Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAenmerckt doch mijn gheclach, / Ghy Ruyters fraey [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedeken Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
AALb1589 (1589), p3 [nr. 2]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenmerct doch mijn geclach / Ghi ruyters fraey [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
AntwLb1544 (1544), f2r [nr. 2]
.3A.3b.3A.3A.3A 3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Roem van Amsterdam! / O Trots van alle Steden Aenhoord doch mijn geklagh, ghy Ruyters, &c  
Bredero, G.A. | LOFF-LIEDEKEN Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p258 [nr. 64]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie voor een dooven preeckt, / Wat schoons brengt [...] Aenhoort doch mijn geklag ghy Ruyters, &c  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p260 [nr. 65]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOoghen vol Majesteyt / Vol grootsche Heerlijckheden Aenhoort doch mijn gheklach, ghy Ruyters, &c  
Bredero, G.A. | NIEU-LIEDEKEN Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p460 [nr. 127]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Gemeene volck en 't puyck / Als Ketters zijn [...] Aenhoort doch mijn geklagh ghy Ruyters fray  
Bredero, G.A. | AENDACHTIGH LIEDT Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p586 [nr. 167]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod heeft den mensch ghemaackt, / Hem tot een [...] Aanhoort nu myn gheklagh  
Coornhert, D.V. | xxxiii Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fD5v [nr. 32]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn den begin Gods macht, / Die 't alles ken bestieren [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey der Enghelen. [...] Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Coster RM1615 (1615), p157 [nr. 1]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet harde hart, verstaald: / Heeft met de minne vonkjes Gy Heyligheytjes, die:&c.  
Steendam, J.J. | MINNAARS-WAAN Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Steendam DistelvinkMS1649 (1649), p34 [nr. 8]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat stort al gaven groot, / Bewoonders vander aerden [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | Rey van Jofferen Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters !
Hooft Gr1615 (1615), fD3r [nr. 4]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aenhoort doch mijn gheclach / Ghi hertekens [...] alst beghint   muzieknoot 
Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
DEPB1539 (1539), f49v [nr. 82]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet staen toch u gheclach / Ghi kerstenen fray [...] [geen wijsaanduiding]  
Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
DEPB1539 (1539), f50r [nr. 83]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Reyn maechdelijc aenscijn / Ghi hemelsce coninghinne Op die selve wise  
Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
DEPB1539 (1539), f50v [nr. 84]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aenhoort doch mijn gheclach / Ghi coninc der [...] Op die selve wise  
Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
DEPB1539 (1539), f50v [nr. 85]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe mach gods liefde reyne / Dus weynich sijn gevonden Op die selve wise  
De molenarin ?
DEPB1539 (1539), f65r [nr. 111]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie waere deught bemint,, wanneer hy werd [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J. | Areta, met eenigh [...] Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Krul AV1628 (1628), p34 [nr. 10]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3bEêl Rederijcke reyn / Loflijcke kunst eerbaare Aenhoort al mijn gheklach, ghy etc.  
Jaar-lied, 1586 Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Loslied 16e eeuw ([1501-1600]) [nr. 6]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b'k Heb menighmael gedacht / Of wel't Geluck mocht wesen [geen wijsaanduiding]  
Six, Jan | Rey. Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters ?
Six Medea1648 (1648), p10 [nr. 1]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Peyst nu om te loven fijn / Broeders al ghemeyne Het moet ghefomfelt sijn  
Laureys Baert / [...] | Laureys Baert, bi [...] Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
DEPB1539 (1539), f133r [=141r] [nr. 256]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Aenhoort toch mijn gheclach / Ghij Coninc der [...] Alsoot begint  
Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Hofken1577 (1577), p120 [nr. 59]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel Rederijcke reyn / Loflijcke kunst Eerbaare Aenhoort al mijn gheklach, ghy etc.  
Deughd verheught [...] | Jaar-lied, 1586 Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
NJLILB1608 ([1608 ca.]), fA7v] [nr. 6]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheluck, Salicheyt, Vree / Van God' u moet ghedijen Aenhoort doch mijn gheclach Ghy Ruyterkens [...]  
Mathysz, H.] / Wie [...] | Bruylofts liedt Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
NLusthof1604 ([1604]), 2p21 [nr. 79]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een Stad seer sterck gebout, / Verrijckt met [...] Aenhoort doch mijn geklagh  
Lauwerier, 't [=de [...] | Alckmaer. 't [...] Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
RedensLh1642 (1642), fIi3v [nr. 37]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheucht u doch met my, / Och vriendekens ghepresen Aenhoort doch mijn geclach, &c.  
Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Straten SomNSL1599 (1599), fO3v [nr. 73]
.3A.3b,3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn siele loeft den Heer / Van zijn heerlijcke [...] Aenhoort alle mijn gheclach  
Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
NiLB1562 (1562), f117r [nr. 107]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3bVerhuecht u toch met my / Och vriendekens gepresen Aenhoort toch mijn geclach  
Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
VhL1566 (1566), f301v [nr. 266]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3bOch hoort doch al hier naer / Ghy sondaers int ghemeene Aenhoort al mijn  
Een ander Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f10r] [nr. 7]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3bVerhoort Heer mijn gheclach, / Mijn woerden wilt [...] Aenhoort alle mijn gheclach ghi ruyterkens fraey   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .v. psalm voer [...] Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters audio
Souterliedekens1540a (1540), fA7v [nr. 5] transcr.Ghy die nu zijt bevrijdt / Door Christus doodt gepresen Aenhoort doch mijn gheklagh, &c.   muzieknoot 
Theodotus, S. Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Theodotus GKL1638 (1638), p173 [nr. 51]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Gheest, Vertrooster soet, / O heyligh Godt vol eeren Ghy die nu zijt bevrijdt,&c.173.  
Theodotus, S. Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
Theodotus GKL1638 (1638), p218 [nr. 63]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte