Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO eewigh Godt, wy bidden glijck: / Gheft vreed in [...] Maximilianus de Bossu  
Een besluyt-Liedeken tot Godt, om vrede te verwerven Es ist das Heil uns kommen her
GLusthof1632 (1632), p157 [nr. 66]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelp Godt hoe gaet het inden treyn, / Dat alle [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | DEN 2. PSALM Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1)
Haecht Ps1579 (1579), 2p3 [nr. 151]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dAch Godt van hemel, siet daer in, / End' laet u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | DEN 12. PSALM Ach Gott vom Himmel (1)
Haecht Ps1579 (1579), 2p5 [nr. 152]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dHet spreeckt der onweisen Mond wol, / Den rechten [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | DEN 14. PSALM Es spricht der unweise Mund wohl
Haecht Ps1579 (1579), 2p7 [nr. 153]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dO Heere wie sal woonen gaen, / In dijn hutte met lusten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | DEN 15. PSALM O Herr wer wird Wohnungen
Haecht Ps1579 (1579), 2p9 [nr. 154]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dWat can ons comen aen voor noot / Als ons de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | DEN 23. PSALM Nun freut euch liebe Christen (2)
Haecht Ps1579 (1579), 2p11 [nr. 155]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dVerhoort my als ick roep tot dy, / Godt mijn [...] Wt dieper Noot, etc.   muzieknoot 
Ligarius | Psalm IIII Cum Invocarem Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Ligarius Psalmen1625 (1625), f3r [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu laet ons Christen Jonck end Out / Met rechter [...] Het is dat Heyl ons comen her  
Ligarius | Catechismus Es ist das Heil uns kommen her
Ligarius Psalmen1625 (1625), f204r [nr. 196]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheloovich Hert Ghebenedy, / End Loffsingh' [...] Nu vreucht u lieve Christen ghemeyn  
Ligarius | Een ander Loff-sanck Nun freut euch liebe Christen
Ligarius Psalmen1625 (1625), f226r [nr. 217]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan alle Menschen gantsch vertzaecht, / Wil u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | DEN 25. PSALM Von allen Menschen abgewand
Haecht Ps1579 (1579), 2p13 [nr. 156]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dEn Godt de Heer' niet by ons houdt (?) / Als ons [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | DEN 124. PSALM Wär Gott nicht mit uns diese Zeit (1)
Haecht Ps1579 (1579), 2p31 [nr. 164]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dUut Dieper noot schrey ick tot dy / Heer' Godt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | DEN 130. PSALM Aus tiefer Not schrei ich zu dir (2)
Haecht Ps1579 (1579), 2p35 [nr. 166]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dVerheucht u Christenen ghemeen, / End'laet ons [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Een Christelijck [...] Nun freut euch liebe Christen (1)
Haecht Ps1579 (1579), 2p84 [nr. 194]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dHet Heyl is ons aencomen siet, / Door Ghenade alleyne [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Een Christelijck [...] Es ist das Heil uns kommen her (1)
Haecht Ps1579 (1579), 2p88 [nr. 196]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dAlleen Godt in t' hooghe sy eer / End' Danck voor [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Der Enghelen [...] Allein Gott in der Höhe sei Ehre
Haecht Ps1579 (1579), 2p109 [nr. 204]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dVan alle menschen afghewent / Tot u Heer mijn God [...] Mijn siele en mach gheen troost ontfaen  
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
NiLB1562 (1562), f114v [nr. 104]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dDie erste freuide, die ich gewaenn / ist mir zuu [...] [geen wijsaanduiding]  
8. Annders De eerste vreugde die ik gewon
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f9r [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn siel mach genen troost ontfaen, / Ic sie de [...] Maximilianus de Bossu  
Een nieu gheestelijck Liedeken Es ist das Heil uns kommen her
NiGLiedeken WOGC1583 (1583), plano [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dAch Godt hoe langh' my vergheet ghy / Bynae tot [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Den 13. Psalm Ach Gott wie lang vergissest mein
Haecht Ps1579 (1579), 2p137 [nr. 217]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dWaer Godt niet met ons dese tijt, / [So seggh'?] [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Den 124. psalm Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
Haecht Ps1579 (1579), 2p141 [nr. 219]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dWel salich dien, die niet en gaet, / Ten raede [...] Het is dat Heyl ons comen her   muzieknoot 
Ligarius | Psalm 1 Beatus vir Es ist das Heil uns kommen her (1)
Ligarius Psalmen1625 (1625), f1r [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelp Godt hoe gaet het immer toe, / Dat alle [...] Ach Godt van hemel siet daer in   muzieknoot 
Ligarius | Psal. II Quare fremuerunt Ach Gott vom Himmel
Ligarius Psalmen1625 (1625), f1v [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Heer wat syn der Vyand' veel / End' veel my [...] So Godt de Heer niet by ons houdt  
Ligarius | Psalm III Domine [...] Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
Ligarius Psalmen1625 (1625), f3r [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn woort end' myn geschrey vernem / Mijn Coning' [...] Ach Godt van hemel siet daer in  
Ligarius | Psalm V. Verba mea [...] Ach Gott vom Himmel
Ligarius Psalmen1625 (1625), f4r [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn siele mach gheen troost ontfaen / Ick sie de [...] Waer God niet met ons deser tijt  
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
VhL1559 ([1559?] 1598), fNn6r [nr. 181]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dNu vrowt u lieve Christen gemein / Und laet ons [...] [geen wijsaanduiding]  
Luther, Maarten | En suijverlick [...] Nun freut euch liebe Christen
SGNLiedt1590 ([1583-1600]), plano [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dChristen broeders weest wel ghemoet / In dese [...] vanden Cxxxj. Psalm, Uut dieper noot  
God werckt den wille ende tvolbrenghen [naamspreuk] Aus tiefer Not schrei ich zu dir
VhGL1563 (1563), f46v [nr. 49]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3dAch Heer straft niet in dijnen thoorn / Castijde [...] Op de Naevolghende Voys:   muzieknoot 
Ligarius | Psalm VI. Domine ne [...] Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1)
Ligarius Psalmen1625 (1625), f5r [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Godt want ick op dy betrou, / Redd' my van [...] Waer Godt niet met ons deser Tijdt  
Ligarius | Psalm VII. Domine [...] Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
Ligarius Psalmen1625 (1625), f5v [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer onser Heer hoe Heerlijck is / Dijn Naem in [...] Het is dat Heyl ons comen her  
Ligarius | Psalm VIII. Domine [...] Es ist das Heil uns kommen her
Ligarius Psalmen1625 (1625), f6v [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte