Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMijn suik're Jaapje Slurf, / As ik de stroop mag likken Stemme: [geen wijsaanduiding]  
Dubbels, P. | Lammert Frangsens [...]
Dubbels He1645 (1645), p47 [nr. 23]
.3A.3b.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer toefje waerde Clorimont / En laet u Bruyt [...] 't Vinnigh Stralen  
Dubbels, P. | PASTORAEL. [...] Het vinnige stralen van de zon
AMinnez1643 (1643), p31 [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaer oogjes die door soet gelonck / En [...] Het Vinnigh stralen  
Dubbels, P. | [Schoonheyts-lof 4] Het vinnige stralen van de zon
AMinnez1643 (1643), p56 [nr. 20]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer gaat de koele Vrijer heen, / Daiphilo kan 't [...] 't Vinnig' stralen  
Dubbels, P. / Spe [...] | DORILEAAS CLACHT Het vinnige stralen van de zon
AMinnez1643 (1643), p143 [nr. 58]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSi je suis un jour sans te voir, / O ma belle ennemie [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Si je suis un jour sans te voir
Bataille Airs(4)1613 (1613), f15v [nr. 15]
.4A.3b.4A.3bAdieu Antwerpen ghenoechlijc pleyn, / Van u so [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken
AntwLb1544 (1544), f7r [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheldeloos ghi doet mi pijn. / Al mijn vruecht [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Geldeloos gij doet mij pijn
AntwLb1544 (1544), f29v [nr. 51]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet was op eenen dijsendach / Al inde sinxendaghen [geen wijsaanduiding]  
Van mijn here van Lelidam Het geviel op een donderdag ?
AntwLb1544 (1544), f38v [nr. 65]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe wijn die hy ons mildlijck gheeft / Doet wel [...] De Mey die ons de groente geeft  
Pastorelle Het vinnige stralen van de zon
Apollo1615 (1615), p14 [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle uw'Schaepkens zijn verzien, / Nymph, waerom [...] Zeght my wel schoonste Nymphelijn  
Beets, J. Zeg mij wel schoonste nimfje
Beets Dichtkunst1668 (1668-1669), p281 [nr. 43]
.4A.3b 4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck de schadu niet verlaet Och legdy nu en slaept  
Clachte eens jonghe dochters Het vinnige stralen van de zon
Bloemhof1608 (1608), p19 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet gheviel op eenen donderdach. / Ontrent der [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Het geviel op een donderdag
AntwLb1544 (1544), f41v [nr. 70]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp een morgen stonde. / Om den mei soo ist beghinnen [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Een ridder en een meisje jong
AntwLb1544 (1544), f74r [nr. 133]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVildy [!] hooren een goet nieu liet / En dat sal [...] [geen wijsaanduiding]  
Van heer Danielken Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf
AntwLb1544 (1544), f88r [nr. 160]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een goet nieu liet / En dat sal ic [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Het waren twee gespelen goed !
AntwLb1544 (1544), f89v [nr. 162]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer staet een clooster in oosten[rijc] [!] / Het [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
AntwLb1544 (1544), f128r [nr. 221]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ghy met ontbreydelt haer De Mey die ons de groente geeft  
Fonteyn, J.] / Font, I. Het vinnige stralen van de zon
Bloemhof1608 (1608), p45 [nr. 33]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Minne die in mijn hartje leyt, / Die sal niet [...] Ick bender een arme Pellegrim siet  
Bredero, G.A. | AMOUREUS-LIEDT Ik ben een arme pelgrim hier
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p346 [nr. 91]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn suiker soete Rosemond. / Mijn troost, mijn [...] Het vinnig stralen van de zon, &c  
Smeerbol, J. | MINNE-ZUGTEN Het vinnige stralen van de zon
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p71 [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet zoetste dat de Wereld heeft, / Is in de Trouw [...] Het vinnig stralen van de Zon, &c  
Smeerbol, J. | 'T ZOETSTE ZOET Het vinnige stralen van de zon
Smeerbol Bruikost1645 ([1645+]), p147 [nr. 43]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt almachtich vader goet, / Mijn memorie wil [...] Een Ridder en een meysken jonck, op een [...]  
Boudewijns, Katherina] | Een schoon [...] Een ridder en een meisje jong
Boudewijns PGW1587 (1587), p71 [nr. 33]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O cracht des vaders almachtich groot, / Zijt in [...] opden selven toon  
Boudewijns, Katherina] | Een schoon benedictie Een ridder en een meisje jong
Boudewijns PGW1587 (1587), p73 [nr. 34]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het soude gaste ten ooereloch vaeren / Ten [...] hansje snee dat koere was lanck  
Hansje sneed het koren
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f25r [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b
txtDat reede twee goeliefjes goedt / tot hoeger [...] dat reet een heer en syn schilt knecht  
Toen Hanselijn over de heide reed
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f110r [nr. 89]
.4A.3b.4A.3b
txtDat sou een moey meisje te reyden gaen / Te reyde [...] alst begint  
Het zou een meisje gaan om wijn ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f111v [nr. 90]
.4A.3b.4A.3b
txtGhy die den naem van Christen draeght, / En zijt, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Lijdtzaemheydts [...] Gij die de naam van christen draagt
Camphuysen SR1624 (1624), p132 [nr. 74] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Is 't hoop van aerdtsch gemack of heyl / Dat u de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Lijdzaemheydts [...] Amarylletje mijn vriendin (VAR)
Camphuysen SR1624 (1624), p134 [nr. 75] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Is 't u om Vryicheydt gedaen: / Zoo vrijdt u van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Lijdtzaemheydts [...] Is het u om vrijigheid gedaan
Camphuysen SR1624 (1624), p135 [nr. 76] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Is Godtsdiensts vryheydt uwe wensch: / Om [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | [Lijdtzaemheydts [...] Is godsdienstvrijheid uw wens
Camphuysen SR1624 (1624), p138 [nr. 77] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als ick zinck in myn eyghen grond, / Door zoeck [...] Het waren twee ghespelen ghoed  
Coornhert, D.V. | vi Het waren twee gespelen goed
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fA8v [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte