Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanQue puis-je mieux desirer / O Dieu de mon ame Margotton mon petit coeur, &c.   muzieknoot 
De l'amour de Jesus sur toute chose Margoton mon petit coeur
Alouette(1)1619 (1619), p70 [nr. 25]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 4D 4DWie wil hooren een nieuwe cluyt / Die sal ick u [...] Sal ick om den ouden dwaes alle mijn vreught [...]  
Liedeken
Bloemhof1610 (1610), p27 [nr. 16]
,4A,3b,4A,3b,4C,4C,4D,4DWeest voerblit hier nae den tijt / en laet ons [...] Wilt u allegaer voer blijden  
Jeugd en deugd
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f21r [nr. 19]
.4A.3b.4A.3b 4C,4C,4D.4D
txtMet woerden goedt spraeken sij soet / Doen werden [...] alst begint  
Jeugd en deugd
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f89r [nr. 76]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
txtGhy die hier altesamen zijt, / Mijn vrienden [...] Jeucht en deucht mijn hert verheucht daer in [...]  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Jeugd en deugd
Janssens NDGL1605 (1605), p85 [nr. 41]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu maecker der bloemen reyn, / Schepper van [...] Jeucht en deucht  
Janssens van [...] | Noch een ander nieu [...] Jeugd en deugd
Janssens NDGL1605 (1605), p89 [nr. 43]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn feuriß hitz, brent mir mein hertz, / Mein syn [...] [geen wijsaanduiding]  
Ein annders
HsBeSPK mgf752 (1568), f78r [nr. 126]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
txtVriendekens soet, courtois en fier / die hier [...] [geen wijsaanduiding]  
Een taeffeliedeken Jeugd en deugd
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f187r [nr. 11]
4A.3b,4A.3b.4C.4C 4D 4DIch weiß mir noch ein Jungkfraw fein, / Die hat [...] [geen wijsaanduiding]  
Jeugd en deugd
HsBeSPK mgq612 (1574-1591), f83v [nr. 45]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4DHoort toe ghy Adams kinderen fier, / Weest Godts [...] Jeucht en deucht mijn hert verheucht  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Jeugd en deugd
Janssens NDGL1605 (1605), p133 [nr. 69]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhij die hier alte samen sijt / mijn vrinden [...] Jeucht en deucht, mijn herte verheucht  
Janssens van [...] | Een nieu [...] Jeugd en deugd
HsNijUB 62 ([einde 16e eeuw-begin 17e eeuw]), f18v [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4DIck wete noch een juffrouwe fijn / Sij heft mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Jeugd en deugd
HsDHHRA Sp87b (1583-1587), f30-2v [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4DWeent, treurt en sucht nu allegaer, / Rampsalige [...] ô Schepper groot van kracht! &c.  
Ruyter, Jacobus de | Nieuw ende droevigh [...]
Ruyter MK1712 ([1712]), p84 [nr. 35]
.4A.3b.4A.3b.4C 4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Luypaert verlaet noyt sijn vel, / Noch den [...] Jesu Maker der Bloemen reyn  
Buitendyck, Albertus | Sinte Paulus [...] Jeugd en deugd
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p206 [nr. 84]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! wat behaagt het Fluyte-spel, / Myn hart en [...] [geen wijsaanduiding]  
ZANG Ach wat behaagt het fluitspel
NThMinnewit(2)1731 (1731), p39 [nr. 30]
.4A.3b.4A.3b 4C.4C 4D.4D"Naar school, naar school! de klok sloeg acht!" / [...] [geen wijsaanduiding]  
Heije, J.P. | NAAR SCHOOL
Heije Kinderliederen1861 (1861), p59 [nr. 55]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu maker der bloemen reyn / Schepper van alle dinghen Jeuchdt en deuchdt mijn hert verheucht  
Janssens van [...] | LXXXI Jeugd en deugd
Paradijs GV1617 (1617), p160 [nr. 81]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4DInt straettjen acht den wildeman / daer ligghen [...] [geen wijsaanduiding]  
liedeken van stronten
HsBsKB 15665 ([1720 na]), f37v [nr. 43]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4DAls Barbara neerstigh aenschout / Godts schepsels [...] Jesu, Maker van Bloemen reyn  
Buitendyck, Albertus | SINTE BARBARA, [...] Jeugd en deugd
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p357 [nr. 143]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls d' ooghe Godt aenmercken kan, dan zijn der [...] Jeught ende deught mijn hert verheught   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | De Innighe: Hoe dat [...] Jeugd en deugd
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p153 [nr. 63]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJaco en trouwt u leven niet, / Als gy wilt [...] Op een aangenaame Wijs  
De vrugtelooze Trouw-Afraading Faridondaine
Lbl KB Wouters 06040 (1795-1819) [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren scanHet wreedste op aarde, wat een moeder vermag, / [...] Moeder  
" DE STIEFMOEDER " die haar 18 jarigen STIEFZOON [...]
Lbl KB Wouters 06100 ([1919]) [nr. 1]
,4A,3b,4A.3b,4C,4C,4D,4D
scanO mensch! beschouw dit droevig lot / Wat men [...] [geen wijsaanduiding]  
VERHAAL DER SCHIPBREUK GERMANIA, kapitein Finley, [...]
Lbl KB Wouters 07029 ([1847]), plano [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b,4C.4C,4D.4DHelaas! het uur is nu reeds daar, / Zoetlief ! ik [...] Op een fraaije wijs  
Afscheids-Lied van een jong Matroos die op 4 [...]
Lbl KB Wouters 08216 (1865) [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D 4D
scanZiezoo, 't is gedaan met het stemp'len hoor! / [...] [geen wijsaanduiding]  
Paoli, E. / Tummers, L. | De zingende Kellner [...]
Lbl KB Wouters 11001 ([1930 ca.]), p1 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
scanDaer is een Jongman hups en fyn / Die de zaak wel [...] Een Kuipertje vol jaloerse pyn  
Een Nieuw Lied, Gemaakt op het Stoutertje Het kuipertje
Joejoejoe1792 (1792), p71 [nr. 34]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch wat behaagt het Fluyte-spel, / Mijn hart en [...] Op een aangenaame Voys  
Ach wat behaagt het fluitspel
Gaarkeuken1746 (1746-1747), 5p57 [nr. 190]
.4A.3b.4A.3b 4C.4C 4D.4DWat wonder dat het stinkend graf / Geopent wort [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Aengwarda, N. | VI. De graewen sijn [...] Wat wonder dat het stinkend graf
HsAengwarda1757 (1757), p86 [nr. 90]
.4A.3b.4A.3b 4C.4C 4D.4DAch! wat behaagt het Fluitespel, / Myn hart en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Burg, H. van den | ZANG Ach wat behaagt het fluitspel
Burg Mengelzangen1717 (1717), p167 [nr. 88] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Komt vrienden, laat ons vroolijk zijn / En aan [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXXVI TOAST (TRIO) Kom vrienden laat ons vrolijk zijn
GrappigLA1885 ([1881+]), p76 [nr. 36]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


30 resultaten

tabelbreedte