Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanCupido triumphant, / Anhoort mijn lamenteren alst beghint  
Een nieu Liedeken Cupido triomfant
AALb1589 (1589), p15 [nr. 12]
.3A.3b.3A.3b 3C 3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck weet een reyn Casteel, / In een seer schoon [...] Cupido triumphant  
Een nieu Liedeken Cupido triomfant
AALb1589 (1589), p88 [nr. 65]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck weet een fraey Casteel / Soo veer aen gheen [...] Cupido triumphant  
Een oudt Liedeken Cupido triomfant
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p88 [nr. 52]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenReyn Bloemken excellent / Nae u staen al mijn sinnen Madame de Tempies  
Een oudt Liedeken Cupido triomfant
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p118 [nr. 79]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot droefheyt zijn ghewent / Mijn Jeuchdelijcke sinnen Reyn bloemken excellent  
Een oudt Liedeken Cupido triomfant
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p124 [nr. 84]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Sorgeloose Landt! / Door weeld' en voorspoet droncken Bereydt u Huys terstondt, &c.  
Busschoff, B. | Klaeghlijcke [...] Cupido triomfant !
Busschoff NLZ1695b ([1695 ca.?]), p154 [nr. 32]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGegroet soo moet ghy zijn / Maria hoogh ghepresen: Cupido triumphant, Aenhoort, &c.  
Van die Heylighe Moeder Godts Maria Cupido triomfant
GLusthof1632 (1632), p72 [nr. 29]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl scheent in ongheval / Dat ick u had' verlaten Bereydt u huys terstondt  
XIXde LIEDT: Cap. 6.vss. 11. 12. 13. Cupido triomfant
MScharrezoo1650 (1650), p108 [nr. 35]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefd' is de Christen Wet / En des waerheydts beklijven Ick weet en schoon Casteel  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Cupido triomfant
Mander GH1627 (1627), p381 [nr. 156]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc weet een reyn Casteel / In een seer schoon landouwe Cupido Triumphant  
Cupido triomfant
NiALb1591 (1591), p84 [nr. 91]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO doot, o bitter doot! / Ghy spaert noch groot [...] Cupido Triumphant, &c.  
Noch van de doot Cupido triomfant
GLusthof1632 (1632), p170 [nr. 72]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenQuam' hier de beste tongh', / Quam d'alder-soetste tale Noch weet' ick een kasteel   muzieknoot 
Haeften, B. van | Vande ghebreken der [...] Cupido triomfant (3)
Haeften LusthCL1622 (1622), p197 [nr. 58]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4CIck weet een fraey casteel / In een seer schoon [...] Cupido triumphant  
Cupido triomfant
NiGrAL1605 (1605), p130 [nr. 125]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat lieffelijck gheluyt / Komt nu den Mensch vermaken Bereyt u huys terstont, ghy sult niet [...]  
Questiers, S.D.] / [...] | Nieu-Jaer-Liedt Cupido triomfant
NJL1620 (1620), fA6r] [nr. 5]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlleen mijn sinnen staen / Op een bloeme der vrouwen Ick weet noch een Casteel, &c.  
Cupido triomfant
NLusthof1602 (1602), 1p23 [nr. 20]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhegroet soo moet ghy zijn / Maria hoogh' ghepresen Noch weet ick een Casteel   muzieknoot 
Een ander Cupido triomfant (1)
Prieel1617 (1617), p31] [nr. 17]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy broeders alle gelyck / Wat ick ons [...] Ick weet nog een Casteel  
Een Nieuw Liedeken Cupido triomfant
NiLiedeken VVA1582 ([1582?]), plano [nr. 2]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4CChristen broeders te saem / Wilt vast op God vertrouwen Noch weet ick een schoon stadt  
Cupido triomfant ?
SchrL1580 (1580), f64v [nr. 62]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Cupido triumphantt / anhoirtt mein Lamentieren [geen wijsaanduiding]  
Ein annder Cupido triomfant
HsBeSPK mgf752 (1568), f26r [nr. 43]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
txtCupido trijumphant / Aenhoirt mijn lamenteeren [geen wijsaanduiding]  
Cupido triomfant
HsDHKB 135J53 (1587-1600), f53r [nr. 12]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4CO Mensche wie ghy zijt, / En wilt schricken noch [...] Ick weet een schoon Kasteel  
Sas, Hucassoon / [...] | GOUDA. Regel, Die [...] Cupido triomfant
RedensLh1642 (1642), fFf4v [nr. 18]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO sorgeloose Landt / Door weeld' en voorspoed dronken Bereyt u Huys te st.  
Busschoff, B. ] | Claechlijcke [...] Cupido triomfant
Vreugdebeekje1645 (1645), p22 [nr. 16]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck wil des Heeren lof / Uyt 's herten gront [...] Ick weet een schoon Casteel  
Een Christelijck Danck-Liedt Cupido triomfant
Vreugdebeekje1645 (1645), p45 [nr. 27]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBereyt u huys terstont, / Ghy en meucht niet [...] Alst beghint  
Een gheestelick Liedeken Cupido triomfant
Wybo GL1596 (1596), fH7r [nr. 36]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4CGodts lieve Moeder reyn, / Wy mogen u wel prijsen Cupido triumphant aenhoort mijn lamenteren  
Janssens van [...] | Een nieu Liedeken [...] Cupido triomfant
Janssens NDGL1605 (1605), p51 [nr. 25]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenschon blomken exsellent / gij staet ijn mijnne sijnne [geen wijsaanduiding]  
Cupido triomfant
HsDHKB 135J53 (1587-1600), f71r [nr. 18]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4CGhegroet so moet ghy zyn / Maria hoogh' gepresen [geen wijsaanduiding]  
Een ander Cupido triomfant
KlPrieelGM1625 ([1625?][voor 1643]), p61 [nr. 28]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C 4C[Gegroet soo moet ghy zijn / Maria hoogh ghepresen] [geen wijsaanduiding]  
Cupido triomfant
HofkenBeth1607 (1607), p51 [nr. 22]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C 4CZingt nu den Heere bly / Gy Menschen allegare Een Meisje Pertinent  
Op de Geboorte van onze Zaligmaker JEZU CHRISTI Cupido triomfant ?
Lbl KB Wouters 06038 ([1890 ca.]), p57 [nr. 2]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
scanMyn Heer en Godt eerbaer, / Ick sal u danckbaer wesen Cupido triumphant, aenhoort mijn lamenteren  
Janssens van [...] | Een nieu Liedeken [...] Cupido triomfant
Janssens NDGL1605 (1605), p70 [nr. 34]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 50

first
next 20
last

tabelbreedte