Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scan'tHert is my benout, / Benout (helaes!) tot inder doodt Engelsche Echo   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Aenvechtings [...] Malle Sijmen
Camphuysen SR1624 (1624), p10] [nr. 7] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ach! benauwt ghemoedt / Waer sal ick henen gaen [...] Engelsche Echo  
Janssen, A. / [...] | Over't verkrijgen [...] Malle Sijmen
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p205 [nr. 51]
3A.4B.2c 2c 3D 3A.4B 2e 2e 3D 2F 2F 3g 2F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYder voor den Heer / En even-mensch soo wand'ren moet Malsims   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van goet Exempel Malle Sijmen
Leeuw CPR1648 (1648), p21 [nr. 8]
3A,4B 2c 2c 3D 3A,4B 2e 2e 3D 2F 2F 3g 2F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren