Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanNu willen wy verclaren siet / Ghy menschen wilt [...] Een eewighe vreucht die niet en vergaet, comt my  
Ries, Hans de] | Dat ij. liet onder [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
De Ries LSV1582 (1582), f117v [nr. 64]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghy mijn siel niet en verbeyt / Wilt totten [...] Troostelijcke troost du hebst verlost den [...]  
Ries, Hans de] | Dat vj. liet onder [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
De Ries LSV1582 (1582), f124v [nr. 68]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPaulus acht zijn ghewin voor schae / Om Christum [...] Een eeuwige vreugt die niet en vergaet  
Witte, Jan de] | Het [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
GeestBloem1637 (1637), p132 [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen eeuwighe vreught nae dit verdriet, / Gods [...] Als 't begint  
Mander, Karel van] [...] | Het hondert en [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
GeestBloem1637 (1637), p680 [nr. 115]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen eeuwighe vreucht na dit verdriet / Gods [...] Alst begint  
Mander, Karel van / [...] | Een nieu Liedt, tot [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
Mander GH1627 (1627), p219 [nr. 92]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlsmen schreef duyst vijfhondert Jaer / Ende twee [...] Een eewige vruecht die niet en vergaet  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
OfferLB1578b (1578), f53v [nr. 26]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
txtDanct doch den Heer bidt sinen naem / Vertellen [...] Troosteliker troost, du hebst verloost, een [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.iiij. psalm [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat audio
Souterliedekens1540a (1540), fP4v [nr. 104] transcr.Siende blint en hoorende doof / Is de werelt vol [...] In sdoots' gewelt lach ick gevaen  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
VhL1559 ([1559?] 1598), fOo4v [nr. 186]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4dO ghy mijn ziel niet en verbeyt / Wilt totten [...] Troostelicke troost du hebst verlost, den [...]  
Ries, Hans de] | Dat vj. Liet onder [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
SomALGLP1597 (1597), f98r [nr. 79]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4dWat is des Menschen Leven anschout / Als een [...] In doots gewelt lach ick gevaen, Versoncken [...]  
Ganglofsz, Claes | Een Nieu Liedt Een eeuwige vreugde die niet en vergaat ?
Ganglofsz NGL1593 (1593), fC6r [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen eewighe vruecht die niet en vergaet / [...] Alst begint  
Van twelf vrienden gedoot te Gent Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
VhL1569a (1569), f86v [nr. 39]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4dHoort mijn Adieu mijn vrienden doch / Oorlof uwer [...] Een eewighe vruecht die niet vergaet, Coemt [...]  
Alewijnsz, Hendrik | Een nieu Liedeken [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
Alewijnsz VSGL1577 (1577), f63r [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4dAlsmen schreef duyst vijfhondert Jaer / Ende twee [...] Een eewige vruecht die niet, &c.  
Timmerman, Herman? | Een Liedeken, [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
Timmerman CBGA1577 (1577), f13r [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4dAls-men alles waerdeeren moet, / Naer sijnen [...] Hoort al te saemem [!] kleyn en groot  
Ruyter, Jacobus de | Nieuw Geestelijck [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
Ruyter MK1712 ([1712]), p76 [nr. 33]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen eeuwige vreugd, die niet en vergaat, / Komt [...] In doods geweld lag ik gevaan  
Tollenaar, J. de] / [...] | Bevindinge van de [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
Stapel LusthofZ1681 (1681), p230 [nr. 96]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPaulus acht' sijn ghewin voor sch[a] / Om [...] Een eeuwige vreugt die niet en vergaet  
J. de Witte / Jan [...] | LIEDEKEN Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
AchterhofkenGL1639 (1639), p46 [nr. 22]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe grootste vreught wort minst gesocht, / Van 't [...] Als 't begint  
Metael, F.A. | Een Nieuw [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
Metael MSkompas1693 (1693), p57 [nr. 14]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


17 resultaten

tabelbreedte