die my martelariseert  
Pers, D.P. | Tegen de Hoovaerdye Belle qui me vas martirant
Pers GZ1648 ([1648]), p152 [nr. 81]
.4A.3B.4A.3B.5C.5C.5D.5DWel op mijn Ziele weest te vreen, / En soeck in [...] Gaillarde la belle  
Pers, D.P. | Ter gedachtnis van [...] Belle qui me vas martirant
Pers GZ1648 ([1648]), p177 [nr. 94]
.4A.3B.4A.3B.5C.5C.5D.5DGodt wederstaet d'hoovaerdigheydt, / En roem van [...] Naedien het bitter gaet voor 't soet  
Ockes, H. / Weest [...] | Godt wederstaet den [...] Belle qui me vas martirant
HaZomerbloempjes1646 (1646), p77 [nr. 29]
.4A.3B.4A.3B.5C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo langh 't geluck den Prince dient, / Is den [...] Naedien het bitter gaet voor 't soet  
Lust, Steven vander | Rey van Hovelinghen Belle qui me vas martirant
Lust OMS1652 (1652), fE4v [nr. 7]
.4A 3B.4A 3B.5C.5C.5D.5DVerdrukte zielen, die veel lyd, / Of die 't [...] Nadien het bitter gaat voor 't zoet   muzieknoot 
Belle qui me vas martirant
Halmael OpwZZ1712 (1712), p80 [nr. 22] transcr.


7 results

tabelbreedte