Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanô Groote Min-Godin! / Neigd eens tot my uw Ooren Pour quoi vous plaignez vous  
ECHO'S KLAGTE AAN VENUS, Om 't verlies van Narcissus Pourquoi vous plaignez-vous
ApKermisg(1)1750 ([1750 ca.]), p59 [nr. 42]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Min is seldzaem Kruyd, / Haer kragt is niet te [...] Waerom verlaetje myn?  
DE GESTOOLE BRUYD, Of de Juffrouw in 't Kyk Kasje [...] Pourquoi vous plaignez-vous
UtVrede1718 (1718), p12 [nr. 6]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBonzwaer voe Serviteur, / Comman vattié Moy Meysje Waerom verlaet gy myn, &c.  
Een nieuw koddig Lied van een WAELTJES VRYAGIE Pourquoi vous plaignez-vous
UtVrede1718 (1718), p42 [nr. 23]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn liefste die ik min, / Ik wou u wel eens spreken Pourquoi vous pleinje vous  
Een Aerdige Vryagie, tussen een Medicyne Docter [...] Pourquoi vous plaignez-vous
Overtoompje1731 (1731), p88 [nr. 63]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaar Lippen zyn bekwaam, / Om Huspot van te kappen Waarom verlaat gy my  
De vrolyke Minnaar, over de mismaaktheyd van zijn [...] Pourquoi vous plaignez-vous
Theeboom1767 (1767), p53 [nr. 27i]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Lief, myn Engelin, / Myn eenig troost op aarden Pourquoi vous pleinje vous  
MINNAARS AFSCHEYD Pourquoi vous plaignez-vous
NThMinnewit(1)1730 (1730), p54 [nr. 19]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3DMyn Lief myn tweede Ziel, / Die heeft myn Hert [...] Waarom verlaat gy myn  
DE VERLIEFDE JONKMAN, op 't mooye Meysje Pourquoi vous plaignez-vous
NThMinnewit(1)1730 (1730), p74 [nr. 26]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3DBonjour vos Serviteur / Comma vaetje moy Meysje Waarom verlaat gy mijn &c.  
Waaltjes Vryagie Pourquoi vous plaignez-vous
OrVreugdemaal1747 (1747), p56 [nr. 19]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Min is zeldzaam kruid / Haar kracht is niet te [...] Waarom verlaat je mijn  
De gestolen bruid, of de juffrouw in 't [...] Pourquoi vous plaignez-vous
VrKramer1946 (1946), p20 [nr. 1]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3DWat is 't een grote vreugd, / Vernoegd op aard te [...] Porquoi vous plaignez vous  
HET GELD VERMAG VEEL Pourquoi vous plaignez-vous
HernhNachtegaaltje(1)1757 (1757), p142 [nr. 79]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy! luysterd na dit Lied, / Wat ik u zal [...] Waarom verlaat gy mijn  
Vermakelyke Klugt, van drie Tabakspinders en drie [...] Pourquoi vous plaignez-vous
KwGodin1750 (1750), p37 [nr. 17]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom Zeeluy kom te hoop, / Let eens wat ik zal zingen Waarom verlaat je myn  
De Nieuwe Oost-Indische Nagt-merry, gereden by [...] Pourquoi vous plaignez-vous
SchJeneverstoker1730 ([1737-1755]), p8 [nr. 4]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Wareld wat voor kwaet / Voed gy in uwe Palen Zoo je zelfs wilt  
Een Nieuw Lied, op het schrikkelijk Verraed, dat [...] Pourquoi vous plaignez-vous
SchJeneverstoker1746 (1746), p81 [nr. 45]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3DWij spannen thans de lier / Voor de eer van [...] Pourqoi vous plaignez vous  
R.S. | OP DE BLIJDE [...] Pourquoi vous plaignez-vous
SchelleVreede VL1784 (1784), fK6r [nr. 42]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Meisjes hebben graeg / Wat moois, wat raers, [...] [geen wijsaanduiding]  
Meisjes graeg mooi
ApNwjg(2)1753 (1753), p41 [nr. 27]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk zie met bittre smert, / Uw minnetwist vergrooten Poerquoi vous plaignez vous  
Pourquoi vous plaignez-vous
AZangburg(1)1761 (1761), p135 [nr. 73]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3DWelk een verandering / Is meester van myn zinnen Pourquoi vous plonje vous  
Tysens, Gijsbert] | Lucretia zingt Pourquoi vous plaignez-vous
Tysens NT1732 (1732), p11 [nr. 15]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3DDe min is zeltzaem kruid, / Haer kragt is niet te [...] Waarom verlaatje myn  
De gestolen Bruid, of de Juffrouw in 't Kyk-kasje [...] Pourquoi vous plaignez-vous
NiUtMinstroom1767 (1767), p88 [nr. 39]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe min is seldsaem kruyd, / Haer kragt is niet te [...] Waerom verlaetje myn  
De gestolen Bruyd, of de Juffrouw in 't Kyk-kasje [...] Pourquoi vous plaignez-vous
Brouwer Lammerenvreugd1732 (1732), p7 [nr. 3]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Juffer fier en schoon, / Die ging om te vermeyen Waerom verlaat gy mijn, &c.  
Een vermakelyke Klugt, tusschen een Heere Knegt [...] Pourquoi vous plaignez-vous
Brouwer Lammerenvreugd1732 (1732), p21 [nr. 10]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoejen morgen Pleun; Ach Harleveenze Meysje, / [...] Waarom verlaatje mijn  
Boere Vryagie, tusschen FOBBERT en PLEUNTJE Pourquoi vous plaignez-vous
Marsdrager1754 (1754), p76 [nr. 47]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Nachten lengen thans, / Het Morgenlicht ryst laager Pourquoi vous plaignez-vous  
HERST-MORGENZANG Pourquoi vous plaignez-vous
VroLouKre17xx ([1780-1787]), p65 [nr. 34]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3DBekommert u des niet, / Aanminnige Princesse Op de zelve wyze: Air 16  
Tysens, Gijsbert] | Guioline zingt Pourquoi vous plaignez-vous
Tysens NT1732 (1732), p11 [nr. 16]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3Dô Groote Min-Godin! / Neigt eens tot my uw Ooren Pourquoi vous plaignes vous  
Echoos Klagte aan Venus, om het Verlies van Narcissus Pourquoi vous plaignez-vous
HWaterbaarsje1787 ([1787]), p55 [nr. 33]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3DO Groote Min Godin! / Neygt eens tot my uw ooren Pourquoi vous plaignes vous  
Echoos Klagte aan Venus, om het verlies van Narsissu Pourquoi vous plaignez-vous
HerdersstafjeZZ174X ([1744+]), p28 [nr. 14]
.3A.3b.3A.3A.3c.3D.3c.3D


25 results

tabelbreedte