Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanEylacy ick lijde so groote pijn / Hoe soude ick [...] Almangie die Spiers  
Een nieu Liedeken Allemande de Spiers
AALb1589 (1589), p46 [nr. 39]
4A.3b 4A.3b 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQue ne laisse un bel oeil vainqueur / Quelque [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boesset, A. Que ne laisse un bel oeil vainqueur
Bataille Airs(5)1614 (1614), f11v [nr. 11]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CEylaes ick lijde soo groote pijn / Hoe sou ick [...] Almangie de spiers  
Een oudt Liedeken Allemande de Spiers
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p45 [nr. 20]
4A.3b 4A.3b 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck klaegh u lief mijn groot torment, / Dat ick [...] Helaes Amour!  
Bredero, G.A. | Liedeken Allemande de Spiers
Bredero GeLb1621 (1621), p224 [nr. 2]
,4A.3b,4A.3b 4C 4CGelijck een hert naer 't water hijgt / Dat vloeyt [...] Puis que de vivre sans aymer  
Cats, J. | ZIEL-ZUCHT Uyt den [...] Puisque de vivre sans aimer
Cats AW1712 (1712), p460 [nr. 29]
.4A.3b.4A.3b 4C 4CMyn ziel, o Heer! die is bedroeft / Om al mijn [...] Puis que de vivre sans aymer, &c  
Cats, J. | KLAEGH-LIEDT Eens [...] Puisque de vivre sans aimer
Cats AW1712 (1712), p461 [nr. 33]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CO zoetste van het gansche rijk, / Als ick aenhoor [...] Puisque de vivre sans aimer,&c  
Cats, J. | HERDERS-LIEDT Van [...] Puisque de vivre sans aimer
Cats AW1712 (1712), p465 [nr. 46]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CO schoonste die men vinden mag / O glans van onse [...] Puis que de vivre sans aimer  
Cats, J. | MEY-LIEDT Puisque de vivre sans aimer
CatsAW II (1712), p203 [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CWat mach den drogert over-gaen? / Wat maelt hem [...] [geen wijsaanduiding]  
Cats, J. Puisque de vivre sans aimer
CatsAW II (1712), p203 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CLoeft nu vry onses Godts naem, / Al ghy dienaers [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM CXXXV Psalm 135 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fG8r [nr. 135] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ghy schaer, die Christus soeckt, en sucht / Tot [...] [geen wijsaanduiding]  
Decker, J. de | Sterre der [...]
Decker Ged1656 (1656), p103 [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CMaximinus die te Trier / Christus schapen weyde Puis qu'au lieu de la douceur [GJF 022]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE MAXIMINUS, [...] Puisqu'au lieu de la douceur
Stalpart GJF1635 (1635), p520 [nr. 206]
4A 3b 4A 3b 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet Melania Roomsche Weeu / Zalichlijcken eynden Puis qu'au lieu de la douceur  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE MELANIA, [...] Puisqu'au lieu de la douceur
Stalpart GJF1635 (1635), p1266 [nr. 542]
4A 3b 4A 3b 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie lelikyns wit ende die rooskyns roet / Dat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De lelietjes wit en de roosjes rood
HsWeONB sn12875 (eind 15e eeuw), f23v [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.4C 4CMyn Roselyn gingh, op een dagh, / Haer door het [...] Puis que de vivre sans aymer   muzieknoot 
Puisque de vivre sans aimer
AmMinnebeekje1645a (1645), p90 [nr. 30]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaackt op inden nieuwen Jaar / Die u self hebt [...] Helaes ick ly grote pyn  
T'is mijn schuld [...] | Iaar-lied, 1588 Allemande de Spiers
NJLILB1608 ([1608 ca.]), fB1r [nr. 8]
4A.3b 4A.3b 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoet Rozelijntjen, op een dag, / Ging haar door [...] Puis que vivre sans aymer  
Schoonheids straal, Wint Vuur, en Staal Puisque de vivre sans aimer
Olipodrigo(2)1654a (1654), p55 [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CMyn ROSELIJN ging, op eenn dag / Haer door het [...] Puis que de vivre sans aymer  
Jonctys, D. | XVII Puisque de vivre sans aimer
Jonctys RO1639 (1639), fN1r [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn den stille middernacht / Ick hoor een kindtje [...] Maintenant que le printemps  
Sambeeck, J. van | Een ander Maintenant que le printemps
Sambeeck GJ1663 (1663), p162 [nr. 64]
4A.3b 4A.3b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHa dee Juffrou mijn waerde pant / Ick kan niet [...] [geen wijsaanduiding]  
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f55r [nr. 44]
.4A.3b,4A.3b.4C.4CAlderwaerdste SACRAMENT, / SACRAMENT vol graty Haringh is soo bon, bon, bon   muzieknoot 
Swaen, G. de] | EEN ANDER Qu'il est bon bon bon bon bon
Swaen ZZ1664 (1664), p251 [nr. 114]
4A 3b 4A 3b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Kussen is so soet,soet,soet, / Voor de bolle wanghen Haring is so bon,&c.  
Janssen, A.] / [...] | KUS-LIEDT Qu'il est bon bon bon bon bon
HaWinterbloempjes1647 (1647), p68 [nr. 26]
4A 3b 4A 3b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaringh is soo bon, bon, bon, / Om eens op te drincken Qu'il & bon, bon, bon, bon, bon   muzieknoot 
Drinck-Liedt, op de Peeckel-haringh. Qu'il est bon bon bon bon bon
HaWinterbloempjes1647 (1647), p109 [nr. 42]
4A 3b 4A 3b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDo Jhesus an den cruce henck / in also groten liden [geen wijsaanduiding]  
Eyn leit van de liden Christi
HsTirs (1588), p33 [nr. 17]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CO menschen hoe meuchdij sijn verblijt / ende [...] [geen wijsaanduiding]  
Een geestelyck liedeken In Oostenrijk daar staat een huis
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f17r [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CIck bidd' u heer uut shartsen grondt, / Wilt doch [...] O minschen hoe moecht ghy syn verblyt  
Sannes, J.P. | Die 26 Psalm [...] [...] In Oostenrijk daar staat een huis
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f38v [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CWaeckt op inden nieuwe Jaer / Die u selfs hebt [...] Helaes ick ly groote pijn  
De Egelantier (oude kamer van Amsterdam)] / In [...] Allemande de Spiers
SuB1600b ([1617 ca.?]), fG4v [nr. 56]
4A.3b 4A.3b 4C 4CLacy ic lyde groote pyn / hoe soudic my beloven Die Almange de Spiers  
Allemande de Spiers
HsUtUB 10B13 ([16e-17e eeuw]), f146r [nr. 56]
4A.3b 4A.3b 4C 4CEen die sijn Vyant strijt aen biet / Moet mes [...] [geen wijsaanduiding]  
Bormeester, A. | Engel: 'Dat [...]
Bormeester KD1643 (1643) [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4CHelaes amour wat gaet myn aen,, / al myn vrienden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken Allemande de Spiers
HsRtGB 96E13 (1600-1602), f18r [nr. 19]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C
txt


1-30 of 87

first
next 30
last

tabelbreedte