Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scant'Is lang genoeg aldus geleeft / Ick kome tot [...] Quitons ce fascheux point d'honneur  
Cats, J. | GESANG voor een [...] Quittons ce fâcheux point d'honneur
Cats AW1712 (1712), p439 [nr. 3]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4bHoe wispeltuerig is het rat / Van alle dingen [...] Quitons ce fascheux point d'honneur  
Cats, J. | Klachte Van de [...] Quittons ce fâcheux point d'honneur
Cats AW1712 (1712), p453 [nr. 16]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4bDoe my genade, lieve Godt / Naer uwe gunst en [...] Quitons ce fascheux point d'honneur  
Cats, J. | TREUR-LIEDT Uyt den [...] Quittons ce fâcheux point d'honneur
Cats AW1712 (1712), p459 [nr. 27]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4bHet is hier een seer ellendich dingh / Met alder [...] Ter eeren van alle jonghelinghen   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXXXV. Liedeken Ter ere van alle jongelingen
Fruytiers EWS1565 (1565), p162 [nr. 85] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Door gink'er soo hupsen moogdelin fijn, / Zo [...] [geen wijsaanduiding]  
Asselijn, Th.] | Sy zingen en dansen [...]
Asselijn Stief1684 (1684), p 324 [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4bDraeght rouw, ghy die door Batoos klingh / Hier [...] Hoe wispelturig is het Radt   muzieknoot 
Droeve klachte over de doodt van Maerten [...] Quittons ce fâcheux point d'honneur
Drieduym EYb1672a ([1666-1678 ca.]), p57 [nr. 14]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Hemel! daer werd nu een HELD, / Een Ridder [...] Quitons ce fascheux point d' Honneur   muzieknoot 
Wits, C.J.] / [...] | LYCK KLAGTEN Quittons ce fâcheux point d'honneur
Wits SBOLST1707 ([1706+?]), p330 [nr. 7]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4b'T is langh genoegh aldus geleeft, / Ick kome tot [...] Quitons ce fascheux, point d'honneur  
Cats, J. | GESANGH Voor een [...] Quittons ce fâcheux point d'honneur
Cats KM1634b (1633-1634), fd4v [nr. 6]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wiespeltuerigh is het rat / Van alle dingen [...] Quitons ce fascheux, point d'honneur  
Cats, J. | Klachte van de [...] Quittons ce fâcheux point d'honneur
Cats KM1634b (1633-1634), p145 [nr. 11]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoet my genade, lieve Godt, / Na dyne gunst en [...] Quitons ce fascheux point d'honneur  
Cats, J. | TREUR-LIEDT, Uut [...] Quittons ce fâcheux point d'honneur
Cats KM1634b (1633-1634), p175 [nr. 14]
.4A.4b.4A.4b.2C.2C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


10 results

tabelbreedte